GALMAARDEN - Actie van Vlaams Belang Galmaarden Geen inspraak, geen fusie!

C21

GALMAARDEN - Actie van Vlaams Belang Galmaarden Geen inspraak, geen fusie!

20230328_194453
De actie van het Vlaams Belang. - Foto Marc Colpaert
 
Enkele mensen van Vlaams Belang organiseerden een protest actie voor de ingang van het gemeentehuis van Galmaarden. Ze willen niet weten van een fusie zonder een degelijke inspraak van de bevolking. Als er een fusie komt gaan de inwoners van Galmaarden extra betalen. "Vandaag weten wij al dat de schuldenlast heel hoog is, als voorbeeld de gemeente Galmaarden heeft een schuld van 9,6 miljoen, de gemeente Herne een schuld van 12 miljoen en Gooik een schuld van 18 miljoen. Als we door de fusie een extra schuldvermindering gaan krijgen van 5 miljoen dat zal het verschil niet maken, alle inwoners zullen mee de schulden van de andere gemeenten betalen", aldus Daniel Fonteyne. 
De fusieplannen van de gemeentebesturen van Gooik, Galmaarden en Herne doen bij menig Pajottenlander de haren te berge rijzen. Het Vlaams Belang pleit voor maximale inspraak van de bevolking en eist een volksraadpleging.  Dinsdag besprak de gemeenteraad van Galmaarden zich over de plannen van de gemeentebesturen van Herne, Gooik en Galmaarden om te fuseren tot één gemeente. Dit werd eenzijdig goedgekeurd door de CD&V fractie!!! Galmaards Vlaams Belang-gemeenteraadslid Daniel Fonteyne vreest echter dat Galmaarden wel eens bekaaid uit deze operatie kan komen en kondigt een protestactie aan. Hij verwijst daarbij onder meer naar de schuldgraad van de drie gemeenten. “In absolute cijfers ligt de geconsolideerde schuld met 9,6 miljoen euro het laagst in Galmaarden. In Gooik bedraagt die met 18 miljoen zowat het dubbele, in Herne 12 miljoen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de inwoners van Galmaarden daar nu voor moeten opdraaien”.
 
De beloofde schuldverlichting van de Vlaamse overheid van 5 miljoen euro is volgens Fonteyne zeker een opsteker, “maar de totale schuld van de drie gemeenten bedraagt 40 miljoen euro”, klinkt het. “Zaligmakend is die schuldverlichting dus allerminst. Verhoudingsgewijs doet Galmaarden hier geen goede zaak aan.”   
 
De Vlaams Belanger heeft ook kritiek op de totale afwezigheid van inspraak van de bevolking. “Wij staan niet bij voorbaat afkerig tegenover fusies maar vinden inspraak en kwaliteitsgarantie belangrijke voorwaarden. Vrijwillige fusies tussen gemeenten moeten kunnen wanneer die een efficiënter bestuur bewerkstelligen. Maar die efficiëntie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de diensten. En tot nader order hebben wij wat dat betreft niet de minste garantie op zak.”
 

Het Vlaams Belang zal daarom voor de aanvang van de gemeenteraad actie voeren voor maximale participatie en inspraak. “Wij eisen een bindende volksraadpleging, waarbij de inwoners zich duidelijk voor of tegen de fusie kunnen uitspreken. Indien er geen draagvlak is, moeten de plannen worden opgeborgen. Dat is een kwestie van democratisch fatsoen”, aldus nog Fonteyne.    

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mrt 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief