HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 april

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 april

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 april - © Deschuyffeleer
 

Nieuwe kippenactie

Om de verdere afname van de hoeveelheid groenten-, fruit- en tuinafval in het restafval te bevorderen stemde de raad in met een nieuwe kippenactie. Daarvoor kunnen gezinnen per adres aanspraak maken op het aankopen van maximum drie kippen. Voor scholen en rusthuizen wordt dat maximum opgetrokken tot negen stuks. Het gemeentebestuur subsidieert in het kader van de actie 50% van de aankoopprijs.     
Forse uitbreiding blauwe parkeerzone Edingen
De door de stad Edingen geplande forse uitbreiding van het systeem van de blauwe zone op zijn grondgebied schept parkeerproblemen voor de vele pendelaars uit de omringende gemeenten die zich met hun voertuig naar het station van Edingen begeven en in de buurt willen parkeren. Door de toename van het treinaanbod zakken immers alsmaar meer pendelaars met hun wagen naar de ruime omgeving van het station af, tot zelfs in het stadscentrum, om er de ganse dag te parkeren. Edingen heeft de omliggende gemeenten van die forse uitbreiding vooraf niet in kennis gesteld, wat burgemeester Kris Poelaert ten zeerste betreurde.
De inwoners van Edingen ervaren door die hoge parkeerdruk dan ook een acute vorm van verkeersonleefbaarheid. Het stadsbestuur heeft dan ook besloten binnen afzienbare tijd een grote blauwe zone af te bakenen die tot ver in het centrum reikt en ook de ruime omgeving van de straten aan de kant van de Assesteenweg omvat. De parkeerduur in het centrum met zijn sterke handelskern en zijn administratief centrum wordt beperkt tot maximaal 2 uren, terwijl in de overige straten de parkeertijd wordt teruggebracht tot maximaal 4 uren.
Mede op aangeven van het gemeentebestuur van Silly stemde nu ook de Hernse raad in met een motie aan het adres van het stadsbestuur van Edingen om de Assesteenweg uit het plan te schrappen, zo niet toch voor de pendelaars van Herne voorbehouden plaatsen voor autodelen/carpoolen zonder parkeerduurbeperking te voorzien, het parkeeraanbod voor de pendelaars uit de buurgemeenten te maximaliseren, de parking langsheen de N285 ter hoogte van de Brunehaultsesteenweg uit te breiden en goed toegankelijk te maken, het gemeentebestuur op de hoogte te houden van de monitoring van de effecten van de genomen verkeersmaatregelen en bij de NMBS en SPW aan te dringen om snel werk te maken van de inrichting van bijkomende parkeerplaatsen aan de achterkant van het station.
Burgemeester Kris Poelaert wist de raad wel nog mee te geven dat hij, eens hij vernomen had wat er aan de hand was, onverwijld bij de NMBS heeft aangedrongen om de capaciteit van de parking aan het stationsgebouw in Herne nu al, weliswaar met beperkte middelen in afwachting van de uitvoering van het masterplan rond de Fondatelsite en de stationsomgeving, dringend te maximaliseren. Gelet op de benarde omstandigheden hoopt hij alleszins op een goede afloop van zijn initiatief.      
Wielerwedstrijd centrum
Raadslid Thierry Deblander bracht de vrij chaotische omstandigheden te berde rond de verkeersregeling in het centrum tijdens de doortochten van de deelnemers aan de wielerwedstrijd die dezelfde dag in de namiddag haar beslag had gekregen. Het uitschakelen van de rood/groene verkeerslichten en de niet aanwezigheid van de politie op het drukke en complexe kruispunt maakten dat de aanwezige seingevers herhaalde malen in de problemen zijn gekomen. Ook buiten de doortochten van de koers deden zich geregeld probleemsituaties voor.
Burgemeester Kris Poelaert deelde mee de zaak te zullen aankaarten bij de politie om in de toekomst toch politie in te zetten op het kruispunt.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 apr 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief