Cd&v PEPINGEN roept speciale gemeenteraad samen om de fusieproblematiek te bespreken.

C21

Cd&v PEPINGEN roept speciale gemeenteraad samen om de fusieproblematiek te bespreken.

Gemeentehuis_peter_lw
 

De fusieplannen van de Pajottenlandse gemeenten beheersten de laatste dagen het regionale nieuws.

Herne, Gooik en Galmaarden beslisten om samen een fusietraject op te starten. Het Pepingse schepencollege was gevraagd maar haakt finaal af.

Dit feitelijk afhaken en vooral de manier waarop er beslist werd roept vragen en twijfels op. 

Het schepencollege van Pepingen heeft dit dossier de voorbije jaren naar zich toegetrokken, zonder enige inspraak en zonder pottenkijkers. De stand van zaken en de tussentijdse beslissingen werden niet éénmaalbesproken op de gemeenteraad. 

Vlaamse druk om te fuseren 

Het heeft geen zin te ontkennen dat de Vlaamse Regering druk zet op de kleine gemeenten om te fusioneren. Enerzijds moedigt ze nu reeds fusies aan door een belangrijke schuldovername.

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is groot voorstander en dringt aan op een verplichte fusiegolf in de volgende legislatuur. De politieke consensus om fusies op te leggen groeit. En wat gebeurt er dan met het kleine Pepingen als we de boot missen van een vrijwillige fusie met de Pajotse gemeenten?

Zijn we nog voldoende bestuurskrachtig?

Diverse studies en ook de bestuurskrachtmeting, door het Pepings schepencollege besteld bij een onafhankelijk studiebureau, tonen aan dat de toekomst voor Pepingen moeilijk wordt. Doordat de hogere overheid permanent extra verantwoordelijkheden doorschuift naar gemeenten, wordt de nood aan kennis en expertise om deze maatschappelijke en bestuurlijke uitdaging aan te gaan, alsmaar groter en een kleine gemeente kan bovendien op een krappe arbeidsmarkt onvoldoende mensen vinden. Voor bepaalde domeinen leidt dat tot een mindere inwonersservice en tot een stilstand.

Als we even naar de Pepingse realiteit kijken kunnen we dit alleen beamen. We geven drie voorbeelden.

Fietspaden: ondanks een unaniem goedgekeurd fietspadenplan (2018) en het feit dat Vlaanderen 90% van de kosten subsidieert zullen we in deze legislatuur geen meter fietspaden aanleggen.

Sociale woningen: ondanks het feit dat de gemeenten zichzelf de regisseur van het (sociaal) woonbeleid mogen noemen en dat de Sociale Woonmaatschappijen alle kosten dragen, zal er geen enkele sociale woning bijkomen in deze legislatuur.

Kinderopvang: ondanks het feit dat onze partner INFANO zelf – op haar kosten - een infrastructuur wil realiseren voor een moderne kinderopvang zijn onze kindjes vandaag gehuisvest in een pand dat nog amper aanvaardbaar is. De “zagerij” is sinds 2010 aangekocht en staat te verkommeren.

Burgerparticipatie

Wij zijn 100 % voorstander van inspraak en burgerparticipatie. Daarom stellen we voor om vóór het verlof info-momenten te organiseren en om de zelf bestelde bestuurskrachtanalyse van het studiebureau massaal te verspreiden via de gemeentelijke infokanalen. 

Aangezien een eventuele fusie een ingewikkeld verhaal met ook emotionele aspecten blijft, moeten de verkozenen wel hun verantwoordelijkheid nemen. Als Vlaanderen finaal voor ons gaat beslissen is het inspraakmomentum grotendeels voorbij.

Zelf onze toekomst in handen nemen.

Om het debat en inspraaktraject op gang te trekken gaat cd&v op woensdag 5 april 2023 om 19.30 uur een speciale gemeenteraad bijeenroepen, in de plaats van de voorziene doch geannuleerde gemeenteraad van maart 2023, met als enige agendapunten de aanpak van de fusieproblematiek. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mrt 2023
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2023

archief