Een initiatief van de Verenigde Naties met nu ook een weerklank in HERNE

C21

Een initiatief van de Verenigde Naties met nu ook een weerklank in HERNE

Dsc06067
Een initiatief van de Verenigde Naties met nu ook een weerklank in HERNE - © Deschuyffeleer
 
Dsc06095
Een initiatief van de Verenigde Naties met nu ook een weerklank in HERNE - © Deschuyffeleer
 

Dat ook de gemeente Herne de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vooruitgeschoven door de Verenigde Naties onderschrijft wil zij via opvallende kubussen in het daglicht stellen. 17 doelstellingen en 17 gemeenteraadsleden…… Tijdens de jongste gemeenteraad werden de 17 stoelen voor de raadsleden als primeur en bij wijze van aandachtspool dan ook vervangen door de opvallende SDG-kubussen.  

Die kubussen, met elkeen zijn niet mis te verstane boodschap, zullen dan ook in de toekomst her en der in de gemeente een prominente plaats innemen op evenementen en festiviteiten. Zo wil het gemeentebestuur duidelijk maken dat ook Herne zijn steentje wil bijdragen tot het actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op koers richting duurzaamheid te stuwen. De doelen, één en ondeelbaar, reflecteren met het economische, het sociale en het ecologisch aspect de drie dimensies van duurzame ontwikkeling.
Extreme armoede bannen en planeet beschermen  
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) worden door de Verenigde Naties wereldwijd naar voren geschoven en gepromoot als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030. Rond de 17 doelstellingen dient de komende 15 jaar actie ondernomen te worden. De doelstellingen zijn universeel en gelden zowel voor de ontwikkelingslanden als de ontwikkelde landen en zijn tevens alle 17 met elkaar verbonden. Met de doelstellingen willen de Verenigde Naties tegen 2030 dan ook wereldwijd extreme armoede bannen en onze planeet beschermen.
Hoewel de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet juridisch bindend zijn, wordt verwacht dat ook de regeringen de daad bij het woord voegen en hiervoor nationale kaders uitwerken. In België deelt de federale overheid voor de meeste doelen de bevoegdheid met de gewesten en/of de gemeenschappen. Maar ook de gemeenten hebben uiteindelijk een rol te vervullen in de realisatie van de weerhouden doelstellingen want alle SDG’ s raken ook aan lokale bevoegdheden. Zonder het lokale niveau kan 65% ervan niet gerealiseerd worden en bovendien zijn SDG’s eveneens een kapstok om duurzame ontwikkeling transversaal te integreren in gemeentelijk beleid.
De lijst met de 17 SDG’s
 1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen
 2. Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw
 3. Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden
 4. Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
 5. Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
 6. Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitair voor iedereen
 7. Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
 8. Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
 9. Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie
 10. Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
 11. Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen
 13. Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden
 14. Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen
 15. Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen en wouden duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe
 16. Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit
 17. Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jul 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief