HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky

HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky

1_inhuldiging_k_nerinckx___19_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
2_inhuldiging_k_nerinckx___20_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___1_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___2_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___5_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - Zilveren pateen gemaakt van zilveren juwelen die sponsoren van hier cadeau gaven aan Karel Nerinc(k)x - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___6_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___7_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___9_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___10_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___11a_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___11b_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Toespraken
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Nerinckx
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___16_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___17_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___21_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_k_nerinckx___22_
HERNE – Gedenkplaat onthuld ter ere van Father Nerinc(k)x, de missionaris in Kentucky - © Deschuyffeleer
 

Het was een bijzondere zondag voor de Herfelingse dorpsgemeenschap. Ter ere van pastoor Karel (Charles) Nerinc(k)x, die het levenslicht zag in Herfelingen, werd er aan de St-Niklaaskerk in aanwezigheid van een vrij buitengewoon publiek een gedenkplaat ingehuldigd. Karel Nerin(k)x werd geboren op 2 oktober 1761 en overleed op 12 augustus 1824 in St-Genevieve, Missouri (VS).

Bijzonder verdienstelijk missiewerk 
 
Het waren Jean-Marie Viaene en Herman Vandormael die enige tijd terug in de cultuurraad de gedachte op gang brachten om Karel Nerinc(k)x als eertijdse dorpeling van de Hernse deelgemeente een passende hulde te brengen voor zijn later bijzonder verdienstelijk priester-missiewerk in en rond het Amerikaanse Kentucky. Father Karel Nerinc(k)x is overigens, naast pater Damiaan, één van de twee inwoners van de Zuidelijke Nederlanden (thans België) die mettertijd met een standbeeld bedacht werden in de Verenigde Staten van Amerika.
 
Het was dorps- en federatiepastoor Kris Meskens die voorging in de voorafgaande misviering, die voor de gelegenheid werd opgeluisterd door Jean-Marie Viaene als organist in het gezelschap van het Gregoriaans koor uit Geraardsbergen onder de leding van Pierre Mertens. Nadien was er een academische zitting waarbij burgemeester Kris Poelaert namens het gemeentebestuur, de speciaal vanuit Kentucky overgekomen zusters Denise Ann Clofford en Eleonor Caig namens de Zusters van Loretto, de verre familieleden Chantal Geeraerts en Marie Nerinckx (Bretagne) en ten slotte ere-burger Maurits van Liedekerke elk hun bijdrage leverden ten einde de figuur van Karel Nerinc(k)x beter te leren kennen. Het introduceren en het bedanken met een gelegenheidsgeschenk van de gastsprekers was in de handen van Wim Suys, de voorzitter van de cultuurraad, en van Marie-Louise Devriese, de schepen voor Cultuur.
 
 
Gearresteerd door de Fransen
 
Charles Nerinc(k)x werd geboren op 2 oktober 1761 in de woning die voorafging aan het hedendaags Hof ter Haegen (André Lefèvre) in de Hondsbergstraat in Herfelingen, toen een dorp in het graafschap Henegouwen in de Oostenrijkse Nederlanden. Hij was de oudste van de 14 kinderen van dokter Sebastiaan Nerinc(k)x en Petronilla Langendries.
 
Als jongeling liep hij school in het college van Edingen tot in 1774 waarna hij in Geel in het toenmalige St-Aloysiuscollege de studie Latijn aanvatte. Daarna volgde hij de cursus filosofie aan de universiteit van Leuven en in 1781 trok hij naar het seminarie van Mechelen voor de opleiding tot priester. In 1785 werd hij dan ook tot priester gewijd. Hij werd onderpastoor van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen (1785-1794) en vervolgens pastoor in de dorpen Everberg en Meerbeek in de nabijheid van Leuven (1794-1797). In die periode schreef hij theologische traktaten waarmee het Frans bestuur helemaal niet mee was opgezet. Hij werd dan ook gearresteerd maar wist te ontsnappen. Vier jaar lang verstopte hij zich bij een tante in Dendermonde (1797-1801).
 
Het was echter Karel’s wens om, na jaren in haast clandestiniteit te hebben geleefd, in alle openheid aan pastoraal te kunnen doen. Het is in 1803 dat hij aan de Amerikaanse aartsbisschop John Carroll vraagt om er pastoraal werk te mogen verrichten. Zijn verzoek werd gesteund door een aanbevelingsbrief van prinses Adelheid Amalie Gallitzin, de toenmalige ambassadeursvrouw in Den Haag. Drie dagen na het lang verwachte positief antwoord van de aartsbisschop verlaat Charles Nerinc(k)x zijn familie en vrienden en vertrekt hij naar de VS. Hij was toen 44 jaar.
 
Kentucky als werkgebied
 
Bisschop John Carroll wees hem de staat Kentucky toe waar hij in 1805 aankwam. Karel Nerinc(k)x was er slechts de tweede rooms-katholiek priester en diende samen met zijn collega Badin aan missiewerk te doen in een extreem uitgebreid gebied. Hij reisde veel te paard, zette er parochies op en deed er aan kerkenbouw. Men noemde hem daar dan ook 'de apostel van Kentucky' of ook wel 'the priest in the saddle'. In een tijdspanne van 19 jaar bouwde er maar liefst tien kerken, twee in baksteen en de andere in hout. Daardoor wist hij er tien parochies te stichten.
 
Zusters van Loretto
 
Het was in 1812 dat hij er de orde der Zusters van Loretto opstartte met het oog op het uitbouwen van een netwerk van katholieke scholen. De eerste school van Loretto opende haar deuren in 1812 in Hardin’s Creek. De Zusters van Loretto baseerden zich op enkele basisregels van de heilige Augustinus en gingen vooral toeleggen op het verschaffen van christelijk onderwijs aan meisjes. De eerste kloosterpost is overigens een blokhutcomplex.
 
In 1815 komt Karel Nerinc(k)x vanuit de VS terug naar zijn geboortestreek om zijn goedgeefse vrienden te bezoeken en te bedanken voor hun financiële en andere steun. Zijn kloosterorde telt intussen veertien religieuzen. Het jaar nadien trekt hij in een reistocht van 37 dagen naar Rome om er bij de paus erkenning te verzoeken en te krijgen voor zijn kloosterorde. Hij spreekt er tevens de wens uit om Jezuïet te worden.
 
Wanneer hij twee jaar later terugkeert naar Amerika neemt hij acht jonge mannen en twee priesters mee voor zijn missie.
 
Vier jaar later komt hij een tweede keer terug om bijkomende hulp en steun te zoeken voor zijn missiewerk waarbij hij op een voordracht te Mechelen heel wat jongeren weet te begeesteren. In 1823 telt de kloosterorde van eerwaarde Karel Nerinc(k)x  maar liefst honderd religieuzen, vijf kloosters en zes scholen.
 
Ook naar de Indianen toe
 
Na het Missouri-compromis in 1820 kon ook de staat Missouri formeel aansluiten bij de Verenigde Staten. Dit voormalig gebied van Louisiana was altijd al een missiegebied voor de katholieke kerk geweest. Het missiewerk richtte er zich echter specifiek op de Native Americans. In 1824 trok Nerinc(k)x toch ook naar de Indianen van Missouri. Tijdens een halte in St-Genevieve werd hij evenwel ziek en stierf er op 12 augustus.
 
Een standbeeld
 
Zijn stoffelijk overschot werd naar het moederhuis van de Zusters van Loretto getransporteerd in het plaatsje 'Nerincx' dat naar hem is genoemd. Uit dankbaarheid en eerbied voor zijn inzet en bijdrage lieten de zusters in 1910 een marmeren beeld van hun stichter plaatsen in hun moederhuis.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 sep 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 03 okt 2020

archief