PEPINGEN wil ook mondmaskers schenken

PEPINGEN wil ook mondmaskers schenken

Mond

 Nu het er op lijkt dat de crisismaatregelen geleidelijk worden versoepeld komen we in een nieuwe fase terecht waarbij we moeten aandachtig zijn hoe we ons opnieuw in het openbare leven zullen begeven zonder anderen te besmetten.

De gemeente Pepingen heeft daarom beslist om éénmalig aan al haar inwoners een gratis stoffen  mondmasker te schenken. Samen met de nodige uitleg hoe de mondmaskers moeten gebruikt worden hoopt de gemeente daarmee haar steentje bij te dragen om van  het gebruik van een mondmasker een onderdeel van het  ‘nieuwe normaal’ te maken. Een mondmasker draag je immers niet voor jezelf maar zeker in deze tijden,  ook ter bescherming van je medemens. Het ultieme teken dus van respect voor je medemens en voor al die zorgverstrekkers die de afgelopen weken als helden zijn onthaald.

Daarbovenop neemt de gemeente ook een aantal andere maatregelen, bovenop de maatregelen die door de federale en regionale regering zijn genomen, om de geleidelijke opstart te ondersteunen:

-Voor de ondernemers/middenstand

 

-De belasting op reclamedrukwerk wordt tijdelijk versoepeld.

Per fysieke persoon of rechtspersoon wordt de verspreiding van één A5-document recto/verso tot het einde van dit jaar vrijgesteld van belasting op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerken. Deze maatregel geeft aan de handelaars de mogelijkheid om op een goedkopere wijze de inwoners in te lichten over bvb de heropening, gewijzigde openingsuren 

Hiervoor zal goedkeuring gevraagd worden aan de gemeenteraad.

- Aan elk huisgezin wordt een cadeaubon uitgedeeld die zij bij de deelnemende lokale Pepingse handelaars kunnen gebruiken. Het bedrag kan variëren van € 5 voor een gezin tot € 10 voor een gezin waarvan minstens 1 lid in economische werkloosheid of met een hinderpremie de lockdown heeft moeten doormaken. De cadeaubon zal worden uitgedeeld op het moment dat alle handelszaken terug open kunnen, zodat iedereen er mee van kan genieten.

 

-De website www.Vlaanderenonline.be/Pepingen staat reeds online. De Pepingse handelaars kunnen zich daar gratis op registreren. Zodoende wordt de klant vanop één centrale plaats geïnformeerd welke handelaars bereikbaar zijn.

 

-Aan de middenstandsraad wordt gevraagd om een coördinerende rol te spelen in het aftoetsen naar gezamenlijke commerciële acties. Het verleden heeft aangetoond dat in Pepingen een sterke middenstand bestaat die gezamenlijke acties op touw kan zetten. 

 

-Voor bedrijven in moeilijkheden zal het  OCMW nagaan of er nood is aan professionele bijstand.

 

- Voor verenigingen

 

Het sportseizoen zal niet terug worden gestart tijdens de zomer en ook de activiteiten van de socio-culturele verenigingen staan onder druk.

 

Daarom zal de gemeente op basis overgaan tot vervroegde uitbetaling van subsidies op basis van hun activiteitenverslag van het werkingsjaar 2019-2020. Ook voor het werkingsjaar  jaar 2020-2021 zal een vervroegd voorschot op hun subsidies worden uitbetaald. Zodoende kunnen zij het hoofd bieden aan de kosten van dit jaar en komt de volgende editie van hun werking niet in gevaar.

 

De website en de facebookpagina van de gemeente, die nu druk worden bezocht, zullen ook door de verenigingen kunnen gebruikt worden om hun activiteiten aan te kondigen tijdens hun de heropstart.

 

-In het kader van het OCMW

 

Naast de gebruikelijke dienstverlening die al heel wat aandacht schenkt aan de kwetsbare groepen in onze gemeente zullen telefooncirkels worden opgestart waarbij bejaarden van boven de 75 jaar zullen worden aangeschreven met de vraag of ze willen opgebeld worden.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 apr 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 12 sep 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 22 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020

archief