Gooik : Patrick is niet blij met de afbraak van mooie fermette

C21

Gooik : Patrick is niet blij met de afbraak van mooie fermette

20210424_170747__1___kopie_
Deze mooie woning gaat afgebroken worden om plaats te maken voor twee nieuwe woningen.- Ingezonden foto
 
Patrick Proot uit de Langestraat in Kester heeft een klacht ingediend tegen een firma die van plan is om een mooie fermette af te breken en op deze plaats, twee nieuwe woningen te plaatsen. Hij is van oordeel dat dit niet kan en nadat hij de plannen ging inkijken op het gemeentehuis, is hij nog zekerder van zijn stuk.
We laten Patrick zelf aan het woord:
 
"Enkele jaren terug overleed de bewoner van een boerderijtje in de Langestraat in Kester. Het zou de start worden van de dreigende teloorgang van het met spaarcenten opgebouwde mooie patrimonium van landelijke woningen, die in de loop der jaren aan de Langestraat een rustig gabariet gaven en een aangename woonomgeving. Het boerderijtje bezat namelijk een aardig stuk land rondom , en het was afwachten welke bestemming eraan zou worden gegeven. Na de verkoop van de grond verscheen een officiëel papier om een verkavelingsvergunning aan te kondigen. Wat  de start zou betekenen van een eerste directe bedreiging van het uitzicht van de straat.
Onze zegsman Patrick Proot,  bewoner van de straat die toch de nodige interesse betoonde voor de waarde van het bestaande patrimonium, was nieuwsgierig genoeg om naar het gemeentehuis van Gooik te stappen, om te zien wat de plannen waren. Hij werd daar geconfronteerd met de uittekening van een megalomaan gebouw, dat het uitzicht van de straat ingrijpend zou veranderen en vooral een discontinu karakter zou geven aan dit uitzicht . Hij diende een bezwaarschrift in en duidde daarbij op de mooie opeenvolging van fermette woningen, dat driest zou onderbroken worden door een kolos van formaat , op te richten door de firma O...
Hierop reageerde de gemeente met enkele verwijzingen naar de reglementering en de dooddoener dat niemand zou geschaad worden door dit bouwsel. Uit de constructie van de bouw is inmiddels gebleken dat door de toelating van een bouwhoogte van 10 meter en 3 bouwlagen permanente inkijk wordt geboden aan de inwoners en gebruikers van het gebouw in kamers en tuinen van de buren. De toestemming om zo hoog te mogen bouwen werd reglementair toegelaten omwille van de mogelijkheid om een stockageruimte te vestigen. Frequent zien de buren wel brandende lampen en beweging, en iemand die in zittende houding werk uitvoert bij een van de ramen wat niet in overéénstemming lijkt met de idee van een weinig bezochte stockageruimte.
Niet alleen het gebouw van O.. werd evenwel geconstrueerd. O.. had de verkaveling zover gedreven, dat naast hun vestiging ook plaats werd voorzien voor de aanbouw van 2,  in verhouding tot hun eigen constructie, piepkleine eensgezinswoningen in halfopen bebouwing , maar wel met achteraan toeeigening van de helft van de kavels aan de reeds reusachtige tuin van O... Een van de twee woningen werd inmiddels geconstrueerd, wat de densiteit van de bewoning fel verhoogde. Het andere deel van de bouwgrond dat het dichtst bij O.. staat is niet bebouwd , wellicht om zuiver speculatieve of taxatieredenen.
Enkele jaren gingen voorbij en de buren moesten genoegen nemen met zowel de schade aan het uitzicht van de straat , en ook dus de schending van hun privacy. Maar nog meer bedreiging van het straatbeeld werd hun deel toen een pareltje van een landelijke fermettewoning te koop stond. Het werd niet meer aanzien als wonder, dat O.. dit gebouw zou verwerven , maar toch stelden de buren de vraag naar de functie die deze fermettevilla in het geheel zou krijgen. En opnieuw vielen de monden open van verbazing toen bleek dat na enkele maanden ook hier weer een “Aanvraag tot Wijziging van de Verkavelingsvergunning “ de straat te beurt zou vallen.
Zoals de zaken er nu voor staan zal  het mooie gebouw gewoon worden afgebroken en plaats maken voor opnieuw een piepkleine tweewoonst in halfopen bebouwing. Het motief dat aan de bouw wordt gegeven is te catalogeren onder “woongelegenheid scheppen” . Mooi ideaal maar wel eigenaardig als men weet dat slechts een van de twee woonsten van de vroeger geconstrueerde halfopen bebouwing  is verkocht , zodat kan afgeleid worden dat enkel speculatieve of taxatie- redenen aan de basis liggen van de intenties van O..
De verwondering en afkeuring van de bewoners van de Langestraat slaat uiteraard op wat zichtbaar opnieuw een aanslag betekent op het uitzicht van de straat, met zo veel zorg en respect voor de reglementering opgebouwd in een mooie reeks landelijke woningen. Maar de afkeer voor het gemeentelijk beleid , verantwoordelijk voor deze toestand , groeit met de jaren. Het responsabiliseren van de gemeentelijke instanties voor de ruimtelijke ordening is alleen een goede zaak als de gemeentelijke instanties zonder aanziens des persoons handelen en rekening houden met de bewoners die voorheen inspanningen hebben geleverd om een mooi en harmonisch woonmidden op te bouwen. Het is duidelijk dat het willekeurig gunnen aan enkelingen  de meerderheid van wie wel volgens het boekje heeft gewerkt onbetwistbaar benadeelt", besluit Patrick Proot.
 
 
 
 

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 mei 2021
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 jun 2021

archief