BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties

C21

BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties

1_solange_tastenoye_burenrelaties___6_
BEVER/GALMAARDEN - Juriste Solange Tastenoye - Bever: burgemeester Cattie en schepen Dirk Willem - Galmaarden: burgemeester Decat en schepenen Ludo Persoons, Ludo Van Paepegem, Kurt Penninckx - © Deschuyffeleer
 
Solange_tastenoye_burenrelaties___1_
BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties - © Deschuyffeleer
 
Solange_tastenoye_burenrelaties___2_
BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties - © Deschuyffeleer
 
Solange_tastenoye_burenrelaties___2b_
BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties - Solange Tastenoye - © Deschuyffeleer
 
Solange_tastenoye_burenrelaties___3_
BEVER/GALMAARDEN - Landbouwers maakten kennis met nieuwe wetgeving rond burenrelaties - © Deschuyffeleer
 

In een intergemeentelijke samenwerking tussen de lokale besturen van Bever en Galmaarden werd juriste Solange Tastenoye van het gelijknamig juridisch adviesbureau uit Zelem uitgenodigd om duiding te verschaffen bij het nieuw burenrecht en dit specifiek naar landbouwers toe. Het werd een druk bijgewoonde uiteenzetting die doorging in de polyvalente zaal Plosje 10 in Bever. De lezing rond het thema ‘Landbouwers opgepast voor het nieuw burenrecht’ handelde dan ook hoofdzakelijk over die nieuwe regels over burenrelaties.

De spreekster beklemtoonde wel dat het niet ging over de nieuwe pachtwet die er vermoedelijk en eindelijk ook voor Vlaanderen in het najaar zit aan te komen en dit in tegenstelling tot Wallonië waar die nieuwe wet overigens al drie jaar van kracht is.

Burenrecht  

Aan de wetgeving diende gesleuteld omdat zij nog altijd gebaseerd was op het heel oude Burgerlijk Wetboek (1804) en het eveneens vrij oud veldwetboek (1886). In 2021 is dan ook een deel van het wetboek herschreven. In de nieuwe versie kreeg ook het onderdeel ‘goederenrecht’ een meer uitgesproken belang met daarin ook het onderdeel  ‘burenrecht’. De regels van het burenrecht gelden overigens niet alleen voor grondeigenaren maar ook voor huurders en pachters.

Die nieuwe wetgeving is in voege sinds september 2021 en inmiddels begint er ook rechtspraak het daglicht te zien. Alle regels met betrekking tot bestaande toestanden van vóór september 2021 blijven evenwel van kracht. Daarom lag de spreekster dan ook telkens - via een resem concrete voorbeelden - verbanden tussen wat geldig was tot september 2021 en wat sindsdien geldig is. Aan bod kwamen zo onder meer de thema’s bovenmatige burenhinder, regels omtrent afsluitingen, het ladderrecht, de mandeligheid en de erfdienstbaarheden.

Burenbemiddeling

De spreekster gaf ook aan dat veel afhankelijk is van het oordeel van de rechter en dat de rechtspraak niet altijd en overal unaniem is. Als alternatief voor de rechtspraak verwees zij naar de voordelen van het inschakelen van een ‘burenbemiddelaar’. Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie tussen conflicterende buren om van daaruit dan verder te zoeken naar een oplossing. De burenbemiddelaar voorkomt zo dat conflicten zouden escaleren of dat de politie of de vrederechter zouden moeten tussenkomen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 feb 2023
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief