Artikels Archief van Beersel

Beersel zet in op stomavriendelijke toiletten

Editiepajot_bart_devill___stoma
ingezonden foto
 

 In België zijn er zo’n 12.000 stomadragers. Deze groep patiënten kent in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen. Om dergelijke ongemakken te vermijden besliste de gemeente Beersel om de toiletten van al de gemeentelijke gebouwen gebruiksvriendelijker te maken voor stomadragers. Alle gehandicaptentoiletten, minstens één heren- en vrouwentoilet, zullen ingericht worden als stomavriendelijk toilet. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Nieuwe publicatie heemkundig genootschap behandelt de pastoors van Huizingen

Editiepajot_bart_devill___nieuw_boekje_heemkundig_genootschap
foto Bart Devillé
 

 

Het Heemkundig Genootschap “van Witthem’”Beersel stelt haar laatste publicatie voor: een historisch overzicht van de Huizingse pastoors. Auteur is Cécile Goossens, commissielid van het genootschap.  De publicatie geeft een vlot leesbaar overzicht van alle bekende pastoors van de 13de tot en met de 21e eeuw, met vermelding van hun kosters. Voorafgaand aan deze uitgave, inventariseerde Cécile Goossens met ijver het oude parochiearchief van Huizingen. Dankzij de goede ordening kon een publicatie als deze tot stand komen. Het werk geeft ons een unieke kijk in het dorpsleven van vroeger waar ‘de pastoor’ een grote rol in speelde.  Legendarisch was b.v. pastoor Leonard Meyers, parochieherder van Huizingen van 1717 tot 1768.

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL/HALLE OCMW’s Beersel en Halle slaan handen in elkaar

Editiepajot_bart_devill___ocmw
EP
 

 

OCMW Beersel en OCMW Halle werken vanaf maandag 2 december 2019 samen  met het cateringbedrijf Compass om hulpbehoevende ouderen kwalitatieve belevingsgerichte maaltijden te serveren, en dit zowel in de OCMW-woonzorgcentra als in lokale dienstencentra, in de assistentiewoningen en aan huis. Bewoners van WZC De Ceder en WZC Zonnig Huis kunnen vanaf die datum eten als in een brasserie: volgens hun goesting eten ze vlees of vis, veel en verschillende groenten, dan wel liever frietjes of rijst.  Alles dagvers bereid. Ook ’s morgens en ‘ avonds kiezen de bewoners waar ze zin in hebben.

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Ontslag gemeenteraadslid Veerle Leroy komt op gemeenteraad

Editiepajot_bart_devill___jan_steyaert
ingezonden foto
 

 

Eind oktober maakte gemeenteraadslid Veerle Leroy(Groen) bekend dat zij om persoonlijke redenen ontslag nam als gemeente- en OCMW-raadslid. Ook gaf zij mee “ om voorlopig een punt te zetten achter al haar publieke mandaten” en “ achter de schermen de uitgebreide ploeg van Groen Beersel in elk geval verder te coachen”. De eerstvolgende gemeenteraad van Beersel op woensdag 27 november zal akte nemen van het ontslag als gemeente- en OCMW-raadslid van Veerle Leroy. Op de dagorde van de openbare vergadering als tweede agendapunt: “Onderzoek geloofsbrieven. Aanstelling en eedaflegging opvolgend raadslid.”

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Soroptimist Club Beersel steunt “Orange the world”

Editiepajot_bart_devill___soroptimist_orange
ingezonden foto
 

 

“Orange the World” is een internationale 16 daagse van 25 november tot 10 december waarin wereldwijd gebouwen in oranje kleuren en een campagne gevoerd wordt tegen geweld tegenover vrouwen. De campagne start op 25 november: Internationale Dag tegen Geweld, en eindigt op 10 december Internationale Dag voor de Mensenrechten. Naast het oranje laten kleuren van gebouwen, organiseren de 54 Belgische clubs van Soroptimist acties om te informeren en te sensibiliseren over dit thema. Danielle Vander Gucht van Soroptimist Beersel: “Onze NGO komt op voor vrouwen in België en wereldwijd. En dit vertaalt zich ook in de regio. “

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

REGIO - Bibliotheken: webstek overtreedt taalwet

Imag31782
Twee gemeenteraadsleden in Halle en Lennik ontdekten per toeval dat hun bibliotheken er een drietalige webstek op nahouden.
 

Verschillende bibliotheken uit onze regio lieten  recent hun webstek aanpassen.  Daarbij is ten onrechte de optie om deze webpagina's drietalig (Nederlands - Frans - Engels) te maken gebruikt. Dat is  in strijd met de taalwetgeving. De gemeenteaardsleden Benjamin Swalens in Halle en Kristien Van Vaerenbergh in Lennik merkten dit op en klagen dit nu aan. De betrokken besturen zullen het  euvel rechtzetten, zo blijkt nu.  Ze argumenteren wel  dat  niemand dit eerder  heeft opgemerkt.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 

REGIO -Eigen Justitiehuis Halle-Vilvoorde

Ben-weyts-c-id_wouter-van-vooren-2
Ben Weyts zorgt voor Justitiehuis Halle-Vilvoorde
 

Het arrondissement Halle-Vilvoorde krijgt een volwaardig justitiehuis. De Vlaamse regering komt daarmee tegemoet aan een reeds lang bestaande vraag.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 

Zwaar vervoer, 4 op de 6 in fout in ZENNEVALLEI

Politie_zone
 

Gisteren omstreeks het middaguur, zette de politiezone Zennevallei een post op ter hoogte van de Bergensesteenweg. Vooral zwaar vervoer werd geviseerd. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 nov 2019
Marc Sluys
Marc Sluys
 

BEERSEL/SINT-PIETERS-LEEUW Taalfanaten kunnen aan de slag in Beersel of Sint-Pieters-Leeuw

Editiepajot_bart_devill___grootdictee_beersel_leeuw
foto Bart Devillé
 

 

Schrijf je nu chocoladecakeje, chocoladecakje of chocolade-cakeje? Met of zonder streepje? Met of zonder e?  Wie het aandurft, de uitdaging aangaat en daarbij ook creatief denkt, wordt dan ook verwacht……. Op vrijdag 6 december verwelkomen meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen iedereen die graag speelt met letters om deel te nemen aan De Schrijfwijzen. Dat is ‘Het Groot Dictee Heruitgevonden’. Je hoeft geen spellingkrak zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je vooral creatief aan de slag gaan met taal.

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Seniorenweek Beersel opgestart

Editiepajot_bart_devill___fitometer_ceder_beersel
foto Bart Devillé
 

 De Beerselse Seniorenweek is een initiatief van de Seniorenraad Beersel in samenwerking met de Beerselse seniorenverenigingen, woonzorgcentra en centra voor assistentiewoningen. Alle activiteiten staan open voor alle Beerselse senioren! En de Seniorenweek is opgestart. De spits werd dit jaar afgebeten op maandag 18 november door Okra Lot met hun muziek- en dansnamiddag. ’s Anderendaags organiseerde Senioren voor senioren Beersel een wandeling van 7 km door Beersel en woensdag waren Okra Huizingen en Samana aan de beurt met een infonamiddag over brand en brandpreventie.

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL - Nieuwe publicatie Heemkundig Genootschap over de pastoors van Huizingen

Nieuw_boekje_heemkundig_genootschap
 

Het Heemkundig Genootschap ‘van Witthem’ Beersel stelt haar laatste publicatie voor: een historisch overzicht van de Huizingse pastoors. Auteur is Cécile Goossens, commissielid van het genootschap.  De publicatie geeft een vlot leesbaar overzicht van alle gekende pastoors van de 13de tot en met de 21e eeuw, met vermelding van hun kosters. Voorafgaand aan deze uitgave, inventariseerde Cécile met ijver het oude parochiearchief van Huizingen. Dankzij de goede ordening kon een publicatie als deze tot stand komen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 nov 2019
Sam Herremans
 

Ook Bib BEERSEL doet mee aan Voorleesweek

Editiepajot_bart_devill___jan_de_kinder
ingezonden foto
 

Voor wie het nog niet zou weten, De Voorleesweek is een project van Iedereen Leest waarmee ze het belang èn het plezier van voorlezen in de kijker willen zetten. Dit jaar loopt de Voorleesweek van 16 tot 24 november en staat ze in het teken van “voorleesrituelen”. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen? Elke dag een hoofdstuk voor de schoolbel gaat? Of elke week samen in de bib? Alles mag: van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om! Op vrijdagavond 22 november opent Bib Beersel vanaf 18u45 tot 20u speciaal de deuren voor kinderen tussen 5 en 7 jaar en hun ouders.

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSELaars erg begaan met een nieuw mobiliteitsplan

Editiepajot_bart_devill___mobiliteitsplan
foto Bart Devillé
 

In de foyer van CC de Meent vond al een eerste participatieavond plaats in het kader van het mobiliteitsforum. Deze was voorbehouden voor de inwoners van deelgemeenten Alsemberg en Dworp. Donderdag 21 november, ook om 20u in de foyer van CC de Meent, zijn deze van deelgemeenten Lot, Huizingen en Beersel aan de beurt. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL/DROGENBOS Wandelvoetballers Verbroedering Beersel Drogenbos en FCB Oldstars speelden vriendschappelijk

Editiepajot_bart_devill___wandelvoetballers
ingezonden foto
 

 Sinds de wandelvoetballers van Verbroedering Beersel Drogenbos en de Kapelse Oldstars actief zijn, spelen zij jaarlijks minsten twee vriendenwedstrijden tegen elkaar: eens op het terrein van de Kapelse Oldstars in Beigem en de thuishaven van Verbroedering Beersel Drogenbos, Sportcentrum Vogelenzang in Lot. Maandag 18 november speelden ze vriendschappelijk in Lot. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL - Mausoleum Torley voorlopig beschermd

Huizingen_ansberg_begraafplaats_large
Op de begraafplaats van deelgemeente Huizingen kan je niet naast het praalgraf van de familie Torley kijken. (Foto Agentschap Onroerend Erfgoed©)
 

Het mausoleum van Henri Torley op de begraafplaats van Huizingen, wordt voorlopig beschermd als monument. De schaal van dit mausoleum is uitzonderlijk in Vlaanderen.

Wie ooit de begraafplaats van Huizingen heeft bezocht, zal ongetwijfeld het graf van de voormalige industrieel en kasteelheer Henri Torley hebben gezien.

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 

REGIO-Bevolkingsdichtheid Rand dubbel zo groot als Vlaams gemiddelde

Vl_rand
Alsmaar meer volk in de Vlaamse Rand

Het Vlaamse en het groene karakter van de Rand rond Brussel blijven sterk onder druk staan. Dat blijkt uit het nieuwe Cijferboek Vlaamse Rand. De bevolking groeit, wordt steeds diverser en vanuit Brussel en Wallonië komen steeds meer leerlingen naar scholen in de Vlaamse Rand. De bevolkingsdichtheid in de Vlaamse Rand is nu ongeveer het dubbele van de gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaamse Gewest, wat zorgt voor sociale verdringing en druk zet op de resterende open ruimte.

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 nov 2019
Roger Swalens
ingezonden
 

BEERSEL - Weredi maakt er een bendeke troep van

Foto_weredi
 

Voor de novemberproductie nodigt KTG Weredi Lot jullie hartelijk uit op een avondje komedie. De voorstellingen gaan door op vrijdag 22 november om 20u, zaterdag 23 november om 20u en zondag 24 november om 15u in CC de Meent in Alsemberg. Bendeke Troep is een stuk van en door Paul  Vanbossuyt.

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 nov 2019
Sam Herremans
Ingezonden foto
 

BEERSEL – Tuincentra Van Diest de nummer één voor tuingereedschap in de streek

Sh2_9837_02__large_
 

Tuincentra Van Diest, Grote baan 59 te 1650 Beersel is zowat het oudste gespecialiseerd tuincentrum voor het onderhoud en reparaties voor al uw tuinmateriaal gaande van grasmachientjes, robotmaaiers, kwaliteitsgereedschap van STIHL, HUSQVARNA, WEBER om een paar te noemen van de grote stock tuingereedschap.

 

Klik hier om meer te lezen

 
14 nov 2019
Devogeleer Emile
© Devogeleer Emile
 

In BEERSEL gaan de ouders terug samen op zwier

Ouders_op_zwier_fuif
 

 

Na een zeer geslaagde eerste editie, slaan de ouderraden van Sint-Victor en de Gemeentelijke Basisschool in Dworp opnieuw de handen in elkaar en organiseren ze voor de tweede maal een gezamenlijke 'Ouders op Zwier fuif'. Deze zal doorgaan op zaterdag 23 november 2019 in de evenementenhal DOC te Alsemberg. Iedereen is welkom op de ‘Ouders op Zwier fuif’ met discobar Picasso.

 

Klik hier om meer te lezen

 
12 nov 2019
Sam Herremans
Ingezonden foto
 

BEERSEL Nieuwe kleedkamers Vogelenzang officieel ingehuldigd

Editiepajot_bart_devill___nieuwe_kleedkamars_lot
foto Bart Devillé
 

 Vrijdag 8 november werden de nieuwe kleedkamers van sportcomplex Vogelenzang in Lot officieel ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester Hugo Vandaele, de schepenen Eddy Deknopper, Elsie De Greef, Sonja Vanwanseele, Jo Vander Meylen en bestuursleden van Verbroedering Beersel-Drogenbos. 

 
 

Klik hier om meer te lezen

 
12 nov 2019
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 

Laatste Nieuws

Roger Swalens | 03 apr 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 mrt 2020
Hugo Devillé | 26 mrt 2020
Hugo Devillé | 23 mrt 2020

archief