GALMAARDEN - Na 15 jaar zijn er plannen voor de vernielde kerk maar de werken zijn nog niet gestart

C21

GALMAARDEN - Na 15 jaar zijn er plannen voor de vernielde kerk maar de werken zijn nog niet gestart

Editiepajot_galmaarden_kerk_puin_foto_marc_colpaert
Zo was het 15 jaar geleden.- Foto Marc Colpaert
 
Editiepajot_galmaarden_kerk_foto_marc_colpaert
Zo is het nu.- Foto Marc colpaert
 
Na 15 jaar zijn de werken aan de vernielde kerk nog steeds niet van start gegaan. In de nacht van 11 op 12 mei 2008 werd door een verkeerd afgeschoten vuurpijl een kruis gemaakt over de kerk van Galmaarden. Meer dan één  jaar terug kondigde de gemeente aan dat de werken in uitvoering zouden gaan vanaf februari 2023. Ik heb nog niets gezien, u wel?  Doen wij er nog eens 5 jaar bij en is dan het verzekeringsgeld volledig op of komt er toch schot in de zaak?

"Er is vandaag nog geen datum voorzien wanneer de werken van start gaan het openbaar onderzoek loopt nog ",weet burgemeester Ludo Persoons ons te melden

Nadat het grootste puin geruimd was werd druk gepraat over een mogelijke toekomst van de kerk. Pas enkele jaren later en na enkele studies bleek dat het Bisdom geen vragende partij meer was, om de kerk opnieuw op te bouwen en er opnieuw erediensten te laten doorgaan. Dus moest de gemeente Galmaarden - eigenaar van de kerk - op zoek naar een nieuwe bestemming voor de kerk. Nu, meer dan 15 jaar of 5480 dagen nadat de kerk bijna helemaal werd vernield is er enige tijd geleden eindelijk een plan bekend gemaakt. Ze denken er aan om het Baljuwhuis en de kerk meer samen te smelten tot een geheel en dit ten dienste te stellen van de hele Galmaardse gemeenschap. In een zijbeuk van de kerk willen ze de bibliotheek, die vandaag in het Baljuwhuis gevestigd is, in onderbrengen. Op de vrijgekomen plaats van de bibliotheek in het Baljuwhuis moet er dan een soort van onthaalcentrum komen. Verder is er sprake van een overdekte marktplaats in het voorste gedeelte van de kerk en willen ze via een trap de toren van de kerk openstellen voor bezoekers. Het schip(midden) van de kerk moet dan dienst doen als polyvalente ruimte.
 
De gemeente  omschrijft hun project als volgt:
 
 Een respectvolle herbestemming en het kerkgebouw drukt een beeldbepalende stempel op het Galmaardse dorpsgezicht. Daarom werd geopteerd voor een zo minimaal mogelijk ingrijpen en een zo maximaal mogelijk bewaren van de huidige toestand van het kerkgebouw. De reminiscenties naar de brand worden niet uitgewist, maar blijven bewaard.
 
Een flexibele bibliotheek die multi-inzetbaar is
 
De huidige bibliotheek biedt geen flexibiliteit voor het organiseren van activiteiten. We willen vandaag dan ook voor 100% de kans grijpen om een nieuwe en ruime bibliotheek in de kerk te realiseren die deze verwachting wel kan invullen. Het exacte programma wordt in de ontwerpfase in onderling overleg definitief vastgelegd.
 
Van kerkhof tot kerktuin: een maximale ontharding en vergroening
 
Rondom de Sint-Pieterskerk lag eeuwenlang een groen kerkhof. Het kerkhof is gesloten en ontruimd in de jaren ’60.  De huidige verharde parking wordt volledig hernomen: het voormalige ‘kerk-hof’ wordt ingericht als een levendige ‘kerk-tuin’. Een groene plek waar ruimte voor diverse activiteiten centraal staat. De kerktuin biedt plaats voor ontmoeting, terrassen, markten en andere evenementen en in beperkte mate voor parkeren. De groenzones capteren het regenwater maximaal, terwijl de intensief gemaaide zones en paden een mooie wandeling mogelijk maken. 
 
Meer dan een markthal
 
De ligging van de kerk nabij de culturele site van het Baljuwhuis is essentieel. Verschillende opstellingen en gebruiken worden mogelijk: van klein tot groot: de dagelijkse ochtend- of avondmarkt met enkele kramen op het kerkplein, de wekelijkse markt op het plein én in de markthal, een intiem concert, verhuur van de hal voor (bedrijfs)evenementen,… en ruimte voor de jaarlijkse kermis. Méér dan als overdekte markthal voor de wekelijkse markt moet de site door al deze kwaliteiten uitgroeien tot een levendige publieke ruimte. De kerktoren is als bouwwerk het oudste deel van de beschermde Sint-Pieterskerk. We maken er een uitkijkpunt dat integraal toegankelijk is voor andersvaliden, er is een lift voorzien.
 
Bouwkost en timing
 
Het kerkgebouw was oorspronkelijk verzekerd door de kerkfabriek Sint-Pieter Galmaarden. Om en bij de 5,2 miljoen euro werd uitgekeerd, een som berekend op de restauratie van een kerk, zonder nevenfuncties. De opkuiswerken na de brand en de belangrijke instandhoudings- en beschermingswerken en de latere voorbereidingen voor de ontwerpplannen, toen nog in functie van een kerk met beperkte nevenbestemming, kostten de kerkfabriek om en bij de 1,4 miljoen euro.
Bij de overdracht van het dossier aan het gemeentebestuur werd het resterende kapitaal van ongeveer 3,8 miljoen euro mee overgedragen. De werken die gekoppeld zijn aan het huidige ontwerp gaan verder dan de restauratie van een kerk. Er wordt een bibliotheek, een ontmoetingshal, een toegankelijke toren (fase1), een groen kerkplein met tuin (fase 2) en een toegankelijker Baljuwhuis (fase 3) gecreëerd. De huidige raming van de kost ten laste van het gemeentebestuur van dit complete project bedraagt ongeveer 6 miljoen euro. 
 
De aftrap voor de werken aan het gebouw is nu definitief gegeven. We streven ernaar om volgende timing voor de belangrijke mijlpalen in dit dossier te behalen:
 
opmaak van het definitieve ontwerp en vergunningaanvraag: augustus 2022????
aanstelling van een aannemer: september - oktober 2022????
uitvoering van de werken: februari 2023 - februari 2025????
 
 
 
 
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 mei 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief