PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd

PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd

Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__1_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__2_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__3_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Marcel Vossen - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__5_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Tom Embo en Mevrouw Vossen - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__4_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__6_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Burgemeester Eddy Timmermans - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__7_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Marleen Evenepoel - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__8_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Kenny Pappaert en partner Nathalie, Yvan Ricour en Maité Maira - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__9_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - Burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__10_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__11_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__12_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__13_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__14_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__15_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__16_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__17_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__18_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__19_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__20_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__21_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__22_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__23_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__24_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__25_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 
Opening_ter_rijst_20_sept___ep__gdh__26_
PEPINGEN – Het statig kasteel Ter Rijst in al zijn vroegere glorie prachtig gerestaureerd - © Deschuyffeleer
 

Nauwelijks 18 maanden na de aanvang van de restauratie van het kasteel Ter Rijst in Heikruis mocht er al geklonken worden op het meer dan behoorlijk eindresultaat. Dat huzarenstukje is grotendeels toe te schrijven aan algemeen coördinator Marcel Vossen. Samen met directeur-generaal Natuurinvest Tom Embo en de Pepingse burgemeester Eddy Timmermans mocht de alom gewaardeerde en bijzonder gedreven ere-provinciaal directeur bij het Agentschap voor Natuur & Bos dan ook Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het agentschap Natuur en Bos, de nieuwe uitbaters Kenny Pappaert, Yvan Ricour en Maité Maira evenals de vele genodigden waaronder de burgemeesters Kris Poelaert (Herne) en Luc Deconinck (Sint-Pieters-Leeuw) evenals Marleen De Kegel, de voorzitter Toerisme Pajottenland & Zennevallei op de binnenkoer van het kasteel begroeten voor een rondleiding. Die rondgang in de verschillende fonkelnieuwe vertrekken kon meteen rekenen op veel enthousiasme, algemene waardering en positieve verbazing.

Een nieuw leven
Het kasteel Ter Rijst op de grens van Heikruis (Pepingen) en Herfelingen (Herne) gaat een nieuw leven tegemoet. Zoveel is nu toch wel duidelijk. Het prachtig gelegen gebouw in het domein werd nu ook immers gerestaureerd in samenwerking met het agentschap Natuur en Bos om het cultureel en toeristisch volwaardig te valoriseren. Terwijl het domein al meerdere jaren degelijk werd ingericht en onderhouden was dit tot voor kort nog niet zozeer het geval voor het statig kasteel dat door de tand des tijds meer en meer verkommerde. Het was ook het departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM) van de Vlaamse Overheid die de herboren parel in de gedaante van T’Rest B&B - Bistonomy- Events aan de genodigden mee mocht voorstellen.
Toen de Vlaamse regering via Natuurinvest de nodige financiële middelen voor de restauratie vrijgaf kon dan ook - met voor velen het toevoegsel ‘eindelijk’ - begin 2017 van start gegaan worden. De kosten werden geraamd op zo’n 5 miljoen euro. Het kasteel werd bij de restauratie onder handen genomen met respect voor al zijn functies zoals natuur, cultuur en sociaal. Zo is er onder meer een flexibele invulling gekomen met goed uitgeruste culturele ruimte voor onder meer kleine optredens, ateliers, tentoonstellingen en lezingen. Het departement CJM wil in Ter Rijst dan ook een kwaliteitsvolle culturele organisatie onderbrengen die een jaarwerking realiseert, de troeven van de locatie benut en een bovenlokale uitstraling realiseert. De werken werden uitgevoerd onder de vakkundige leiding van Group Monument (Ingelmunster). Die groep omvat een reeks gespecialiseerde bedrijven met naam en faam in het domein van het restaureren van waardevolle monumentale historische gebouwen.
In de restauratie werd ook een bistro met terras met uitzicht op de vijvers en een B&B met vijf kamers ingekapseld. De vroegere paardenstallen dan weer werden omgevormd tot een volledig ingerichte polyvalente zaal. Boven die zaal, op de vroegere hooi- en droogzolders, zijn er zo thans ook nog vijf appartementen voor permanente bewoning voorzien.
Verrassende ontdekkingen
Niettegenstaande de werken onder de deskundige leiding van algemeen coördinator Marcel Vossen vlot verliepen moesten de aannemers toch rekening houden met bijwijlen onvoorziene en verrassende ontdekkingen en omstandigheden. Het meest spectaculaire was alleszins de vondst van een reeks vrij lage ruimtes verscholen tussen de verdiepingen die enkel zichtbaar en toegankelijk werden na het uitbreken van de houten bevloering. Waarvoor die verborgen ruimtes ooit dienden is tot dusver nog niet heel uitgeklaard. Wel werd beslist om ze volwaardig te behouden als historisch waardevol gegeven dat hoort bij de bouwgeschiedenis van het kasteel. Ook werd achter de open haarden op de eerste verdieping een systeem van luchtkanalen gevonden dat warmte opstuwde tot op de zolder en die dan zo vorstvrij kon worden gehouden. En helemaal boven in de gevel werden ook loszittende stenen rozetten gevonden. Die konden zo verwijderd worden. Hun vroegere functie bestond er in het plaatsen van stellingen te vergemakkelijken. Die moesten dan op hun beurt werkzaamheden aan het dak of de gevel vlotter laten verlopen.
De restauratiewerken impliceerden onder meer een grondige restauratie van het dak, de vernieuwing van de ramen, de vervanging van talrijke balken met houtrot, de vernieuwing van de elektriciteit en het volledig herleggen van de houten vloeren.
B&B -Bistronomy - Events
Het zijn Kenny Pappaert, Yvan Ricour en Maité Maira die voortaan de uitbating van B&B -Bistronomy - Events in het kasteel voor hun rekening zullen nemen. Zowel Kenny als het duo Maité/Yvan zijn in de streek absoluut geen onbekenden meer. Zo heeft Kenny reeds zijn culinaire sporen verdiend onder de vlag van Orecah, dat zich slechts in een paar jaar opwerkte tot een exclusieve, verfijnde cateringzaak met ook eigen broodjeszaak en onder de koepel van E-lunch.be ook een leveringsdienst van kwaliteitsvolle dagschotels aan huis verzekert. Kenny: “In 2013 begon Orecah kleinschalig met hier en daar traiteurdiensten aan huis ter beschikking te stellen. Samen met de ervaring en relevante kennis groeiden ook de creativiteit en passie in onze zaak. Wij gaan er alleszins prat op dat Orecah niet alleen in het Pajottenland maar ook daarbuiten inmiddels een vaste waarde is geworden. Wij gaan er dan ook alles aan doen om ook met B&B - Bistronomy - Events T’Rest eenzelfde weg te bewandelen. Onze leuze 'When food becomes a passion' is bij ons immers niet zomaar een slogan”.
Ook Yvan Ricour en partner Maité Maira hebben alvast een goed oog in de toekomst. Daar waar het culinaire het expertendomein van Kenny is tekenen ook zij bijzonder enthousiast voor het management en het beheer van de site. Hierbij leggen zij beiden hun technische en organisatorische deskundigheid in de weegschaal. “Bij de uitbating van zulk een site komt er ook heel wat beheer, toezicht en technologische ondersteuning kijken. De koppeling van culinaire en technische vakkennis vormt dan ook een absolute meerwaarde voor de dagelijkse uitbating van de toeristische en culturele ruimtes van het kasteel”.
Historiek
Het kasteel Ter Rijst, ooit ook gekend als het Château du Risoir, vormt thans samen met het gelijknamig park een uitgestrekt en bijzonder waardevol natuurdomein op het grondgebied van de Pepingse deelgemeente Heikruis en pal op de grens met de Hernse deelgemeente Herfelingen.
Een eerste kasteel werd rond 1225 gebouwd door Eggeric de Rist. De fundamenten van dit kasteel samen met de restanten van een ijskelder kunnen overigens nu nog worden aangetroffen aan de overzijde van de vijver.
In 1480 liet Karel van der Noot een nieuw kasteel bouwen. Het werd een indrukwekkende burcht met vier forse hoektorens. In 1868-1869 liet burggraaf Theodore de Neulant de Pottelsberghe de vervallen torens slopen en verbouwde het slot in de neoclassicistische stijl zoals we het vandaag nog kennen. Hij liet ook het landschapspark aanleggen.
In 1893 kwam het kasteel in de handen van baron Ferdinand Jolly die het na WO I op de huurmarkt gooide. In die zin was het Jules Delannoy die het met meubels, tuin en paviljoenen evenals het jacht- en visrecht vanaf 1922 betrok tot in mei 1940. 
Tijdens WO II was het de residentie van Elisabeth van der Noot d'Assche, de maîtresse van de Duitse militair gouverneur in bezet België Alexander von Falkenhausen.
Na WO II werd het kasteel nog door een paar vrij onbekende huurders gebruikt om in 1972 door de laatste adellijke eigenaar, burggraaf Hubert Jolly, verkocht te worden aan de Brusselse bouwonderneming van Jean-Baptiste L’Ecluse. Die schonk het in 1981 aan de Belgische Staat samen met het 49,5 hectare groot park en 28 hectare bos. Door de regionalisering kwam het domein dan in de handen van Vlaanderen. Intussen is het uitgebreid tot ongeveer 100 hectare.
Het domein wordt thans beheerd door het agentschap Natuur en Bos.
Door nu ook de restauratie van het kasteel krijgt het domein Ter Rijst alleszins een belangrijke rol toegespeeld in de verdere toeristische en culturele ontwikkeling van de Groene Gordel en van het Pajottenland in het bijzonder.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 sep 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Roger Swalens | 27 sep 2020

archief