HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst

C21

HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst

1_kilimaat_wisteria___58_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - Hugo Vleugels, Dieter Bellemans, Tom Schaeken, burgemeester kris Poelaert, Geneviève Dehaeseleer, Brent Roobaert en Reindert De Schrijver - © Deschuyffeleer
 
Kilimaat_wisteria___4_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - © Deschuyffeleer
 
Kilimaat_wisteria___23_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - © Deschuyffeleer
 
Kilimaat_wisteria___30_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - © Deschuyffeleer
 
Kilimaat_wisteria___34_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - © Deschuyffeleer
 
Kilimaat_wisteria___44_
HERNE - ‘Het Klimaat en Wij’ beraadt zich over energie en toekomst - © Deschuyffeleer
 
Als plattelandsorganisatie willen de Landelijke Gilden van het Pajottenland thans ook actief mee nadenken over maatschappelijke thema’s. In de B&B Wisteria waren het dan ook Tom Schaeken (Innovatiesteunpunt Landelijke Gilden), Reindert De Schrijver (Pajopower), Dieter Bellemans (Landelijk Gilde Herne) en Geneviève Van Ongeval-Deheaseleer (werkgroep Burgemeestersconvenant) die het hadden over ’Het Klimaat en Wij’ met een bijzonder accent op het thema ‘Energie’. In het kader van een drieluik ging tijdens een vorige gespreksavond in Leerbeek de bijzondere aandacht naar ‘Mobiliteit’ terwijl op dinsdag 20 februari in Lennik het thema ‘Landbouw’ wordt aangesneden. Het was Brent Roobaert, de nieuwbakken voorzitter van de Hernse afdeling, die het publiek mocht welkom heten. Voor de inleiding tekende burgemeester Kris Poelaert.
De klimaatverandering is een thema dat niet alleen bijzonder actueel is, maar dat ook volgens de sprekers rechtstreeks gevolgen heeft voor het leven op het platteland en de toekomst van de landbouw. Samen met experten in de materie gaan ze dan ook op zoek naar informatie over wat ieder van ons gezamenlijk aanbelangt en hoe we ons concreet en lokaal kunnen inzetten om bij te dragen tot een beter klimaat.
Burgemeestersconvenant
Als burgemeester gaf Kris Poelaert de aanwezigen uit zowel Herne als de buurgemeenten mee dat ‘Het Burgemeestersconvenant’, dat ook hij ondertekende, geen louter fotomoment was maar wel degelijk een ernstig engagement uitmaakt en zowel de beleidsmakers als de bevolking voor grote uitdagingen stelt. De ondertekenaars zeggen immers toe om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 40% te verminderen.
Steeds volgens Kris Poelaert was vorig jaar niet alleen een jaar van studies, inventariseren, energiescans en thermografische kaarten maar ook het jaar dat subtiele gevoeligheden blootlegde nopens de inplanting van windmolens. Dit laatste leidde dan weer tot het uitpakken met een strategisch project en het opzetten van een landschapsstudie waarbij met ruime inspraak van de verschillende actoren een kader wordt gecreëerd dat moet vermijden dat één of meerder gemeenten mettertijd  het windmolenpark worden van het Pajottenland.
Tom Schaeken
Het ‘Innovatiesteunpunt Landelijke Gilde’ zit samen met Pajopower in een Leaderprogramma dat gesponsord wordt door Europa en dat onderzoek naar agrarische energiekansen in het Pajottenland mogelijk maakt. De voorgenomen uitstap uit kernenergie, nieuwe technologieën evenals een toename van het elektriciteitsverbruik waren hierbij de uitgangspunten. Bevindingen vanuit het ‘Innovatiesteunpunt’ stellen dat 40% van de Vlamingen de landbouw ziet als een mogelijke producent van groene energie, dat 68 % vindt dat land- en tuinbouwbedrijven over geschikte locaties beschikken voor groene energieproductie en dat 59 % bereid is groene stroom of groene warmte af te nemen van een bedrijf uit de buurt. Ook blijkt dat 70 % van de Vlamingen meent dat land- en tuinbouw in de toekomst een positieve bijdrage kunnen leveren tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen.
Dieter Bellemans
De werkgroep ‘Burgemeestersconvenant’ met Frank Nevens als voorman telt 9 subgroepen waaronder die rond ‘Water’. Die onderzoekt opportuniteiten, zij het kleinschalig, die binnen de gemeente hun beslag zouden kunnen krijgen. “Water vormt in de gemeente soms voor overlast, maar is ook een grote troef”, aldus Dieter. “Zo hebben wij op de rivier de Marke met de Lo-, Boes- en Van Nerom-molen drie watermolens waar via bepaalde aangepaste schroef-, rad-, en/of vortextechnieken aan elektriciteitsopwekking kan gedaan worden. De Catala-installatie op de Zenne in Drogenbos is daar alvast een sprekend voorbeeld van”.
Geneviève Van Ongeval-Deheaseleer
Geneviève bracht een getuigenis van hoe een gezin van 4 vanuit een bepaalde levensfilosofie zijn steentje kan bijdragen tot een belangrijke daling van het energieverbruik dat dan ook leidt tot een milieu- en klimaatbewustere manier van leven zonder daarom noodzakelijk in te boeten aan comfort. “Elektriciteit wordt duurder en duurder. Naast een zonneboiler, zonnepanelen en nieuwe apparaten met een hoog A-labelgehalte die weliswaar de energiefactuur naar beneden halen maar waar toch wel een serieus prijskaartje aanhangt zouden de modale huisvader en huismoeder ook eens hun elektriciteitsverkwisting moeten onder ogen durven zien. De eenvoudigste manier om de elektriciteitsfactuur te laten dalen bestaat in de eerste plaats uit het weren van het sluimerverbruik en het vervangen van de elektriciteitsvreters door toestellen die wel economisch verantwoord zijn. Ook een belangrijke ingreep is het gebruik van een slim monitoring systeem dat niet alleen toestaat om de werking van de zonnepanelen op de voet te volgen maar dat ook mogelijk maakt de elektrische toestellen alleen maar te gebruiken op het meest voordelig moment”.
Via debatten in groepsverband werd de infoavond afgesloten met een reeks eindconclusies. Voor het natje en het droogje werd gebruik gemaakt van streekproducten gepromoot en aangeleverd door de cvba ‘Lekkers uit het Pajottenland’.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 feb 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief