HERNE – Burgemeester Kris Poelaert staat voor een hechte samenwerking met de provincie

C21

HERNE – Burgemeester Kris Poelaert staat voor een hechte samenwerking met de provincie

Kris_poelaert_provincie
HERNE – Burgemeester Kris Poelaert staat voor een hechte samenwerking met de provincie - © Deschuyffeleer
 

Als opnieuw verkozene voor de CD&V in de toch wel flink afgeslankte provincieraad wil burgemeester Kris Poelaert niet alleen zijn eigen Herne maar ook de overige gemeenten in het Pajottenland mee laten genieten van zijn mandaat. Zoals in het verleden ziet hij zo ook nu in het provinciebestuur een doeltreffende partner om de kleinere gemeenten in verschillende domeinen ondersteuning te verlenen en de motor te zijn van hechte intergemeentelijke samenwerking. En op termijn ziet hij ook een uitdaging in een parlementair federaal of Vlaams mandaat.

Een brug tussen gemeenten en provincie
 
Samen met Linda Dedobbeleer-Van Den Eede (Roosdaal/N-VA), Stefanie De Bock (Pepingen/Groen) en Günther Coppens (Sint-Pieters-Leeuw/N-VA) behoort Kris Poelaert met zijn 8.943 voorkeurstemmen in Halle-Vilvoorde, dat is 634 meer dan bij de verkiezingen in 2012, tot het kransje politici die het Pajottenland bij de jongste verkiezingen heeft uitgestuurd naar de provincieraad. Hij is dan ook zijn kiezers uitermate dankbaar voor het vertrouwen. Mede door dat mandaat wil hij vooral ook een brug zijn tussen de gemeenten in het Pajottenland en de provincie. “Vertegenwoordigd zijn op het niveau van de provincie biedt tal van voordelen én voor onze gemeenten én voor onze burgers”, luidt het. “Door het opzetten van vruchtbare contacten met onder meer de gedeputeerden en dit over de partijgrenzen heen evenals met hun diensten kan men vanuit de provincie heel wat bereiken. Mijn provinciaal mandaat zie ik dan ook als het verlengstuk van het beleid dat op gemeentelijk vlak wordt gevoerd”.
 
Bijzonder actief doch miskend
 
“Onze provincie is bijzonder actief in verschillende domeinen doch wordt hierin nog dikwijls miskend”, reikt Kris Poelaert verder aan. “Zij is de architect van het fiets- en wandelnetwerk en van de fietssnelwegen. Met de gemeenten werkt zij aan het trage wegen netwerk en een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Zij beheert ook vier provinciale domeinen evenals 1.425 km waterlopen en 19 wachtbekkens. Daarnaast staat zij ook in voor de opleiding en de training van onze veiligheids- en hulpdiensten in het PIVO in Asse en beschikt zij over een performante uitleendienst van materiaal ter ondersteuning van onze verenigingen. Vergeten mag ook niet worden dat zij aanpassingspremies verleent om senioren langer in hun vertrouwde thuisomgeving te kunnen laten wonen. Verder speelt de provincie ook een belangrijke rol in de werking van Woonwinkel, van het Leaderproject en van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. En zeker ook niet te versmaden is dat zij een Straffe Streek is”.
 
Strategisch project
 
Terugblikkend in het verleden en concreet verwijzend naar zijn Herne is burgemeester Kris Poelaert alvast bijzonder opgetogen met de medewerking van het provinciebestuur bij het bekomen van het strategisch project 'Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland'. Dat project werd eind 2017 door de Vlaamse overheid goedgekeurd en loopt over drie jaar. Het leidde meteen begin januari van dit jaar al tot het toekennen door de provincieraad van een opdracht aan een studiebureau voor 'het uitvoeren van een landschapsstudie om na te gaan hoe projecten op het vlak van hernieuwbare energie ingepast kunnen worden in het landschap waarbij vooral gedacht wordt aan de problematiek van de inplanting van windturbines'. Ten gevolge van de perikelen rond het mogelijk plaatsen van Eoly-windturbines op de Heyselvlakte in Sint-Pieters-Kapelle was het immers op zijn initiatief dat de provincie daartoe de broodnodige stappen zette. “Verder verleende de provincie eveneens haar medewerking aan de realisatie van het nieuw wandelpad langs de Mark. En ook niet te vergeten is dat de provincie jaarlijks eveneens instaat voor het ruimen van 13 km beken in de gemeente en mee een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan heeft opgezet”, weet de Hernse burgervader nog.
 
Toekomstplannen
 
Naar de toekomst toe droomt Kris Poelaert ervan om ook tot in het zuidwestelijk gedeelte van het Pajottenland de fietssnelwegen vanuit Halle te laten doortrekken. Verder wil hij eveneens het fietsroutenetwerk uitbreiden. De streekeigenheid van het Pajottenland wil hij ook beklemtonen door het promoten van het Brabants trekpaard om zo die tak van de paardenhouderij zijn oude glorie te kunnen laten herwinnen. Een afdeling van de provinciale uitleendienst ziet hij ook graag een stek krijgen die dichterbij is gelegen dan thans Asse. Ook het bundelen van alle krachten rond het promoten van een klantvriendelijk en vlot toegankelijk toerisme ligt hem nauw aan het hart. “Want dat creëert werkgelegenheid en betekent een meerwaarde voor onze lokale horecazaken”, verklaart hij zich nader. Een bijhuis van het Provinciehuis in onze contreien, zoals eerder in 1995 al was geopperd bij de oprichting van de provincie Vlaams-Brabant met als hoofdstad Leuven, ziet hij ondanks de moeilijke bereikbaarheid van Leuven vanuit het Pajottenland dan weer niet zitten: “Een opsplitsing van de diensten over twee vestigingen zou immers contraproductief werken en extra kosten met zich meebrengen”. Wat voor de burgervader van het Groene Kwadrant wel ook aan de orde moet zijn is het praktisch nader brengen van de burger bij de provincie door onder meer het uitwerken van een duidelijke visie en van een gedegen communicatie daarrond. “En daar is nog een ganse berg werk te verzetten”, geeft hij vastberaden aan.
 
Parlementair mandaat?
 
Zijn successcore niet alleen in zijn eigen gemeente maar ook bij de verkiezingen voor de provincie maakt wel dat hij nu vanuit verschillende hoeken aangepord wordt zich ook kandidaat te stellen bij de volgende parlementsverkiezingen, hetzij Vlaams hetzij federaal. Voorlopig houdt hij echter nog de boot af: “Gelet op mijn verkiezingsuitslag voor de provincie zeg ik zeker niet neen maar over mijn eventuele kandidatuur dient dan nog wel een en ander uitgeklaard te worden. Bovendien staan mij ook nog een reeks andere belangrijke uitdagingen in eigen streek en beroepshalve te wachten. Als ik zeker ben dat ik de bovenlokale politiek iets kan bijbrengen dan zie ik mij de stap wel zetten. Ik ben er van overtuigd dat er ook daar nog heel veel werk aan de winkel is. Ik wil vooral een eenvoudig mens blijven die opkomt voor zijn inwoners en een lange termijntoekomst biedt aan onze dorpen”.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 dec 2018
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief