PEPINGEN – Buurtbabbel Heikruis

PEPINGEN – Buurtbabbel Heikruis

Pepingen_logo
 
Dsc00979
 
 
Als tweede in de rij kwam de Pepingse deelgemeente Heikruis aan de beurt voor een ontmoeting van het bestuur met de bevolking om elkaars ideeën beter te leren kennen. Het gemeentebestuur lichtte dan ook haar beleidsplan 2007-2012 en buurtgebonden onderwerpen toe.
 
Burgemeester André De Roubaix, schepenen Peter Van Cutsem en Luc Decrick samen met OCMW-voorzitter Mich Pompen onderstreepten de 8 basisideeën voor een nieuw beleid.
 
Actief besturen.
Zo voorziet het gemeentelijk bestuur in een centraal punt voor meldingen en klachten. Ook de gemeentelijke informatie dient vlugger en beter te worden verspreid. Daartoe kunnen de actualisering en modernisering van het gemeentelijk infobladje, de vernieuwing van de website, het onthaal van nieuwe inwoners en het plaatsen van inschuifborden van dienst zijn. Verder geniet ook de toegankelijkheid van de gebouwen voor senioren en andersvaliden de bijzondere aandacht.
 
Inspraak.
Omdat het beleid meer wil rekening houden met wat er leeft bij de bevolking zullen buurtbabbels, infovergaderingen en adviezen van de verschillende raden meer in het daglicht gesteld worden. Zo is voorzien om iedere gemeenteraad af te sluiten met een vragenkwartier. Iedere burger kan zo op een directe manier zijn vragen en verzuchtingen kwijt.
 
Landelijk en prachtig.
Het gemeentelijk structuurplan voorziet, zonder het uitgesproken landelijk karakter uit het oog te verliezen, in een uitbreiding van de sociale huisvesting, de bouw van een sporthal en een afbakening van landbouw- en natuurzones. Ook is voorzien in een partnership met landbouwers voor ondermeer het bermbeheer en de strooidienst. Het beleid haakt ook in op het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap en focust derhalve op duurzame projecten en trage wegen.
 
Goed en betaalbaar wonen.
Naast de herinrichting van Pepingen-centrum en de heraanleg van de Ninoofsesteenweg staan ook kleinschalige sociale verkavelingsrealisaties en huisvestingsprojecten gepland en gaat er ook een bijzondere aandacht naar functies zoals kinderopvang.
 
Veilig wonen.
Verkeersveiligheid is absoluut prioritair. Een studie is besteld om de dorpskernen via fietspaden te verbinden. Voor dit initiatief kan tot 80 % subsidie worden bekomen uit het Fietsfonds. Ook wordt aangedrongen om de  snelheidscontroles zeker niet te minderen, integendeel.
 
Sociaal beleid voor iedereen.
Om werkzoekenden te ondersteunen zullen de activiteiten van de werkwinkel en de wis-computer van een betere bekendmaking genieten. Verder zal de PWA-werking worden uitgebouwd en het vrijwilligerswerk worden gestimuleerd.
 
Vrije tijd voor iedereen.
In deze context staan ter ondersteuning aan de verenigingen, een herbewerking van het subsidiereglement en een uitbreiding van de koe-pongs. Ook logistieke ondersteuning zoals het gratis ter beschikking stellen van lokalen voor niet-commerciële activiteiten, het groeperen van de uitleendienst en een mogelijkheid om gratis vervoer te bieden aan scholen en verenigingen komen in aanmerking.
 
Voor jong en oud.
Het beleid voorziet concrete actie in de vorm van een actieve samenwerking met de jeugdverenigingen. Verder dient de moeilijk bereikbare doelgroep van de 13 à 16-jarigen de speciale aandacht te genieten en zal de geboden infrastructuur zoals speelweiden en fuiflocaties worden uitgebouwd
Zoals reeds gebeurt met Bever en Herne voor het gebruik van het springkasteel dient ook de samenwerking met onringende gemeenten te worden uitgebreid.
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 feb 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 22 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief