Meerjarenplan PEPINGEN: een stevige marketingstunt maar onrealistisch volgens de minderheid.

C21

Meerjarenplan PEPINGEN: een stevige marketingstunt maar onrealistisch volgens de minderheid.

Oppositie_in_pepingen_wil_nieuwe_lokalen_voor_de_chiro
In de zomer stelden de gemeenteraadsleden van cd&v, DVP en N-VA nog een alternatief voor om hedendaagse jeugdlokalen te bouwen aan de Grasmeerstraat,
 

Op de gemeenteraad van 29 december 2022 legde het bestuur een meerjarenplanaanpassing ter goedkeuring voor. Na 4 jaar besturen zonder noemenswaardige activiteit, wordt er plots voor meer dan 8 miljoen aan investeringen voorzien in 2023 en 2024. “Een stevige marketingstunt van het bestuur maar totaal onrealistisch want veel van de voorziene projecten zijn verre van klaar voor uitvoering.”, zegt Suzanne De Cort, cd&v gemeenteraadslid. 

Pas na vier beleidsjaren ziet de meerderheid vooral in 2023 het groots, zowel in budgetten als in projecten. cd&v, DVP en N-VA stellen jammer genoeg vast dat er veel vraagtekens verschijnen wat betreft de effectieve realisatiegraad van dit alles. Op de vraag van Kristof De Cuyper, DVP gemeenteraadslid, wat momenteel de schuld per inwoner is, kwam echter er geen antwoord.

De cd&v, DVP en N-VA gemeenteraadsleden vinden het vooral spijtig dat er na 4 jaar besturen nog altijd maar een heel beperkte vooruitgang is in de aanleg van extra fietspaden. Voor het fietspad in de Eikstraat moet het subsidiedossier nog ingediend worden, moeten de onteigeningen nog opgestart worden en zijn zelfs de bewoners nog niet ingelicht over de gewijzigde plannen. Een voorziene uitvoering in 2023 is dus niet realistisch. Eenzelfde verhaal voor het fietspad in de Hoesnaek/Huttestraat en de heraanleg van het fietspad Molenhofstraat.

De voorziene investeringen aan gebouwen zijn dan weer een voorbeeld van besturen met oogkleppen op. Men plant minstens 2,5 miljoen te investeren in het oplappen van het gemeentehuis, de bibliotheek en de gebouwen van de Chiro zonder ze energiezuinig of klimaat-neutraal te maken, dit in tijden waarin de klimaatproblematiek hoog op de agenda zou moeten staan en waarin de energieprijzen uit de pan swingen. Daarnaast moet de vraag gesteld worden welke functie het gemeentehuis in de toekomst zal moeten hebben. Fusies zullen er komen, indien nu niet vrijwillig, binnenkort verplicht. Ook voor de Chiro is de voorziene verbouwing geen oplossing voor de huidige problemen. Redenen genoeg om deze projecten nog eens grondig te herbekijken, zeker omdat er alternatieven zijn. “Maar de grootste hinderpaal voor het bestuur om die alternatieven te bestuderen, is dat ze door de oppositie werden voorgesteld”, aldus Peter Van Cutsem, fractieleider van de cd&v-fractie.

Verder blijft het onrustwekkend stil rond de kinderopvang en de sociale woning projecten. De kinderopvang heeft dringend een nieuwe huisvesting nodig om conform de regels te blijven. Het in het verleden door cd&v uitgewerkte project “Zagerij” werd van tafel geveegd zonder duidelijk alternatief. “In het huidig klimaat met verhoogde waakzaamheid in de kinderopvang heet dat met vuur spelen”, zegt cd&v-gemeenteraadslid Luc Decrick. Ondertussen vervielen ook de subsidies die verkregen waren voor de bouw van sociale woningen op dezelfde site.

Een klein lichtpunt tijdens de laatste gemeenteraad was de goedkeuring van de verhoging van de gebruikersvergoeding voor de niet-gemeentelijke zalen. De oppositiepartijen cd&v, DVP en N-VA vroegen al jaren om deze vergoeding te indexeren om zo de uitbaters van deze zalen en het verenigingsleven beter te ondersteunen. Spijtig is de verhoging slechts beperkt en is het geen volledige indexering. Nochtans is er budgettaire ruimte om dit te doen. Door de inflatie stijgen de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting beduidend en samen met de verhoging van de opcentiemen, de extra inkomsten als gevolg van de septemberverklaring verhogen de inkomsten van de gemeente tussen 2022 en 2025 met 2,8 miljoen euro. Dit bedrag compenseert met overschot de meeruitgaven door inflatie, energiekost en dotaties aan de hulpverleningszones en politie. Het is duidelijk dat de paniekstemming van de voorbije jaren onterecht was.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 jan 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022

archief