HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 mei 2015

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 mei 2015

Logo_gemeenteraad

Coördinator Huis van het Kind

Voor het mee bekostigen van de loonkost van de 0,3 deeltijdse coördinator van Het Huis van het Kind Pajottenland werd een krediet van 1629 euro vrijgemaakt. Aanvankelijk was daarvoor in het budget maar een bedrag van 500 euro ingeschreven. Het saldo zal dan ook bijgepast worden bij budgetwijziging.
Het Huis van het Kind Pajottenland is een samenwerkingsverband van de zes Pajotse gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen, hun OCMW’s en de organisaties die in het Pajottenland preventieve gezinsondersteuning aanbieden. Het werd eind vorig jaar opgericht en erkend door Kind en Gezin. Door die erkenning geniet Het Huis jaarlijks van een krediet van 16.199 euro vanuit de Vlaamse overheid.
De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert besliste eerder al mee in het project in te stappen met de bedoeling het nadien te evalueren met het oog op een al dan niet verdere deelname.
Het Huis heeft de ambitie om dit jaar nog verder uit te breiden en te verankeren in het Pajottenland. Door het uitgestrekt karakter van het werkingsgebied blijkt dat de inzet van een deeltijdse coördinator daartoe evenwel noodzakelijk is.
Leegstand
Op advies van het beheerscomité van de Woonwinkel Pajottenland werd het intergemeentelijk reglement over de leegstand aangepast op het gebied van de kennisgeving van de opname in het leegstandsregister en van het onderzoek van het beroep aangepast. Zo dient de Woonwinkel de zakelijk gerechtigde eigenaars eveneens uit te nodigen op een gesprek om samen naar de mogelijkheden te zoeken om de leegstand op te heffen. De uiteindelijke beslissingsbevoegheid over het ingediend beroep om een pand al dan niet op te nemen in het leegstandsregister ligt bij het College van Burgemeester en Schepenen. De Woonwinkel blijft belast met de vaststellingen, het verstrekken van de nodige adviezen en de administratieve afhandeling.
Autonoom Gemeentebedrijf
De jaarrekening 2014 in kennisgeving aan de gemeenteraad werd vastgesteld met een balanstotaal van 167.037 euro. De resultatenrekening dan weer sluit af met een tekort van 20.557 euro. De raad besliste dan ook dit tekort ten laste te nemen en aan het autonoom gemeentebedrijf over te dragen.
Diensten-Service Herne
Bij het opstarten kreeg de vzw Diensten-Service Herne van de gemeenteraad een renteloze lening van 75.000 euro toegewezen. De terugbetaling dient te geschieden in principe in een periode van 8 jaar in schijven van maximaal 10.000 euro, afhankelijk van de grootte van het batig saldo van de vzw. Die stelt onder meer poetspersoneel ter beschikking stelt van de bevolking door middel van dienstencheques.
Zolang die lening niet volledig is terugbetaald dienen de jaarrekening en de balans ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd, wat nu ook gebeurde voor het boekjaar 2014.
Concessies op de begraafplaatsen
Eerder keurde de gemeenteraad het retributiereglement goed op de graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor dit jaar goed. Bij de bepaling van de bedragen voor de verlengingen van de grafconcessies voor 25 of 50 jaar werd het bedrag van de grafkelder, de urnekelder of columbarium nogmaals verrekend. Die bedragen werden dan ook aangepast. Ook het bedrag voor een urne in een urnekelder werd aangepast. Het College van Burgemeester en Schepenen wil voortaan immers de nabestaanden de vrij keuze laten in het kiezen van een grafsteen en van een herinneringsmodule op de strooiweide mits te voldoen aan een uniformiteit op gebied van plaatsing en afmetingen.
Holy Pop-Up restaurant Sofie Dumont
Het nakend opzetten van een Holy Pop-Up restaurant door Sofie Dumont in het reeds gedeeltelijk gerestaureerd Dominicanessenklooster was voor Open Vld-er Thierry Deblander, het enige raadslid in de oppositie, de aanleiding om een reeks vragen af te vuren rond het bekendmaken van de activiteit, de exacte financiële implicaties, het geschikt zijn van een dergelijke publieke activiteit in het gebouw, de compensaties en het behoren van het kosteloos laten organiseren van een commerciële activiteit in gemeentelijke lokalen tot de kerntaken van de gemeente “terwijl de gemeentebelastingen onlangs nog dienden verhoogd”.
Een duidelijk geïrriteerde burgemeester Kris Poelaert diende Thierry Deblander punt per punt van antwoord. Hierbij kon hij het op het eind niet laten te wijzen “op de duidelijk algemene negatieve ingesteldheid van de Open Vld”. Hij gaf hierbij dan ook aan éénmalig politiek te willen reageren op de kritieken en de acties van de oppositie van de voorbije twee jaar door de bal en niet de man te spelen. “Wij willen vooral niet opnieuw in een negatieve spiraal meegetrokken worden. Aanzie dit betoog dan ook als een boodschap voor een vernieuwd begin, waarbij wij met of zonder u, verder zullen bouwen aan de welvaart van elke inwoner. In het belang van onze gemeente blijven wij dan ook sowieso de hand reiken, laat dit duidelijk de boodschap zijn”, was zijn slotoproep.
“Het is niet de gemeente die organiseert maar wel Sofie Dumont. Samen met haar partners staat zij in voor de ganse praktische organisatie. Er werd ook een schriftelijke overeenkomst opgesteld. En neen, ze gaat ook onze meubelen niet verkopen. De compensaties dan weer bestaan uit het verstrekken van een viertal workshops voor onze bevolking in het najaar. Het gans opzet geldt trouwens als een uitzonderlijke promotiestimulans voor het gerenoveerd complex en onze gemeente”, stelde de burgemeester. “Wij willen dit uitzonderlijk aanbod dan ook verder ter beschikking stellen van onze bevolking en onze verenigingen zodat ook zij van de unieke aanwezigheid van Sofie Dumont in ons midden mee kunnen genieten. Eerder heeft zij in het klooster trouwens al twee succesvolle kookworkshops voor kinderen opgezet”.
Vooral de verwijzing naar de verhoging van de gemeentebelastingen zat de burgemeester blijkbaar bijzonder hoog. “Het Holy Pop-Up restaurant heeft een zo goed als verwaarloosbaar impact op onze gemeentelijke financiën. Maar als kleine gemeente moeten wij door creativiteit, positivisme en anders denken durven groots te zijn in kleine dingen en zo dingen in beweging te brengen waartoe wij anders nooit in staat zouden zijn geweest”, aldus nog Kris Poelaert. “Met het containerpark, de sporthal, de brandweerpost, de vele gesubsidieerde werken, de renovatie van het gemeentehuis en binnenkort ook het klooster durven wij toch wel stellen dat de welvaartsstatus er de jongste jaren in onze gemeente serieus is op vooruitgegaan”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 mei 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief