Meerderheid en oppositie hebben een andere visie op het fietspadenbeleid in PEPINGEN

C21

Meerderheid en oppositie hebben een andere visie op het fietspadenbeleid in PEPINGEN

Eikstraat_lr
 

In Pepingen zorgde het dossier over de fietspaden in de Eikstraat in Beert tijdens de gemeenteraadszitting van april voor een discussie tussen de meerderheidspartij enerzijds en de gezamenlijke oppositie anderzijds.  

 

Fietspad Eikstraat

De bevoegde schepen formuleerde het voorstel van de meerderheid om een éénrichtingsfietspad langs beide zijden van de Eikstraat te realiseren: “door redenen van verkeersveiligheid”. Als fietsgebruiker zou het volgens haar aangenamer en veiliger zijn om op een eenrichtingsfietspad te rijden. Ze eindigde met de woorden: “Heeft wel meerkost, maar bon”. 

 

Voorstel oppositie

De gezamenlijke oppositie benadrukte uitdrukkelijk voorstander te zijn van het realiseren van fietspaden maar kritische bedenkingen te uiten over de gevolgen op de kostprijs en op al dan niet kunnen realiseren van nog andere fietspaden. 

 

De gezamenlijke oppositie noemde een dubbel fietspad “louter een meer luxueuze keuze”, wees erop dat bepaalde stukken niet gesubsidieerd zouden worden zoals de asverschuivingen, onteigeningen en verplaatsen van grachten en stelde voor dit “dus te beperken tot het minimum”. Het voorstel van de meerderheid tot fietspad langs beide zijden zou volgens de oppositie een “enorme financiële impact” hebben. De oppositie stelde als alternatief een dubbel fietspad voor aan 1 zijde aan de Westkant, de overkant van de horecazaak. Dit zou een groot verschil in kostprijs betekenen en ook goed zijn voor mensen die niet richting Halle zouden rijden. De oppositie stelde voor met de overgebleven budgetten aan de ontbrekende stukken van het fietspadenplan te werken. 300.000 euro (excl. subsidie) maakt immers een heel groot verschil voor andere fietspaden zoals in de Molenstraat te Bogaarden.

 

Stad Halle

De bevoegde schepen sprak over “een stukje Halle” op het deels gesubsidieerd traject. De stad kende volgens haar het project, men wist ervan. Maar met de stad was nog niet gepraat over de financiering. Toen de oppositie opmerkte dat dit toch vooraf al kon gebeurd zijn, vooraleer dit dossier voor de gemeenteraad te brengen - want Pepingen kan niet onteigenen in Halle – antwoorde de schepen enkel “Ik ga de gesprekken niet bezwaren met uitspraken”. 

 

Onveilige situaties

De gezamenlijke oppositie noemde het voorstel van de meerderheid bovendien helemaal niet veiliger, wel integendeel. Het fietspad zou doorlopen voor de parking van horecazaak Cadiz, zou 2 oversteekplaatsen (ipv 1) op de Ninoofsesteenweg impliceren en zou ervoor zorgen dat het bushokje ter hoogte van de Grote Baan zou verdwijnen dus wie op bus wacht moet op het fietspad gaan staan. De oppositie vroeg ook wat het statuut van de Galgenstraat en de Beertstraat dan wel zou worden.  De meerderheid antwoordde enkel dat het statuut van de Galgenstraat en de Beertstraat “niet in de scoop van dit dossier” zat. Op alle andere vragen werd door de meerderheid gewoon niet geantwoord, ook niet als hier nog eens uitdrukkelijk naar gevraagd werd. 

 

De bevoegde schepen gaf te kennen voorstander te zijn van verkeersremmende ingrepen ten bedrage van 526.000 euro. Asverschuivingen zouden volgens haar hun nut hebben. De oppositie antwoordde dat trajectcontroles stukken goedkoper waren en ook resultaat (boetes) hadden. De oppositie merkte tevens op dat 100.000 euro voor beschildering van het wegdek wel veel geld was voor iets dat jaren later gewoon herdaan zou moeten worden. 

 

Uitrol volledig fietspadenplan

De gezamenlijke oppositie stelde kortom budgetversobering voor met een dubbel richting fietspad langs de Westkant waardoor op andere locaties ook nog een fietspad zou kunnen gerealiseerd worden, maar de meerderheid had hier duidelijk geen oren naar. De oppositie vroeg uitdrukkelijk voor de uitrol van het volledige fietspadenplan. De LVB-fractie stemde voor en de oppositie tegen het besproken traject en werd dus aangenomen.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mei 2022
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 03 feb 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023
Sam Herremans | 10 jan 2023

archief