Hartveiligheid in PEPINGEN geen prioriteit voor LVB ?

C21

Hartveiligheid in PEPINGEN geen prioriteit voor LVB ?

Aed1
 

DVP ijvert al jaren voor en zorgzame omgang met elkaar. Projecten rond gezondheid en welzijn kunnen steeds op de steun van DVP rekenen. Het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen wil de overlevingskans bij een hartstilstand en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten door aan te moedigen AED-toestellen te plaatsen en mensen op te leiden over het gebruik ervan.

 

LVB zegt met woorden achter het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen te staan maar volgende feiten tonen aan dat ze dit niet als prioriteit zien.

 

De DVP-fractie vroeg de gemeenteraad in zitting van 25 februari 2020 reeds zich positief te engageren door ten eerste de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en ten tweede AED-toestellen te plaatsen op enkele strategische plaatsen in iedere deelgemeente. Het eerste voorstel werd goedgekeurd, het tweede werd helaas weggestemd door LVB. Op 8 juni 2020 (4 maanden later) besliste het college van burgemeester en schepenen toch AED-toestellen aan te kopen. Eind 2020 (10 maanden later) stelden we echter vast dat het college van burgemeester en schepenen nog geen enkele stap gezet had om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

 

In de gemeenteraadszitting van 28 oktober 2021 vroeg DVP naar de stand van zaken van het reglement inzake de AED-toestellen en kregen we het antwoord dat het tegen eind 2021 in orde zou zijn. Pas tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari 2022 (3 maanden later) lichtte de bevoegde schepen toe AED-toestellen aan te zullen kopen. De oppositie stelde een samenaankoop voor maar dit werd weggestemd. De oppositie stelde tevens voor de toestellen te laten registreren en een tussenkomst te voorzien voor het onderhoud van toestellen aangekocht door verenigingen. Beide voorstellen werden echter niet weerhouden. Het duurde tot eind 2022 (11 maanden later) vooraleer een AED-toestel aangekocht werd voor Heikruis, Bellingen en Bogaarden.

 

"LVB zegt met woorden achter het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen te staan maar hun eindeloos getalm spreekt dit tegen. Nog een pijnlijk voorbeeld : Het college van burgemeester en schepenen kreeg reeds in maart 2020 een brief van de Landelijke Gilde en FERM Elingen met de vraag om hun AED-toestel aan de parochiezaal van Elingen over te dragen aan de gemeente zodat het opnieuw operationeel gemaakt kon worden. De batterij moest vervangen worden en er diende een onderhoud uitgevoerd te worden. Er werd nooit op geantwoord. Het duurde tot januari 2023 (3 jaar later!) voor het college van burgemeester en schepenen akkoord ging om ten eerste het AED-toestel aan de parochiezaal van Elingen kosteloos over te nemen van de verenigingen van Elingen en ten tweede om het AED-toestel opnieuw operationeel te maken." aldus DVP gemeenteraadslid Kristof De Cuyper

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jan 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief