Vlaanderen weigert subsidies chirolokaal BEERT door rammelend aanvraagdossier

C21

Vlaanderen weigert subsidies chirolokaal BEERT door rammelend aanvraagdossier

Chirolokalen_9_ok_lr-1
 

Op 27 april 2022 stond de uitbreiding van het gemeentehuis en de gebouwen van de Chiro op de gemeenteraadsagenda. De geraamde kosten waren echter natte vingerwerk. 

De huidige Chirolokalen in Beert zijn afgeleefd en te klein. Er is te weinig buitenspeelruimte. De gezamenlijke oppositie stelde de bouw van nieuwe, energiezuinige lokalen voor op het gravelterrein aan de voetbal in Pepingen, een grond van de gemeente. Deze locatie biedt veel buitenspeelmogelijkheden en ruime parkeergelegenheid. Het voorstel werd zonder enig onderzoek van tafel gexveegd. DVP en de andere oppositiepartijen betreuren het gebrek aan visie. De omgevingsanalyse, die de noden van de gemeente aangeeft, wordt bij elk project genegeerd. Bij investeringen wordt niet duurzaam en toekomstgericht gewerkt. De gezamenlijke oppositie vroeg zorgvuldiger met het belastinggeld om te springen. 

Het college van burgemeester en schepenen vroeg een Vlaamse investeringssubsidie aan voor de verbouwing van de Chirolokalen. Het verslag van de collegezitting van 3 januari 2023 meldt dat de ondersteuning niet toegekend werd. De adviescommissie - die Vlaanderen adviseert - spreekt over gebrek aan visie, motivering, innovatie en afstemming. 

Het projectplan is volgens de adviescommissie te summier. Er werd niet nagedacht over verdere uitbreiding, ondanks de noodzaak van meer ruimte. Innovatieve technieken ontbreken. Het dossier maakt geen melding van selectief slopen of hergebruik van materialen. Het plan kan volgens de adviescommissie ambitieuzer wat betreft ontharding en het beperken van fossiele brandstoffen. De aanvrager spreekt over het delen van de infrastructuur maar er zijn geen concrete afspraken met lokale verenigingen. Het is aldus de adviescommissie onduidelijk in hoeverre de leden of de leiding van de Chiro betrokken werd of hoe het projectvoorstel beantwoordt aan de noden. De gevraagde studiekosten zijn bovendien te hoog (maximaal 15% van de subsidieerbare kosten). Er werd zelfs een foutief document toegevoegd bij de aanvraag, meldt de adviescommissie. 

Bijkomend merkt de adviescommissie op dat LVB geen subsidie vraagt voor andere maatregelen die nochtans in aanmerking kunnen komen zoals de kosten voor regenwaterrecuperatie en het branddetectiesysteem. 

" De subsidie werd geweigerd maar wel reeds gemeld in het gemeentelijk meerjarenplan. De LVB-meerderheid slaat de bal dus opnieuw volledig mis ." aldus Kristof De Cuyper DVP gemeenteraadslid.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jan 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief