GALMAARDEN - Jan Heyvaert vraagt zich af waren er nu echt geen betere namen te vinden

C21

GALMAARDEN - Jan Heyvaert vraagt zich af waren er nu echt geen betere namen te vinden

20231104_103727
 

 Jan Heyvaert uit Tollembeek is niet te spreken over de vijf namen van de nieuwe fusiegemeente. Hij vraagt zich openlijk af, was er nu echt niets beter te vinden. Namen die mogelijk stukken relevanter/geschikter/minder belachelijk/… zijn dan wat we nu voorgeschoteld krijgen, zijn om de ene of andere reden niet door uw ‘raad van wijzen’ geraakt, waarom? Lees zijn open brief hieronder aan de drie gemeenten.

De vijf voorstellen van een naam voor de fusiegemeente waaruit de stemgerechtigde burgers mogen kiezen, zijn nog geen week bekendgemaakt en naast de volkomen terechte protesten die vanuit de rest van de streek rijzen over de naam Pajottegem, komt in mijn gesprekken met wakkere burgers van zowel binnen als buiten de drie betrokken gemeenten telkenmale één vraag  bovendrijven: welke namen die mogelijk stukken relevanter/geschikter/minder belachelijk/… zijn dan wat we nu voorgeschoteld krijgen, zijn om de ene of andere reden niet door uw ‘raad van wijzen’ geraakt?

Het is duidelijk dat al deze bewust in het leven staande mensen begrip hebben voor het schrappen van namen die niet aan de helder geformuleerde criteria voldeden — al veroorloof ik mij de opmerking dat de naam Reinsberge op de kaart van Ferraris wel degelijk tot het grondgebied van slechts één van de drie gemeenten behoort en dus eigenlijk niet aan het desbetreffende criterium voldoet.

Maar wat al deze mensen zich bezorgd afvragen is: zijn deze vijf namen écht de best mogelijke uit een lijst van 1230? Dat zou betekenen dat de 1225 andere (nog) minder geschikt zouden zijn. Of moeten we de aanwezigheid van een naar de naam Veaudeville luisterend bureau, als enige niet administratie- of bestuursgebonden instantie in de selectiecommissie, opvatten als nomen est omen? Terwijl in de drie gemeenten ook deskundigen te vinden zijn die niet louter naar marketing kijken: historici, taalkundigen, zelfs een heuse toponymist!

Los van de bedenkingen die men zou kunnen hebben over de procedure — waarom, bijvoorbeeld, werd het louter selecteren uit de binnengekomen voorstellen beter geacht dan deze voorstellen te laten dienen als voedingsbodem voor een denkproces, een brainstorm onder (echte) deskundigen om tot geschikte namen te komen? — hebben ikzelf en heel wat andere mensen de vraag: durft men transparant te zijn over de voorstellen die het niet haalden? Bijvoorbeeld door ze raadpleegbaar op de website groeienomkleinteblijven.be te plaatsen. Het zou de burger alvast het signaal geven dat de fusiegemeente het qua openheid naar haar burgers toe goed voorheeft. (Voor alle duidelijkheid: ik heb geen voorstel ingediend en schrijf dit dus niet vanuit een vorm van persoonlijke frustratie.)

Eerlijkheidshalve voeg ik hieraan toe dat dit schrijven in (blinde) kopie is meegestuurd naar een aantal personen en instanties, bv. pers, die  op de hoogte zullen worden gehouden van de reacties die ik hoop te ontvangen. Met vriendelijke (en hoopvolle) groeten, Jan Heyvaert

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 nov 2023
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 23 mei 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief