HALLE - Colruyt bouwt 2 nieuwe windturbines op Dassenveld

HALLE - Colruyt bouwt 2 nieuwe windturbines op Dassenveld

Editiepajot_halle_win_dmolen_goyo_mrckx
Foto © Felix Merckx

In 1999 bouwde de firma Colruyt op het bedrijventerrein Dassenveld een eerste windturbine. WE Power, dochtermaatschappij van Colruyt, deed een aanvraag om nog twee extra windturbines te bouwen. Op de jongste gemeenteraad werd daarvoor onder meer een tijdelijke verbreding van de Pajottenlandsstraat en Hogemiersstraat goedgekeurd.

Deze twee windmolens sluiten aan bij het bedrijventerrein Dassenveld en liggen in het agrarisch gebied tussen de A8-E429 (Halle-Rijsel) en de spoorlijn Halle-Edingen.
Èet College van Burgemeester en Schepenen verleende op 21 oktober 2011. Een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van deze twee windturbines, de bijhorende toegangswegen, tijdelijke verhardingen en ondergrondse verbindingskabels.
De vergunde ondergrondse verbindingskabels worden aangelegd gedeeltelijk op het openbaar domein van de Stad Halle. De Stad moest hiervoor toelating verlenen voor een privatieve ingebruikneming van haar openbaar domeingoed van de ruilverkavelingswegen Pajottenlandstraat en Hogemierstraat. De ingenomen ruimte bedraagt 300 m'.
Aan de bouwvergunning koppelde de stad als voorwaarde dat, om de windturbines te bereiken, men zoveel mogelijk de bestaande wegen, Pajottenlandstraat en Hogemierstraat, moet gebruiken zodat het landbouwgebied in de omgeving zoveel mogelijk gevrijwaard wordt. Deze straten werden aangelegd in het kader van de ruilverkaveling Pepingen in de jaren'80 en na de oplevering van de ruilverkaveling overgedragen aan de stad.
Zo zullen de vergunde ondergrondse verbindingskabels voor aansluiting op het elektriciteitsnet op het distributiecentrum van de Colruyt-groep op het Dassenveld worden aangelegd gedeeltelijk in privaat domein, openbaar domein van het Vlaams Gewest en het openbaar domein van de Stad Halle.
Om het transport van de windturbines mogelijk te maken wordt tevens een tijdelijke verbreding van 3 naar 4 meter voorzien van de bestaande wegenis in de Pajottenlandstraat en Hogemierstraat. Deze verbreding zal gebeuren met steenslag en zal volledig kunnen gerealiseerd worden op het openbaar domein van de stad.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mei 2013
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Devogeleer Emile | 19 jan 2019
Devogeleer Emile | 18 jan 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Devogeleer Emile | 16 jan 2019
Devogeleer Emile | 11 jan 2019

archief