HALLE investeert in buurtwerking

HALLE investeert in buurtwerking

Logo_halle_

Halle investeert ook de volgende jaren volop in de buurtwerking die actief zijn in de woonwijken Windmoleken en Vogelweelde. Op die manier versterken we het contact tussen de bewoners en creëren we een leuke wijk- en leefomgeving. Voor de rest van het jaar 2020 wordt in afwachting van de nieuwe marktbevraging verder een beroep gedaan op Groep Intro. 

Buurtwerk Halle zoekt naar verbinding in onze stadsbuurten met de grootste diversiteit. Het buurthuis staat daarbij centraal. Want waar mensen elkaar op een positieve manier ontmoeten of samen activiteiten organiseren, wordt samenleven een stuk makkelijker. Maar een buurtwerking is veel meer dan alleen maar een buurthuis. Buurtwerk is ook een netwerk dat voor mensen zorgt, mensen samenbrengt, mensen laat opbloeien en mensen laat deelnemen aan het sociaal weefsel van onze stad. Ze krijgen daarbij de hulp van enkele ervaren begeleiders van Groep Intro. Zij zijn er ook om specifieke vragen te beantwoorden, concrete hulp te verlenen of gericht door te verwijzen.

 

Ook de volgende jaren wil de stad inzetten op deze buurtwerking. Zo voorziet het meerjarenplan op termijn ook een nieuwe buurtwerking in Buizingen. Voor de volgende jaren wordt momenteel een nieuwe overheidsopdracht voorbereid. De bedoeling is om met één en dezelfde partner de werking ook de volgende jaren te ondersteunen. Voor de rest van het jaar 2020 wordt verder een beroep gedaan op Groep Intro.

 

Buurtwerking Halle: sociale huisvestingsmaatschappij moet gezonde bevolkingsmix garanderen

De stad Halle pompt ook deze legislatuur net als de vorige legislatuur weer meer dan een miljoen euro in buurtwerking voor de wijken Windmoleken en Vogelweelde. “De vraag is niet zo zeer wat gebeurt er met dat geld maar wat zijn de bereikte resultaten?”, zegt N-VA-raadslid Benjamin Swalens. “We stellen vast dat de ontsluiting van de wijk Windmoleken niet lukt. Eerder is er sprake van een tegenovergestelde beweging: de wijk raakt meer en meer afgesloten van de rest van de buurt en de stad in het algemeen.” 

 

Om de wijken meer te betrekken zouden we in de wijken met buurtwerking ook eens een buitenspeeldag in beperkte vorm of openluchtcinema kunnen laten doorgaan. Zo komen mensen van binnen en buiten de wijk meer met elkaar in contact komen.

 

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft ook haar verantwoordelijkheid

De stad investeert intussen gedurende meer dan 20 jaar miljoenen euro’s in buurtwerking in de desbetreffende wijken. De N-VA vindt dat ook mag gekeken worden naar de sociale huisvestingsmaatschappij. Ze investeert dan wel in een buurthuis en stelt dit ter beschikking maar meer is nodig: ze moet via haar verhuurpolitiek ertoe bijdragen dat er in de wijk terug een gezonde mix van bewoning komt zodat buurtwerking tot een minimum kan beperkt worden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 apr 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Sam Herremans | 25 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 18 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020
Sam Herremans | 14 okt 2020

archief