HALLE - Huisvuilzakken krijgen ander kleurtje en worden duurder

HALLE - Huisvuilzakken krijgen ander kleurtje en worden duurder

Halle_afvalzak_editiepajot

Het zogenaamd ‘Lokaal pact tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse gemeenten en provincies’, waarbij steden 100 euro per inwoners krijgen als ze aansluiten heeft ook zijn gevolgen voor de huisvuilophaling. Zo wordt ondermeer de huisvuilbelasting vervangen door een milieubelasting, krijgt men voor 300 liter restafval gratis zakken en gaan de zakken zelf vanaf 1 januari 2009 duurder worden.

De algemene belasting van 62 euro voor gezinnen en 31 euro voor alleenstaanden wordt vervangen door een algemene milieubelasting van 50 euro per gezin van 2 of meer personen en 25 euro voor gezinnen van 1 persoon en dat voor de dienstjaren 2008-2013. Per persoon die op 1 januari van het aanslagjaar deel uit maakt van het gezin krijgt men 6 restafvalzakken van 50 liter of 10 restafvalzakken van 30 liter.
 
Voor het bekomen van de gratis vuilniszakken zal bij het betalingsformulier van de milieubelasting een aparte bon zitten waarmede men de vuilniszakken vanaf oktober kan gaan afhalen op de stadsdiensten. Vanaf 1 januari 2009 zullen de afvalzakken ook een andere kleur krijgen.
 
De prijs van de zakken wordt vanaf 1 januari 2009 vastgesteld op 2 euro per stuk voor zakken van 50 liter en op 1,20 euro voor zakken van 30 liter. De zakken voor GFT en PMD veranderen niet van prijs. Ook op het containerpark blijven de prijzen ongewijzigd.
 
Schepen van financiën Marc Picalausa (VLD) rekende uit dat elke inwoner van Halle in 2007 zo een 45,86 euro betaalde. In 2008 zal dat 41,23 euro zijn en voor 2009 wordt dat volgens berekeningen 43,12 euro.
 
UITSTELLEN
Deze belasting werd door alle politieke fracties van de minderheid met de grond gelijk gemaakt.
Groen! stelde voor het punt gewoon van de agenda te voeren, omdat er ondermeer geen advies aan de milieuraad werd gevraagd. Volgens Deryckere van Groen! werden in de overwegingen op de retributie op huisvuilrecipiënten onjuiste cijfers vermeld.
 
Wim Demuylder (Vlaams Belang) vond het spijtig dat er voor de berekening van de prijs van de huisvuilzakken geen rekening werd gehouden met de 100 euro die de stad krijgt per inwoner van de Vlaamse regering.
 
VERHOGING
De Halse socialisten becijferden de kostprijs van de maatregel voor verschillende doelgroepen.
Fractieleider Marc Snoeck: “Deze nieuwe regeling is een regelrechte belastingsverhoging voor alleenstaanden en kleine gezinnen. In het nieuwe systeem zullen zij jaarlijks ongeveer 5 euro méér betalen dan voordien. Dit is op zich geen groot bedrag, maar het is bijzonder cynisch dat het stadsbestuur een cadeau van de Vlaamse overheid van 100 euro per inwoner aangrijpt om alleenstaanden en alleenstaande ouders –groepen die het vaak al financieel moeilijk hebben– op extra kosten te jagen.”
 
Tot slot heeft sp.a ook bedenkingen bij het aanbieden van vuilniszakken ter waarde van 12 euro per persoon. Volgens Snoeck is dit een een ondoordachte maatregel die heel wat administratieve rompslomp met zich zal meebrengen én het stadsbestuur op onnodige kosten zal jagen.
 
Marc Snoeck: “Een gezin van vier personen betaalt bijvoorbeeld 50 euro belasting en ontvangt vuilniszakken ter waarde van 48 euro. Voor het verschil tussen de opbrengsten en kosten, amper 2 euro, moet het stadsbestuur brieven en vuilniszakken verzenden én moeten gezinnen een overschrijving uitvoeren. Van een administratieve rompslomp gesproken…”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mei 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 04 mrt 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 feb 2021

archief