SINT-PIETERS-LEEUW – Nieuwe partij GEMEENTENBELANGEN pakt uit met meer middelen voor armoedebestrijding.

SINT-PIETERS-LEEUW – Nieuwe partij GEMEENTENBELANGEN pakt uit met meer middelen voor armoedebestrijding.

Gemeentebelangen_spl
 
Dsc_6437__2_
 

 De huidige meerderheidspartijen weten niet meer wat er speelt in de vele straten en wijken die Sint-Pieters-Leeuw rijk is. Daarom is er nood aan een volkspartij die iedere Leeuwenaar te hulp schiet, zonder onderscheid te maken. Om die reden heeft Bart Anneessens Cops de politieke partij Gemeentebelangen in het leven geroepen. Een partij van het Leeuwse volk en voor het Leeuwse volk die inspraak van de burgers vooropstelt. Jij bepaalt mee hoe jouw gemeente er morgen uitziet.

Wie onze mensen zijn en wat wij willen bereiken wordt in dit programma voorgesteld.

Natuur en landbouw

Landbouw is weliswaar een Europese aangelegenheid maar we kunnen wel accenten (ver)leggen zoals het raakvlak landbouw/natuur herbevestigen. Aandacht voor duurzame ecologische landbouw die de biodiversiteit blijvend vooropstelt of anders gezegd, een blijvende halt toeroepen aan de verschraling van de biodiversiteit.

Een vernieuwd waterbeheerplan met het accent op verstandig bufferen. De bodem maximaal benutten als buffer. Waterdoorlatende structuren gebruiken bij werfverharding ( zowel bij landbouw als woningbouw). Kans op overstromingen tot nihil herleiden. Het behoud van natuurgebieden in de rand rond Brussel die meer en meer wordt volgebouwd.

Handel, Mobiliteit en Wonen

De verbinding tussen de deelgemeenten verbeteren zodat mensen makkelijker gebruik kunnen maken van de gemeentelijke diensten. Momenteel geen bus van Ruisbroek naar Leeuw centrum.

Verbeterde samenwerking met de lokale handelaars en bedrijven (betere communicatie in verband met openbare werken). Uitbreiding van het fietspadennetwerk in onze gemeente. Degelijk onderhoud van onze wegen en fietspaden. Straten moeten in alle deelgemeenten proper zijn. Kordatere aanpak van sluikstorten; plaatsing pinhole camera's op de juiste locaties. Herstart van de gemeentelijke “grof vuil” ophaling.

Sociaal Beleid

Meer middelen inzetten voor armoedebestrijding. Deze extra middelen zullen wij grotendeels halen door een prioritair beleid te voeren inzake sociale voorzieningen ten voordele van de huidige Leeuwenaren. Uitbreiding van betaalbare kinderopvangplaatsen. Betere ondersteuning voor mensen met een beperking. Dit gaat van meer budget voor de begeleiding van deze mensen tot verbouwingen voor betere bereikbaarheid. Investeren in ouderenzorg en het voorkomen van sociale exclusie voor bejaarden.

Een nieuwe overeenkomst onderhandelen voor een waterleverancier voor de gemeente want de waterprijs sinds aansluiting bij de huidige watergroep is niet gedaald. (Gebroken belofte van huidig bestuur).

Sport en Cultuur

Het organiseren van meer wijkevenementen. Toegankelijker en meer efficiënt evenementenloket. Het gemeentelijk cultuuraanbod voor iedereen toegankelijk maken. Een maximale ondersteuning van verenigingen. Feest van integratie afschaffen en vervangen door een festiviteit, waarvan alle inwoners kunnen genieten. Betere promotie op gemeentelijk vlak rond de jaarmarkt Ruisbroek, Vlezenbeek, kermis Ruisbroek en kermis Negenmanneke. Investeren in de sportvoorzieningen.

Jeugd, Infrastructuur en Veiligheid

Investeren in de lokalen van de jeugdbewegingen want deze zijn niet meer naar behoren om een degelijke en veilige jeugdwerking te garanderen.

De subsidies voor de jeugdwerking verhogen want deze zijn de laatste jaren niet meer gestegen.

Laekelinde en Buurthuis 1601 herlanceren. Openen van een gemeentelijk jeugdcafé in Laekelinde. Erkende jeugdverenigingen gratis gebruik laten maken van de zalen in Laekelinde en Buurthuis 1601 tijdens hun evenementen. Uitgebreidere en frequentere communicatie vanuit het gemeentelijk blad inzake onze politionele diensten (wie is wie).

Efficiënt gebruik van het 3D-loket te Zuun. Dit staat er al meer dan 2 jaar en is nog steeds niet operationeel. Quasi geen burgers die zich aanbieden, ondanks de hoge kostprijs.

Geen 7 miljoen euro kosten doen aan het gemeentehuis (gepland door NVA-CD&V in 2019) maar deze middelen grotendeels inzetten op jeugd en sportinfrastructuur.

Samengevat alles wat wij doen is in het belang van onze gemeente.

Reken dus niet meer op uitgerangeerde partijen die enkel oog hebben voor hun eigenbelangen.

Stem Gemeentebelangen!

Wie zijn de mensen van Gemeentebelangen;

1)Bart Anneessens Cops, 2) Aurore Vanden Meersche, 3) Jean Paul Taelemans, 4) Nadine Albrecht, 5) Daniel De Maeght, 6) Leontine Hodo, 7) Alain De Greef, 8) Dimi Thienpont, 9) Andy De Greef, 10) Shana Van Cleemput, 11) Erik De Kegel, 12) Marcel Denis, 13) Bart De Kegel, 14) Dirk Verheirstraeten, 15) Kevin Vernaillen, 16) Lisette Schoonjans, 17) Valerie Tudts, 18) Glen Didden, 19) Jordi Ringoet, 20) Georgette Peeters: Dosse, 21) Marleen Peeters, 22) Michiel De Gieter, 23) Laura Del Puppo, 24) Monique Borremans, 25) Wijnant Marguerite, 26) Ann De Cloet, 27) Yvette Van Craen, 28) Myriam Ruysseveldt, 29) Annie Wiggeleer, 30) Noel De Raemaeker, 31) Willy De Lantsheer.

Indien u zelf nog voorstellen heeft, of meer informatie wil over onze partij, neem dan gerust contact op met onze kandidaat-burgemeester Bart Anneessens Cops via het nummer 02.377.38.45 of stuur een mail naar anneessensb@hotmail.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 sep 2018
Devogeleer Emile
© Devogeleer Emile
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 11 okt 2019
Marc Sluys | 26 sep 2019

archief