GALMAARDEN - CD&V Galmaarden kiest voor leefbaarheid, N-VA, VB en GBG steigeren maar zonder succes, de ziel van onze dorpen zullen verdwijnen!

C21

GALMAARDEN - CD&V Galmaarden kiest voor leefbaarheid, N-VA, VB en GBG steigeren maar zonder succes, de ziel van onze dorpen zullen verdwijnen!

Editie_colpaert_galmaarden_gemeenteraad_1__kopie_
Het was geen rustige gemeenteraad. - Foto marc Colpaert
 
De gemeenteraad van Galmaarden gaf op dinsdagavond advies over het ontwerp Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant. DE CD&V wil dat de gemeenten  Galmaarden en Tollembeek een “Hoogdynamische woonkern – vervoerskern” worden en Vollezele een landelijke dorpskern blijft, dit was absoluut 'not done' voor de N-VA, VB en GBG. Filip Durant van de N-VA spreekt zelfs straffe taal: " dat het gezicht van onze dorpskernen hierdoor onherroepelijk gaat veranderen, en onze dorpsziel teloor laat gaan." "Het zet verder de deur open voor projectontwikkelaars en nog meer verfransing", vult het Vlaams Belang verder aan. Het punt werd goedgekeurd door de meerderheid van CD&V.
 
 
De CD&V meerderheid gaat de woondichtheid in de kernen van Galmaarden en Tollembeek verhogen naar hoogdynamische woonkernen en voor Vollezele blijft het landelijk. Dit om verappartementisering tegen te gaan, want in het plan van de provincie wilden ze nog verder gaan. "Wij hebben vandaag in twee van onze drie gemeenten een station van de NMBS en willen dit graag zo behouden. Het Provinciaal Beleidsplan raakt verschillende thema’s aan, die een voorname rol spelen in de samenleving. Het concept gaat uit van een bundeling van verschillende menselijke functies, clustering rondom voornamelijk treinstations, zodat de omgeving, de open ruimte tussenin, maximaal gevrijwaard wordt van menselijke activiteit en beschikbaar is of wordt voor de natuur en de levensnoodzakelijke landbouw. De CD&V meerderheid maakt bewust de keuze voor betaalbaar wonen voor onze jonge gezinnen, nabijheid voor onze senioren en het behouden van een groen en landelijk karakter van onze 3 deelgemeenten", aldus burgemeester Patrick Decat.
 
N-VA wil Galmaarden als landelijke dorpskern behouden!
Op de gemeenteraad van 28 februari 2023 werd een advies geformuleerd op het ontwerp van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
In dit ontwerp worden Galmaarden en Tollembeek geselecteerd als “Hoogdynamische woonkern – vervoerskern” waarbij een minimale dichtheid beoogd wordt van 25 woningen/ha voor nieuwe woonontwikkelingen. Vollezele wordt geselecteerd als een “Landelijke dorpskern”. De meerderheid adviseert de deputatie om de dorpen Galmaarden en Tollembeek te selecteren als “hoogdynamische woonkern – kerndorp” waarbij een minimale woondichtheid van 15 à 25 woningen/ha tot de mogelijkheden behoort.
N-VA gaat hier absoluut niet mee akkoord! Wij willen voor de 3 deelgemeenten een landelijke dorpskern en willen op die manier ons landelijk karakter vrijwaren waarbij een selectieve verdichting wel ondersteunt wordt. Een te sterke verdichting zou onze identiteit ondergraven zegt N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut.
Daarnaast is het wel mogelijk om als gemeente een beleid te bepalen dat in deze kernen ook een beperkte, selectieve  verdichting mogelijk wordt. Bijvoorbeeld in het centrum of nabij voorzieningen (zoals station), kunnen beperkte meergezinswoningen toegelaten worden. Ook verkavelingen zijn nog mogelijk. De ruimtelijke ordening van de kern dient te worden bepaald door de gemeente in beleidsvisies en dit is juist wat in Galmaarden ontbreekt", gaat Rudy Thiebaut verder.
 
"Als u gaat kiezen voor een Hoogdynamische woonkern, dan zal u zich binnen enkele jaren moeten verantwoorden bij uw Galmaardse bevolking. Zij zullen zich terecht afvragen hoe het komt dat er zoveel bijgebouwd kan worden op voor hen onlogische plaatsen.  En als het de bedoeling is om de achterstand van sociale woningen/appartementen/woonblokken op die manier weg te werken, denk dan ook eens aan de sociale impact op onze dorpskernen/stationsbuurten. De verdere ontplooiing van een integratiebeleid, en de extra druk naar het OCMW/sociaal huis toe, de eventuele veiligheidsproblemen achterwege gelaten. Want ja, toen ik vorige gemeenteraad in januari werd geconfronteerd met de opmerking van twee leden van het schepencollege dat ik, collega Durant, toch niet wil dat Galmaarden een soort Bokrijk zal blijven, dan heb ik niet alleen in mijn naam, maar in naam van de volledige  N-VA fractie geantwoord dat als ik moet kiezen tussen een nieuw Denderleeuw of een Bokrijk ik volmondig voor Bokrijk kies", aldus gemeenteraadslid Filip Durant. 
 
 
Vlaams Belang
Ik hoop dat jullie dit voorstel goed bekeken en bestudeerd hebben. Weet dat als jullie dit goedkeuren jullie de rode loper uitrollen voor de verbrusseling(verfransing) en de verstedelijking van Galmaarden en Tollembeek. We worden het nieuwe Liedekerke en Denderleeuw. Het plaatsen van 25 woningen per hectare en het verhogen van de bouwlagen is ongehoord.Gelukkig blijft Vollezele een landelijke dorpskern. Denk goed na beste collega's voor jullie dit gaan goedkeuren. Denk aan jullie kinderen en kleinkinderen. Zorg ervoor dat Galmaarden, Tollembeek en Vollezele een landelijke dorpskern blijven. De Vlaams Belang fractie zal dit zeker niet goedkeuren. Door dit beleidsplan goed te keuren heeft de CD&V meerderheid hun ziel verkocht en de doos van Pandora geopend. De grote bouwpromotoren gaan binnenkort naar Galmaarden komen om hier hun wetten te stellen", besluit Daniel Fonteyne(VB)
 
 
  
GBG
In het provinciaal Beleidsplan Ruimte, die de hoofdlijnen voor een ruimtelijk beleid binnen de provincie wil uitzetten, zijn (deelgemeente) Galmaarden (incl. wijk Rode) en Tollembeek als ‘hoog-dynamische woonkern - Vervoerskern’ en Vollezele als ‘landelijke dorpskern’ aangeduid. Het onderscheid zit blijkbaar in de aan-/afwezigheid van een treinstation. 
 
Hoog-dynamisch houdt in dat er in de komende jaren meer woon-eenheden op een kleine oppervlakte kunnen komen (minimum 25 woningen per hectare voor nieuwe ontwikkelingen), onder andere door meer appar-tementen te bouwen en ook hoogbouw (meer bouwlagen) toe te laten. 
 
"De meerderheid vindt een afwijking naar ‘hoog-dynamisch woonkern – kerndorp’ opportuner wat echter nog altijd een minimum van 15 à 25 woon-eenheden p/ha mogelijk maakt. 
Voor onze landelijke gemeente zouden dus minimum 25 woon-eenheden of een minimum van 15 wooneenheden op één hectare mogelijk moeten zijn : Dat betekent een minimale verdichting van drie keer, of bijna een verdubbeling, meer dan heden het geval is (!) 
Dit geeft aan verkavelaars en bouwpromotors te veel ongebreidelde mogelijkheden", vertelde Henk Goegebuer.
 
 

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mrt 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief