Milieubelasting wordt in PEPINGEN niet afgeschaft.

C21

Milieubelasting wordt in PEPINGEN niet afgeschaft.

Containerpark_pepingen
 

 Milieubelasting wordt in Pepingen niet afgeschaft

De fracties cd&v, DVP en N-VA pleitten op de jongste raadszitting voor het afschaffen van de milieubelasting. In Pepingen betaalt nu elk gezin de jaarlijkse bijdrageplicht van 55 euro, voor een éénpersoonsgezin is dat 30 euro. De LVB-meerderheid stemde tegen het gezamenlijk toegevoegd punt van de oppositie.

 

“Als het gaat over verhogingen van huisvuilzakken of ingangsgelden recyclagepark heeft de meerderheid de mond vol van ‘de vervuiler betaalt’.  Daarom vinden we het ook rechtvaardiger dat de vervuiler betaalt in plaats van een forfaitaire milieubelasting te hanteren. Tegenover deze vaste belasting staat ook geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de gemeente. Door de afschaffing zal het gemeentebestuur ook administratieve personeelskosten uitsparen. De inning zorgt elk jaar voor een hele rompslomp om de aanrekening en de betalingen voor meer dan 1.500 gezinnen op te volgen”, zegt cd&v-raadslid Peter Van Cutsem. 

 

Stijging aankoop afvalzakken

“De laatste jaren nam de gemeente tal van beslissingen om de inkomsten van het afvalbeleid te doen stijgen. Zo stegen op 1 januari 2021 de aankoopprijzen van de nieuwe huisvuilzakken ook al werden bij de invoering van de uniforme restafvalzak, GFT- en PMD-zak tal van financiële en administratieve voordelen aangehaald. De stijging bracht in 2021 voor de gemeente 30.000 euro meer op dan het gemiddelde van de jaren 2016 tot 2020”. 

 

Plastic wordt betalend

“In 2021 werd er 36,39 ton gemengd plastic in het gratis deel van het recyclagepark binnengebracht. Vanaf begin 2023 wordt deze afvalfractie betalend. Voor harde plastic betaalt men voortaan in het containerpark. Zachte plastic moet vanaf nu verplicht in pmd-zakken aangeboden worden. Buiten de meerinkomst van het containerpark, zullen er meer “blauwe” zakken gebruikt en verkocht worden”. 

 

LVB stemt tegen

“Tijdens de gemeenteraad van 28 februari 2023 vroegen we de milieubelasting vanaf 1 januari 2024 af te schaffen. De LVB-meerderheid stemde tegen ons voorstel. De schepen van financiën verwees naar de in 2008 genomen beslissing om de huisvuilbelasting te wijzigen in een milieubelasting en naar de uitgavecijfers van het recyclagepark en de vuilnisophaling” verduidelijken de cd&v, DVP en N-VA gemeenteraadsleden.

 

Kwaliteitsvolle dienstverlening

“De schepen meldt echter niet dat Pepingen door de jaren heen verschillende hoge prijsaanpassingen en -verhogingen van huisvuilzakken en gebruik recyclagepark doorvoerde.

Daarbuiten krijgt Pepingen, als plattelandsgemeente, al een aantal jaar aanvullende dotatie bij het gemeentefonds. Dat fonds moet de gemeenten helpen om voldoende financieel draagvlak te ontwikkelen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers. Er is toch ook geen aparte gemeentebelasting voor het gebruik van de wegen? Verder stegen, door de inflatie, de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting beduidend en samen met de verhoging van de opcentiemen verhogen de inkomsten van de gemeente tussen 2022 en 2025 met 2,8 miljoen euro.”


“Het is duidelijk dat de Pepingenaar drie maal de afvalfactuur betaalt. Door het niet afschaffen van de milieubelasting wordt wie milieubewust aankopen doet, goed sorteert en thuis composteert door de huidige meerderheid weeral gestraft. Want deze extra milieubelasting houdt immers geen enkele rekening met het feit of iemand veel of weinig afval produceert” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief