HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 november 2018

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 november 2018

Herne
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 november 2018 - © Deschuyffeleer
 

Twaalf Bunderweg

De trage verbinding tussen de Frans Minnaertstraat en de Hernekouter krijgt voorlopig de naam 'Twaalf Bunderweg' mee. Inwoners mochten hiervoor voorstellen indienen. Uit die voorstellen adviseerde de cultuurraad dan de thans weerhouden benaming. De indiener van het voorstel gaf als motivering aan dat 'Twaalf Bunderweg' een oude plaatsnaam is in de buurt van de verbindingsweg en tevens een typisch Vlaams toponiem. De volgende stap in de naamgeving is nu een openbaar onderzoek rond de voorlopige benaming.
 
Budgetwijziging
 
In afwezigheid van Thierry Deblander, het enige raadslid van de minderheidsfractie, stemde de raad in met de gebruikelijke wijziging van het budget op het einde van het jaar. Zo wil men van dat budget een zo getrouw mogelijk beeld krijgen met het oog op het opstellen van het komend budgettair jaar. Schepen voor Financiën Lieven Snoeks lichtte de wijzigingen toe.
 
In de rubriek 'Exploitatie' onder meer daalt de loonlast met 14.000 euro en worden de inrichting van twee nieuwe fietsstallingen, de herstellingen aan de speelpleinen van de gemeente en de werken aan de dekenij waar de muziekacademie gehuisvest is verschoven naar volgend jaar. De verhuur van zalen dan weer leverde 5.000 euro meer inkomsten op.
 
Aan de zijde van de investeringen worden eveneens enkele zaken naar later verschoven. Dit is onder meer het geval voor de kredieten voor de aankoop van de terreinen en de gebouwen van de GO! Basisschool Markevallei in het centrum, voor het verfraaien van de Hernse dorpskern, voor het vervangen van de buitenschrijnwerkerij in het gemeentehuis en voor de aankoop van natuurprojecten. Wel wordt dit jaar al een eerste schijf voorzien voor de aankoop van ANPR-camera's en dit in samenwerking met de politiezone. Samen met Pajopower wordt ook al de aankoop van een groen voertuig voor het gemeentepersoneel gepland die dan eveneens als deelwagen ter beschikking van de bevolking zou worden gesteld. Voor die laatst vermelde aankoop werd dankzij een positieve facebookcampagne inmiddels ook al 6.500 euro subsidie verworven.
 
De toegangscontrole voor het OCMW werd naar aanleiding van de informatie-audit vroeger geïnstalleerd. Ter compensatie werd de toegangscontrole voor het klooster naar volgend jaar uitgesteld evenals de lening voor de aanleg van de parking, die door de technische dienst zal worden gerealiseerd.
 
Dit alles in acht genomen dient de eerder geplande lening van 500.000 euro dan ook niet opgenomen. Voor het vijfde jaar op rij wordt derhalve geen nieuwe lening opgenomen waardoor de schuldgraad stelselmatig daalt.
 
Het licht verbeterd gebudgetteerd exploitatieresultaat bedraagt nu + 473.189 euro terwijl het gebudgetteerd investeringsbudget gaat van – 1.570.406 euro naar – 834.179 euro. Hierbij speelt vooral de eindelijke uitbetaling van de overdracht van de brandweerkazerne in Tollembeek mee waardoor nu 907.808 euro in de boekhouding kon ingeschreven worden.”Die kazerne is één van de beste investeringen geweest sinds lang”, aldus de schepen. “De nabijheid is niet te onderschatten op het gebied van dienstverlening en niet in het minst voor de taalproblematiek die daarvoor heerste. En nu is ze dus volledig uitbetaald”.
 
Mede door het niet opnemen van de lening van 500.000 euro klokt het budgettair resultaat van het lopende boekjaar af op – 856.517 euro. Het gecumuleerd budgettair resultaat of de reserve komt zo te staan op 1.110.078 euro. De autofinancieringsmarge stijgt licht van 16.287 euro naar 22.663 euro. “Met deze cijfers kan 2019 met vertrouwen tegemoetgezien worden”, was het besluit van Lieven Snoeks.
 
Opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen
 
Het gemeentebestuur gaat nu ook een retributie heffen op geleverde prestaties voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in het kader van gunstige planologische attesten en principiële akkoorden. Die vrij aanzienlijke kosten zullen nu worden doorgerekend aan de aanvrager.
 
Kunstuitleen
 
De beheerraad van het gemeenschapscentrum wil het Dominicanessenklooster decoratief inkleden door middel van de ophangsystemen die aanwezig zijn. Daardoor krijgen kunstenaars de kans er hun werken te promoten. Ter zitting werden geen verdere details meegedeeld nopens de inhoud van de overeenkomst, die uiteraard welgekomen is voor de plaatselijke kunstverenigingen zoals eerder trouwens al aangekondigd door de nieuwe kunstvereniging Herne Kunst'Telt. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 nov 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 okt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 18 okt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 15 okt 2020

archief