PAJOTTENLAND – Intergemeentelijke preventiedienst heeft flink wat werk voor de boeg

C21

PAJOTTENLAND – Intergemeentelijke preventiedienst heeft flink wat werk voor de boeg

Preventie_drugs_en_alcohol___2_
PAJOTTENLAND – Intergemeentelijke preventiedienst heeft flink wat werk voor de boeg - © Deschuyffeleer
 
Preventie
Preventieambtenaar Bianca Vanreephingen en voorzitter Intergemeentelijke Preventiedienst voor het Pajottenland Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 

De intergemeentelijke preventiedienst voor het Pajottenland, die de zone Bever, Galmaarden, Gooik, Lennik, Herne en Pepingen bedient, treedt een druk najaar tegemoet. Zowel de laagdrempeligheid van de acties als die van de dienst staan hierbij centraal. Samen met het beheerscomité dat onder het voorzitterschap van de Hernse burgemeester Kris Poelaert instaat voor de preventie rond Drugs en Alcohol werd gekozen zowel voor een reeks zonale acties als voor louter gemeentelijke acties. De acties richten zich naar diverse sectoren. Zo is er nu ook specifieke aandacht voor de dag van de geestelijke gezondheidszorg.

Voor preventieambtenaar Bianca Vanreephingen breken dan ook drukke tijden aan. Zij bekleedt die functie nu al zes jaar en heeft in die periode de preventiedienst op de kaart gezet. Aanvankelijk was de preventiedienst voorbestemd om louter rond preventie op gebied van drugs en alcohol actief te zijn. Maar gaandeweg staken, steeds in de sfeer van verslavingen en middelengebruik, nieuwe noden de kop op. Zo werd het takenpakket alsmaar meer uitgebreid. De preventiedienst wordt overigens grotendeels nog mee gefinancierd door de provincie als steun voor de kleinere landelijke gemeenten die op zichzelf moeilijk een dergelijke dienst kunnen opzetten
Actie in de sportkantines     
De meest in het oog springende actie komt er in samenwerking met de sportregio Pajottenland en de gemeentelijke sportfunctionarissen. Een bevraging van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen wees immers uit dat er overmatig alcohol wordt gebruikt in de sportkantines en dat mensen met een voorbeeldfunctie zoals trainers, spelers en ouders hierin niet steeds het goede voorbeeld geven aan de jeugd. Daarom lijkt een gerichte sensibiliseringsactie dan ook meer dan aangewezen.
In de secundaire scholen van Lennik komt er een gerichte actie rond geestelijke gezondheidszorg bij jongeren en dit in samenwerking met LOGO Zenneland, dat in opdracht van de Vlaamse overheid werkt aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Er wordt een hulpverleningscarrousel uitgebouwd waar tal van organisaties zoals de Zelfmoordlijn, het Jongerenadviescentrum, de lokale politie, de holebifoon en de Centra voor Leerlingenbegeleiding zich voorstellen. Zo wil men de eerstelijns hulpverlening dichter bij de jongeren brengen en de drempel verlagen om hulp te zoeken bij problemen.
Nog in Lennik wordt tijdens de grootse eindejaarsfuif van de Katholieke Landelijke Jeugd een gerichte  eindejaarsactie opgezet met de focus op het bestaan van 20 jaar BOB-campagne van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid.
Ook is de infostand van de preventiedienst de komende weken terug te vinden op enkele grote evenementen. De eerstkomende gelegenheid is de Lennikse feesten op zaterdag 15 augustus. Naast allerlei gratis gadgets kunnen belangstellenden er ook terecht voor informatie over de preventiethema’s of voor persoonlijk advies.
Huisartsen
In navolging van de eerste actie naar de huisartsenkring Pajottenland rond de sociale kaart ‘tabak, alcohol en drugs’ voor de bevolking en voor de huisartsen (www.lmn-pajottenland.be) wordt er in het najaar ook gewerkt aan een nieuwe zonale actie rond werkbezoeken voor huisartsen. Zo wil men de hulpverlening korter bij de huisartsen brengen om doorverwijzingen van patiënten met een alcohol - of drugprobleem vlotter te laten verlopen. Eerdere gelijkaardige acties rond werkbezoeken voor hulpverleners vanuit het CLB en OCMW’s konden alleszins al op veel bijval rekenen.
Rond het thema medicatieverslaving en slaapstoornissen biedt de preventiedienst op vrijdagavond 2 oktober een infoavond aan in de parochiezaal van Bever. De gewezen Radio 2-presentator Kris Baert brengt er dan zijn lichtvoetige getuigenis-voorstelling ‘Hoe slapen opnieuw een zaligheid werd’ en dit onder de muzikale begeleiding van gitarist Eddy Peremans.
Fuifgids  
In samenspraak met de jeugdregio Pajottenland werkt de preventiedienst ook aan een nieuw draaiboek voor fuiven om het organiseren ervan te vergemakkelijken. Als alles volgens plan verloopt is de vernieuwde fuifgids vanaf september beschikbaar.
Ook rond het thema opvoedingsondersteuning is de preventiedienst een actieve partner. De werkgroep vorming werkt momenteel aan de opvoedingscarrousels voor toekomend jaar. Daarin wordt telkens een plaats voorbehouden voor een infoavond rond onder meer alcohol, drugs, tabak en medicatie.
Het reguliere aanbod van de preventiedienst bestaat nog steeds uit het gratis verdelen van leeftijdsbandjes rond het naleven van de alcoholwetgeving, het uitlenen van de spandoeken rookverbod/geluidsoverlast/alcoholpreventie en het ter beschikking stellen van gratis preventiefolders. Alle inwoners en organisatoren uit de zone kunnen deze zaken trouwens aanvragen.
Concrete maatregelen   
De voorbije zes jaar heeft preventiemedewerker Bianca Vanreephingen onder de leiding van het bevoegd beheerscomité overigens al flink wat werk verzet in verschillende domeinen. Zo is zij ook actief betrokken geraakt bij het veiligheidsoverleg bij grote evenementen, het bepalen en aankopen van preventiemateriaal voor de fuifboxen, het naleven van de geluidsnomen, het opstellen van de fuifgids, het lokaal platform opvoedingsondersteuning, het MEGA-project in de basisscholen, het afstemmen van de acties met LOGO Zenneland en met de federale overheidsdienst Volksgezondheid, de huisartsenkring, acties in de Lennikse middelbare scholen, de regionale preventiewerking van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus, de versterkte samenwerking met de lokale politie onder meer bij de doorverwijzing van beginnende gebruikers en bezorgde ouders en tenslotte ook het ontwerpen van een alcohol- en drugbeleid in instellingen en bij verenigingen.    
Contactgegevens
Intergemeentelijke alcohol- en drugpreventiewerker Pajottenland (Bever, Herne, Galmaarden, Lennik, Pepingen en Gooik) - Bruneaustraat 109  - 1755 Kester  - 054 31 35 43  - 0473 88 62 57 - preventie@pajottenland.be -  www.facebook.com/intergemeentelijkepreventiewerkerpajottenland - - Openingsuren: alle werkdagen tussen 8u30 en 16u30.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 aug 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 29 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 28 dec 2021

archief