PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/ HALLE - Adamo, systeem voor betere info in levensbedreigende situaties voorgesteld

C21

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT/ HALLE - Adamo, systeem voor betere info in levensbedreigende situaties voorgesteld

Editiepajot_pivo_gr_foto_merckx
 

In het PIVO in Relegem werd een volledig neiuw communicatiesysteem ADAMO (Advanced Disaster Architecture with Mobility Optimization) voorgesteld.
Met dit nieuwe systeem zullen de hulpverleners sneller belangrijke beslissingen kunnen nemen bij rampen.
Voor de presentatie ervan werd ondermeer beroep gedaan op leden van de Halse brandweer.

Bij een ramp moeten hulpdiensten en crisisteams snel levensbelangrijke beslissingen nemen op basis van gebrekkige of onvolledige informatie.
Daarom onderzocht het IBBT project ADAMO (Advanced Disaster Architecture with Mobility Optimization), een informatiesysteem dat in realtime een overzicht mogelijk maakt van het hele rampengebied, zowel voor de interventieteams ter plaatse als voor de beslissingsnemers in het crisiscentrum.

Het doel van het IBBT-project ADAMO is onderzoek naar een architectuur voor een systeem voor rampenbeheersing, dat een real-time overzicht mogelijk maakt van de volledige ontplooiing over het rampengebied, zowel voor de verschillende interventieteams op het veld als voor de beslissingsnemers in het crisiscentrum of backoffice.

UITDAGING
De belangrijkste uitdaging bij een dergelijk rampenbeheerssysteem is om alle autoriteiten en nooddiensten betrokken in de ramp te voorzien van voldoende, correcte en gesynchroniseerde informatie. Het doel van het ADAMO-project is om deze uitdaging aan te gaan, en om een multidisciplinair communicatie- en informatiesysteem op te zetten voor alle geledingen van de interventieketen, vanaf het rampengebied tot in het crisiscentrum of backoffice.

Om de communicatiemogelijkheden op de rampensite te verbeteren, wil de ADAMO-architectuur de interventieteams toelaten om dynamisch draadloze netwerken te ontplooien, ook in de gebouwen, die zowel gesprek, video en data (vb. sensorgegevens rond zuurstof, gas, temperatuur, ... ) vervoeren naar de lokale commando-officier. ADAMO bestudeert hoe dergelijke draadloze netwerken robuust en redundant kunnen gemaakt worden, zodat ze op een veilige manier de interventieteams van de diverse disciplines in eenzelfde gebied kunnen ondersteunen. Het ADAMO project onderzoekt hoe deze draadloze netwerken veilig kunnen verbonden worden en uitgebreid naar een groter on-site draadloos netwerk buitenshuis, gebruik makend van een techniek als WIMAX of WIFI Mesh. Het project bestudeert de mogelijke integratie met het betrouwbare en alomtegenwoordige TETRA-netwerk van ASTRID, reeds gebruikt door de nooddiensten.

OVERKOEPELEND SYSTEEM
In het kader van de multidisciplinaire interactie, de zonevorming van de brandweer en het principe van de eerste uitruk is er een grotere nood aan een overkoepelend systeem dat het mogelijk maakt informatie opgeslagen op diverse locaties te consulteren. ADAMO onderzoekt de creatie van een kenniscentrale die webgebaseerd kan geraadpleegd worden. Deze kenniscentrale bevat essentiële informatie die de verschillende disciplines kunnen consulteren bij ernstige incidenten. In deze context passen ruimtelijke gegevens en bedrijfsgerelateerde risico-informatie. Formaten voor data-integratie en methodes zullen worden vastgelegd voor grafische en elektronische interventieplannen.

ADAMO bestudeert het gebruik van tafelgrote aanraakschermen voor collaboratieve doeleinden. Deze vormen een gebruikersinterface, die alle deelnemers rond de tafel in het crisiscentrum toelaat om in real-time gepersonaliseerde informatie te raadplegen en te delen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
12 dec 2008
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 28 feb 2024

archief