PEPINGEN stapt nog niet mee in gemeentefusie

C21

PEPINGEN stapt nog niet mee in gemeentefusie

Dsc6402_eddy_timmermans
 

De Pepingse beleidsploeg LVB - Lijst van de Burger neemt nota van de intentie van de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne om te fusioneren. De bestuurskrachtanalyse die werd uitgevoerd in de Pajotse gemeenten is voor LVB alles behalve voldoende overtuigend om nu reeds de piste van deze fusie te bewandelen. 

 

Een doorgedreven professionele samenwerking behoort immers ook tot de mogelijkheden en moet verder onderzocht worden. Vandaag werken de gemeenten overigens al zeer goed samen op gemeenschappelijke thema’s zoals jeugd, sport, milieu, landbouw, mobiliteit, …

 

Beperkt financieel voordeel

In ieder geval geven de eerste indicaties niet aan dat voor de uitgestrekte plattelandsgemeenten een fusie een financieel voordeel zal opleveren. Het effect van de ‘bonus’ is na gemiddeld één legislatuur verdwenen. De beperkte middelen van de plattelandsgemeenten blijven beperkt, ook na een fusie. De kern van de zaak wordt zo uit de weg gegaan. Het gesprek over de financiering van de kleine gemeenten vanuit de middelen van de hogere overheid wordt immers nog steeds niet gevoerd.

 

Eerst burgers betrekken

Het cijferverhaal van de bestuurskrachtanalyse houdt op geen enkele manier rekening met de mening van de Pajotse bevolking. Voor LVB Pepingen moet hier eerst de burgers gehoord worden. Onze vragen over de nabijheid tussen inwoners en bestuur blijven onbeantwoord en onze hoop op een hoger voorzieningenniveau van de gemeente (in geval van fusie) is niet aangetoond.

 

We investeren vandaag heel veel in onze dorpskernen om daar de sociale cohesie te versterken. We zijn niet zeker dat onze Pepingse gemeenten in een groter geheel voldoende gewaardeerd zullen worden.

 

De analyse toonde aan dat de onbestuurbaarheid die in de vorige legislatuur is gecreëerd er voor Pepingen heel hard heeft ingehakt. Investeringen en personeelsaanwervingen lagen toen 4 jaar lang stil. We werken vandaag nog steeds aan de inhaalbeweging, met succes overigens. Pepingen is vandaag bestuurlijk en financieel gezond. Een politieke fusie die geen échte grondige meerwaarde betekent voor de inwoners van de betrokken gemeenten is een maat voor niets.

 

Geen gelijkwaardige partner

Storend in het verhaal is hoe de fuserende gemeenten niet geïnteresseerd lijken in de mening van Pepingen. Het was niet Pepingen die de boot afhield, integendeel. De 3 gemeenten namen vorig jaar al de vlucht vooruit en maakten hun intentie tot fuseren met 3 wereldkundig nog vóór Pepingen geconsulteerd werd en zelfs nog vóór er een bestuurskrachtmeting was. Galmaarden, Herne en Gooik stellen dat zij nu al dezelfde richting varen, hetzelfde DNA hebben en niet aan Blind Getrouwd meedoen. Dit alles doet ons vermoeden dat dit fusieverhaal vooral een politiek-strategische keuze en niet wetenschappelijk onderbouwd. Het zijn 3 gemeenten met een absolute CD&V-meerderheid en men hoopt dit ook zo te houden.

 

We vinden het een verontrustende evolutie dat er blijkbaar zelfs niet geluisterd moet worden naar de eerdere bemerkingen van Pepingen. Ziet men Pepingen dan überhaupt wel als een gelijkwaardige partner of enkel als een vazal die het met de kruimels mag doen? Dit is een zeer spijtige zaak, niet alleen voor Pepingen maar voor het hele Pajottenland. Dit dossier is te belangrijk om zomaar over één nacht ijs te gaan. Daarom willen we het debat ook in de gemeenteraad voeren en met de burger. 

 

We spreken hier immers over het al dan niet voortbestaan van onze gemeente. Is dat geen debat waard?

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2023

archief