GALMAARDEN - De gemeente gaat nog maar eens werk maken van werk dat al in 2008 in orde moest zijn

C21

GALMAARDEN - De gemeente gaat nog maar eens werk maken van werk dat al in 2008 in orde moest zijn

Foto_colpaert_voetweg__1
Sommige voetwegen zijn echte pareltjes.- Foto Marc Colpaert
 

De gemeente Galmaarden gaat werk maken van het 'trage wegen beleidsplan'! dat sinds twee jaar van kracht is. Meer dan 10 jaar terug werd al door toenmalig schepen Armand Biesemans een inventaris opgesteld en zelfs daadwerkelijk enkele voetwegen hersteld. Nu zoveel jaren later gaan ze terug van start vanaf het begin, hopelijk maken ze er hun werk van en kiezen ze niet voor de gemakkelijke oplossing, zoveel mogelijk trage wegen afschaffen. Om de gemeente te ondersteunen hebben ze in dit project Haviland als externe partner aangesteld, die naast de opmaak en uitwerking van het proces het geheel ook kan sturen. Dus terug kosten maken voor iets dat ze de mensen al jaren hebben beloofd. 

Om een duidelijk beeld te brengen van het probleem geven wij nog even het artikel mee uit 2008, ja u leest het goed, een artikel verschenen 14 jaar geleden. 

De gemeente Galmaarden is van plan om op termijn alle nog gebruikte voetwegen te herstellen op haar grondgebied. Open VLD wenst zo vlug mogelijk een inventaris en wilt opnieuw alle voetwegen in Groot-Galmaarden openstellen voor wandelaars. De gemeente Galmaarden is al enkele jaren bezig met het inventariseren van de voetwegen op haar grondgebied. “ Wij zijn van plan om alle voetwegen die nog courant worden gebruikt, indien nodig te herstellen en open te stellen voor het publiek. Wij hebben er in de gemeente Vollezele al enkele aangepakt”,vertelde Armand Biesemans(CD&V). Willy Schollaert(Open VLD) volgt deze redenering niet en zou graag zo vlug mogelijk een inventaris krijgen van alle bestaande voetwegen in Groot-Galmaarden. “ Wij kunnen ons er niet in vinden dat alleen bepaalde voetwegen zouden hersteld worden. Een bestaande voetweg is een voetweg en deze moet hersteld worden, zodat de mensen er kunnen gebruik van maken”, zei Schollaert. “ In de tijd dat iedereen spreekt van de wagen op stal te laten en meer ergens te voet naartoe te gaan is het erg te moeten vaststellen dat bepaalde voetwegen gewoon afgesloten of omgeploegd werden. Ik geef het voorbeeld van een voetweg in het begin van de Statiestraat in Tollembeek die niet meer kan gebruikt worden.” De gemeente Galmaarden heeft beloofd - IN 2008 - om ten gepaste tijd de inventaris van de bestaande voetwegen door te sturen.

 

Terug naar 2022!

 

Sinds 1 september 2019 is het decreet houdende de gemeentewegen van toepassing. Het decreet harmoniseert de regelgeving rond de gemeentewegen. Alle gemeentewegen - inclusief de buurt- en voetwegen opgenomen in de Atlas der Buurtwegen - krijgen hetzelfde statuut, dezelfde procedures voor aanleg, wijziging, verplaatsing en opheffing en dezelfde mogelijkheden voor handhaving. Gemeenten krijgen volledige beslissingsbevoegdheid over de gemeentewegen.

"Dit decreet heeft tot doel de structuur, de samenhang en toegankelijkheid van gemeentewegen te vrijwaren en te verbeteren, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen", zegt schepen Ludo Persoons.  Om de bovenvermelde doelstelling te realiseren dienen wij een geïntegreerd beleid te voeren dat onder meer gericht is op:

1° de uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau

2° de uitbouw, herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen op wijk-, lokaal en bovenlokaal niveau, zowel op recreatief als op functioneel vlak en waarbij rekening wordt gehouden met multifunctionaliteit

 

Wij gaan voor onze gemeente een trage wegen beleidsplan uitwerken waarbij we in 2 fasen zouden werken.

 

1ste fase:

Inventarisatie(daar zijn ze al meer dan 15 jaar mee bezig!)

Strategische visie uitwerken

Operationele keuzes maken

Afwegingskader opstellen

 

2de fase:

Welke komen in aanmerking voor herwaardering of afschaffing!!!!

Welke worden behouden voor eventuele alternatieve verbindingen bvb fietswegen, wandelroutes,…

Belangrijk is hierbij dat wij zowel burgers, vrijwilligers en verenigingen hierin mee kunnen participeren in dit project. Om de gemeente te ondersteunen hebben wij in dit project Haviland als externe partner aangesteld, die naast de opmaak en uitwerking van het proces het geheel ook kan sturen en kan instaan voor de leiding en uitwerking van de noodzakelijke participatie. Door de corona werd plots duidelijk hoe belangrijk trage wegen in een gemeente kunnen zijn. Vandaag is het zo dat er in Vollezele, Tollembeek en Galmaarden nog een schat aan verborgen pareltjes aan trage wegen liggen. Sommige van die trage wegen worden gewoon 'gestolen' door de omwonenden, zoals in de Statiestraat in Tollembeek het geval is. Dit is slechts een voorbeeld, want er zijn er nog veel meer. Jarenlang heeft men totaal geen moeite gedaan om deze voetwegen te onderhouden, dus gingen de mensen ze niet meer gebruiken, dus mogen ze afgeschaft worden was de redenering. Het is nu maar te hopen dat vele van deze pareltjes terug onderhouden worden.

 

 

 

 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 nov 2022
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief