PAJOTTENLAND - Wie volgt Michel Doomst op als voorzitter van de politieraad?

C21

PAJOTTENLAND - Wie volgt Michel Doomst op als voorzitter van de politieraad?

Voorzitter_politieraad_michel_doomst
PAJOTTENLAND - Wie volgt Michel Doomst op als voorzitter van de politieraad? - © Deschuyffeleer
 

De komende politieraad op maandag 13 december wordt allicht de laatste met de Gooikse burgemeester Michel Doomst als voorzitter. Die geeft eerstdaags in zijn gemeente de burgemeestersfakkel door aan zijn opvolger Simon De Boeck. Uit hoofde van dat mandaat neemt die  van rechtswege ook de plaats van Michel Doomst in de raad in. Wie de nieuwe voorzitter van dat bestuursorgaan van de politiezone Pajottenland wordt blijkt wel nog niet uitgemaakt te zijn.

Onafgebroken voorzitter

De politieraad is het hoogste bestuursorgaan in een politiezone. In het Pajottenland omvat de politiezone het grondgebied van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen. Net zoals bij een lokaal bestuur houdt de politieraad zich vooral bezig met het financieel beheer en het personeelskader. De burgemeesters van die zes gemeenten maken van rechtswege deel uit van het politiecollege. Samen met 17 gemeenteraadsleden uit diezelfde gemeenten vormen zij de politieraad. In het kader van de politiehervorming is het sinds de opstart van die raad op 1 april 2001 dat Michel Doomst onafgebroken de functie van voorzitter bekleedt. Ook in de schoot van het politiecollege vervult hij tot op heden die functie.

De opvolging 

Wie hem als voorzitter opvolgt is nog koffiedik kijken. Wordt er vanuit Gooik uitgegaan van de loutere vervanging van Michel Doomst door zijn opvolger Simon De Boeck, weliswaar een nieuwkomer in het politiecollege? Of staat Lennik als de grootste kern op zijn strepen en eist het nu het voorzitterschap op voor zijn burgemeester Irina De Knop? Als continuïteit in het beleid een rol speelt dan dient ook rekening gehouden met de Hernse burgemeester Kris Poelaert. Bij het vertrek van Michel Doomst is hij immers nog de enige burgemeester in de politieraad en in het politiecollege die sinds de opstart van de politiezone onafgebroken in beide bestuursorganen zetelt. Een oplossing zou er ook kunnen in bestaan dat de zes burgemeesters jaar- of tweejaarlijks alternerend het voorzitterschap opnemen. Het politiecollege krijgt er overigens vanaf Nieuwjaar met de Beverse burgemeester Kristof Cattie nog een nieuwkomer bij. Van dat college maken thans ook nog de Pepingse burgemeester Eddy Timmermans en de Galmaardse burgemeester Patrick Decat deel uit.

Geen gemakkelijke taak

De nieuwe voorzitter wacht alleszins geen gemakkelijke taak. Naast de verdere afhandeling van de installatie van het politiekorps in het nieuw politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester is er ook nog het financieel luik rond de weddelast van het ruim personeelsbestand met de vlug op elkaar volgende indexsprongen en met de op til staande weddeverhogingen die onvermijdelijk zullen moeten opgevangen worden. Ook de voorstellen  tot de verschillende aankopen vanuit de politie vallen niet altijd gemakkelijk te honoreren. In die zin maakt het een hele uitdaging uit om de gemeentelijke dotaties op het peil te houden van de vooropgezette bedragen in de gemeentelijke meerjarenplanningen. Komt daarbij nog dat bij de start van de lopende legislatuur afgesproken werd halverwege uit te kijken naar een mogelijke correctie van de verdeelsleutel van de dotaties tussen de gemeenten. En wat komt er uit de bus van de Staten-Generaal van de politie die Annelies  Verlinden, de federaal minister van Binnenlandse Zaken, in mei dit jaar lanceerde met als doel concrete beleidsaanbevelingen voor de toekomst uit te werken en waarvan de schaalgrootte van de politiezones zeker een van de hot items wordt.

Begroting 2022 

Overigens maakt de begroting 2022 de hoofdbrok uit van de agenda van de komende politieraad, die al sinds begin 2019 niet echt meer openbaar wordt opgezet.

Naar aanleiding van de pandemie COVID-19 en de aanbevelingen van de toezichthoudende overheid, is de politieraad van nu maandag 13 december om 14u  live te volgen via een audiovisuele livestream waarvan de link beschikbaar zal gesteld worden op de website van de politiezone. https://www.youtube.com/channel/UCIwWvcW0GNPvMJYMvt4Ej2g/videos?view=57

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
11 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief