Omvorming dorpskern BEERT

C21

Omvorming dorpskern BEERT

Scherm__afbeelding_2023-02-03_om_22
 

Op initiatief van het schepencollege werd overleg gepleegd met de bevoegde ambtenaren van  monumentenzorg – monumentenwacht - Provincie Vlaams-Brabant - Dienst onroerend erfgoed, een delegatie van de kerkfabriek van Beert en buurtbewoners, om na te gaan of de graftekens op het kerkhof van Beert voldoen aan de vooropgestelde normen om een erkenning te krijgen als waardevol erfgoed. Dit overleg werd positief afgesloten en er werd door het schepencollege een aanvraag om erkenning ingediend bij de deputatie van de provincieVlaams-Brabant.

Op 8 december 2022 heeft de deputatie naar aanleiding van deze vraag beslist om de graftekens die behouden worden op het kerkhof als waardevol te erkennen.

Hiermee onderschrijven ze het uitgangspunt van het schepencollege dat het kerkhof omwille van zijn beeldbepalende ligging en omwille van zijn unieke beeldkwaliteit als geheel bewaard blijft. Op die manier blijft de volledige geschiedenis van de begraafplaats vanaf de jaren 1930 leesbaar en blijft er een gevarieerd ensemble van graftekens van de verschillende lagen van de bevolking bewaard. Enkele graftekens zullen geruimd worden, omdat bij de keuze gekeken is naar de graftekens die voor dit kerkhof karakteristiek zijn door de toepassing van graniet en door de puzelvormige verwerking van witte en zwarte glastegelfragmenten.

Naast dit criterium is er ook rekeing gehouden met de fysieke toestand en zijn er keuzes gemaakt welke graftekens hersteld worden en voor welke het natuurlijk verval wordt aanvaard. 

De deputatie heeft benadrukt dat de wijze waarop het schepencollege dit aanpakt voorbeeldig is. Door verschillende partijen goed te informeren en te betrekken is er gezorgd dat de beslissing over de toekomst van het kerkhof een stevig draagvlak heeft. De gefaseerde aanpak die tijdens de rondgang besproken werd, moet de realisatie financieel mogelijk maken.

 

Ondertussen heeft het schepencollege aan Monumentenwacht Vlaams-Brabant een inspectieverslag gevraagd. Van zodra dit verslag beschikbaar is zal een subsidiedossier ingediend worden bij de provincie voor de herstel- en onderhoudswerken aan de graftekens, die worden aanbevolen in het inspectieverslag.

 

Er werd een eerste ontwerp van het ingroenings- en omgevingsplan voorgesteld door Kiemkracht. Dit ontwerp zouden we graag toelichten op een participatiemoment waarbij uw mening belangrjik is.  Dit participatiemoment wordt georganiseerd op donderdag 2 maart 2023 om 20u in het zaaltje in Beert (Johan Demaegtstraat 19A, 1673 Beert).

Wij hopen alvast op een talrijke opkomst en uw aanwezigheid.

PARKING VOOR DE KERK

De parking voor de kerk zal opgenomen worden in het het ingroenings- en omgevingsplan. De eerste elementen van de inrichting van het mobipunt - de overdekte fietsstalling – de fietspomp - zullen in het voorjaar geplaatst worden. 

Bij deze zijn jullie ook van harte uitgenodigd op dit participatiemoment, graag tot dan.

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 feb 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief