Poging van de oppositie om de punten op de “i” te zetten voor de erkenning van vijftig Pepingse verenigingen is nog niet voor morgen

C21

Poging van de oppositie om de punten op de “i” te zetten voor de erkenning van vijftig Pepingse verenigingen is nog niet voor morgen

Oppositiepepingen_2
 

In februari en september 2021 besliste het LVB-schepencollege dat bepaalde verenigingen die meer dan 30, 40, 50 en zelfs 95 jaar actieve werking hebben in onze gemeente, nog “niet erkend” zijn als vereniging. Voortgaand op de beoordeling en volgens de denkwijze van het schepencollege blijkt dat de meeste verenigingen die opgericht werden alvorens de goedkeuring van de eerste erkennings- en subsidiereglementen, nooit officieel als “erkende vereniging” zijn aangenomen door de gemeenteraad. Om een oplossing te bieden aan bijna vijftig verenigingen deden de oppositiefracties CD&V, DVP en N-VA tijdens de gemeenteraad van april 2022 een voorstel om al deze erkenningen door één beslissing officieel te regulariseren. In eerste instantie wou de LVB-meerderheid het punt niet behandelen maar op vraag van de oppositie werd het verdaagd naar de gemeenteraad van mei of juni 2022.

 

Onbegrijpelijke denkwijze

“Dat deze verenigingen plots niet erkend zijn, vinden wij een onbegrijpelijke beslissing van het schepencollege want deze verenigingen zijn al vele jaren actief in onze gemeente. Ze ontvangen ook al jaren een gemeentelijke toelage en dienen hiervoor zelfs jaarlijks een werkingsverslag in. Verder maken ze gratis gebruik van materialen of infrastructuur en genoten ze van tal van andere voordelen zoals logistieke ondersteuning, Koepongs, publicaties activiteiten,… Al meerdere legislaturen participeren ook personen als afgevaardigde van deze verenigingen in een gemeentelijke adviesraad of commissie. Verder organiseerde de gemeente in het verleden tal van activiteiten in samenwerking met deze verenigingen. Dit bewijst duidelijk dat het schepencollege het dossier van erkenningen totaal verkeerd ingeschat en aangepakt heeft.” verduidelijken de oppositiepartijen.

 

Erkenningsdossier

“Als we de denkwijze van het schepencollege volgen, moeten alle Pepingse verenigingen met meer dan 20 jaar werking een erkenningsdossier met verantwoordingsnota indienen. Om vervolgens via een lange procedure hun erkenning officieel toegewezen te krijgen. Aangezien we over bijna vijftig verengingen spreken, stelden we tijdens de gemeenteraad van 27 april 2022 voor om via één gemeenteraadsbeslissing de erkenning van al deze verenigingen te regulariseren. Op deze wijze worden de verenigingen en gemeentediensten ontlast van veel administratie en ruimen we hiermee de aangerichte puinhoop van het schepencollege op. Maar blijkbaar ziet het schepencollege de ernst van hun beslissing niet in en schuiven ze het probleem op de lange baan” zegt initiatiefnemer Peter Van Cutsem.

 

Regularisatie erkenning

“De gemeente bezit voldoende bewijsstukken waaruit we de regularisatie van erkenning perfect kunnen verantwoorden. Zo zijn er door de jaren heen tal van beslissingen genomen en documenten goedgekeurd waaruit blijkt dat de vereniging een werking in onze gemeente heeft. Zo komt de naam van de vereniging voortdurend terug in verschillende lijsten van deelbeleidsplannen, verantwoordingsnota’s, reglementen, begrotingen of meerjarenplannen. Door ons intensief opzoekingswerk werd het oprichtingsjaar van de vereniging achterhaald, hiermee tonen we nogmaals aan dat de vereniging al opgericht was voor de goedkeuring van het eerste erkenningsreglement.”

 

Oplossing?

“Na onze toelichting heeft de LVB-meerderheid voorgesteld om ons toegevoegd punt niet te behandelen. Vervolgens werd op vraag van de oppositie het punt verdaagd naar een latere gemeenteraad. Zo krijgen de gemeentelijke diensten de tijd om het toegevoegd punt te onderzoeken en eventueel bij te sturen. Verder zal er ook een gemeentelijke werkgroep over de partijgrenzen heen opgericht worden om de bestaande subsidie- en erkenningsreglementen onder de loep te nemen. Deze oprichting lost natuurlijk het gecreëerde probleem van het schepencollege niet onmiddellijk op. In het belang van de verenigingen volgen we dit dossier zeer nauwlettend verder op” besluit CD&V gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mei 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 03 feb 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023
Sam Herremans | 10 jan 2023

archief