HALLE - Inbreiding langs de Zuster Bernardastraat krijgt veel tegenwind

C21

HALLE - Inbreiding langs de Zuster Bernardastraat krijgt veel tegenwind

Editiepajot_bernardastraat_gr__foto_merckx
 
Editiepajot_bernardastraat_2gr__foto_merckx
 

De projectontwikkelaar heeft tijdens een infovergadering de plannen voor de verkaveling langs de Zuster Bernardastraat voorgesteld aan de omwonenden. Deze waren alles behalve tevreden met wat er voorgesteld werd.

In totaal zouden er 40 appartementen komen en 42 ondergrondse garages langs een 80 meter nog aan te leggen straat naast het huisnummer 41 van de Zuster Bernardastraat. Langs de Bernardastraat komen er burelen.
De plannen hangen volledig af van het al dan niet goedkeuren door de Halse gemeenteraad van een 80 meter lange straat die moet komen naast het huisnummer 41 en die dwars op de Berardastraat komt te liggen.

De aanwezigen pleiten vooral dat er enkel langs de Zuster Bernardastraat aan lintbebouwing zou gedaan worden.

De gronden waarop alles moet komen liggen op het gewestplan in woongebied (rood). Op het gewestplan liggen ze echter in een zone dat bruin omrand is, wat wil zeggen dat men maximaal tot 4 bouwlagen mag gaan indien de straat 13 meter breed is. De Zuster Bernardastraat is maar 11 meter breed. Om toch tot vier bouwlagen te kunnen gaan wordt de vierde bouwlaag verder van de straat gebouwd. De nieuw aan te leggen straat is wel 13 meter breed.
De appartementen zullen een 100 m2 groot zijn en zijn bestemd voor jonge gezinnen die in Halle willen blijven wonen of oudere gezinnen die in het stadscentrum willen komen wonen.

PARKINGS 
In de nieuw te bouwen straat kan er geschrankt geparkeerd worden. Toch stellen de inwoners zich vragen over parkeergelegenheid langs de Bernardastraat, dat nu al een groot probleem is.
Vele gezinnen beschikken over twee wagens, terwijl er maar een ondergrondse parking voorzien is voor één wagen per gezin. Ook het personeel in de burelen die voorzien worden zullen met de wagen komen, en ook deze moeten een plaats vinden.

De aanwezigen spraken ook hun ongerustheid uit over de verkeersdruk die zal toenemen. De huidige situatie is nu al goed voor heel druk verkeer en opstoppingen.

WATEROVERLAST 
In de nog te bouwen straat komt een gescheiden riolering. De plannen voorzien dat er wateropvang is voor 100.000 liter regenwater, dat zal herbruikt worden. Voor de opvang van het straatwater wordt er een opvang van 40.000 liter water voorzien, wat meer dazn het dubbele is dat wettelijk voorzien is.

Langs de nieuwe straat komt er heel wat groen en hoogstambomen, dat de privacy van de omwonenden moet garanderen.

STRAAT
De nieuw aan te leggen straat wordt 13 meter breed. Naast een voetpad zijn er twee rijstroken van 6 meter voorzien. Ze zou aangelegd worden in betonstraatstenen in verschillende vormen en kleuren. Er zou parkeergelegenheid komen voor een twintigtal wagens.

INBREIDING
De omwonenden waren wel akkoord dat er tussen de Zuster Bernardastraat, Poststraat, Ardeveldestraat en Demaeghtlaan aan inbreiding wordt gedaan, maar niet op de manier zoals er nu voorgesteld wordt.

Inbreiding moet volgens hen aantrekkelijk gemaakt worden en moet de woonkwaliteit verhogen. Het moet ook een harmonisch geheel vormen met de huidige lintbebouwing langs de straten en dat is volgens hen niet het geval met ‘een kippenhok of bunker’ te bouwen.
Zo stelden de aanwezigen voor om een verdieping minder te bouwen om de leefkwaliteit van de omwonenden te verbeteren.

Indien er gewoon langs de Bernardastraat aan lintbebouwing wordt gedaan zou er volgens de aanwezigen ook plaats zijn voor 32 appartementen. Dat werd door de architect tegen gesproken.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 dec 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 26 jan 2023

archief