Gemeente PEPINGEN toont zich solidair met haar landbouwers

C21

Gemeente PEPINGEN toont zich solidair met haar landbouwers

Persbericht_foto_schepen_greta_cochez_pepingen
 
In Pepingen werd op de gemeenteraad van 23 april 2024 een motie aangenomen ter ondersteuning van de landbouwers. Dat bevestigt het bestaande gemeentelijke landbouwbeleid van LVB – Lijst van de Burger en maakt duidelijk dat Pepingen streeft naar leefbare landbouw.
 
“Het landbouwbeleid in gemeente Pepingen ondersteunt onze boeren zoveel mogelijk en dat zullen we vanuit LVB – Lijst van de Burger altijd blijven doen. Deze motie maakt duidelijk dat we ook lokaal het onderhandelde akkoord tussen de Vlaamse overheid en de landbouwsector blijven respecteren en landbouwgronden blijven beschermen waar mogelijk.”
 
Schepen van landbouw Greta Cochez: “We geven een duidelijk signaal dat land- en tuinbouw belangrijk zijn, nu en in de toekomst. Deze sector speelt een cruciale rol in onze voedselvoorziening en in de toekomst van onze gemeente en inwoners. Tegelijk geven we aan dat de sector en de verschillende overheden in gesprek moeten blijven om ook op hoger niveau tot oplossingen te komen voor de problemen die landbouwers vandaag kennen.”
 
Bescherming van landbouwgrond
“Concreet wil de gemeente actief bijdragen aan de bescherming van landbouwgrond. Zoals het huidige akkoord met de Vlaamse overheid bepaalt, zullen er geen gronden aangekocht worden in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied - met uitzondering voor werken van openbaar nut zoals rioleringswerken, verkeersveiligheid of fietspaden. Er zullen ook geen subsidies voor uitgereikt worden.”
 
“Pepingen herbevestigt het huidige beleid om bij rioleringswerken en werken van openbaar nut zo beperkt mogelijk ruimte in te nemen voor bv. de aanleg van grachten of nieuwe bushaltes. Dat laatste werd recent nog in de praktijk toegepast bij de werken aan kruispunt Termeeren. Ook de kritische houding blijft behouden t.o.v. de vaak zeer ruime globale kaders in agrarisch gebied binnen natuurbeheerplannen, bij vergunningsaanvragen om agrarisch gebied te bebossen of bij zonevreemde functiewijzigingen in agrarisch gebied.”
 
Hart onder de riem
Burgemeester Eddy Timmermans: “In onze plattelandsgemeente Pepingen is er een sterke band met onze landbouwsector. Met een schepen die met beide voeten in de praktijk staat, kennen we de terechte bezorgdheden en maken we de penibele situatie van dichtbij mee. LVB – Lijst van de Burger pleitte daarom eerder al voor een leefbare landbouw, in het bijzonder voor de jonge landbouwers in familiale bedrijven die de toekomst van de sector vormen. De onzekerheid voor onze landbouwers was één van de redenen waarom gemeente Pepingen als eerste niet meeging in landschapspark ‘Boerenlandschap Pajottenland’, wat de andere Pajotse gemeenten later ook afvoerden om dezelfde redenen. Die overweging namen en nemen we altijd mee, in alle dossiers. Deze motie bekrachtigt het huidige beleid dus, maar gezien het belang ervan mag dat ook wel. Het laat toe om onze landbouwsector een hart onder de riem te steken, zonder toekomstige werken van openbaar nut in het gedrang te brengen. Dat biedt zekerheid voor zowel landbouwers als burgers: een sterke landbouw en sterke voorzieningen bieden immers voordelen voor de hele gemeenschap.”
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 mei 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief