HERNE – Nieuwe bestuursploeg houdt al na drie jaar de vinger aan de eigen pols

HERNE – Nieuwe bestuursploeg houdt al na drie jaar de vinger aan de eigen pols

1_gr_2_jan_2019__10a_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - Nieuwe bestuursploeg houdt al na drie jaar de vinger aan de eigen pols - © Deschuyffeleer
 
2_gr_2_jan_2019__15_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - Schepencollege met burgemeester Kris Poelaert en de schepenen Lieven Snoeks, Carina Ricour, Lieven Vandenneucker en nieuwkomer Sandra Dero - Voorzitter van de raad is Kris Degroote - © Deschuyffeleer
 
3_gr_2_jan_2019__13_
Met de CD&V-verkozenen Nicky D'Handschotter, Frank Nevens, Brent Roobaert en An Deleye en de Kwadrant Plus-verkozenen Paul Beyl en Ivan Van Hassel legden meteen ook zes nieuwe gemeenteraadsleden de gebruikelijke eed af - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__1_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__2_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__2a_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__3_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__5_
HERNE – Installatievergadering nieuwe gemeenteraad - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__5a_
Schepen Sandra Dero wordt ook de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - © Deschuyffeleer
 
Gr_2_jan_2019__14_
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst met voor de CD&V schepen Sandra Dero, Patrick Devos, Mario Vandervelde, Sonja Van Den Bossche, Veerle Van der Steen en Arlette Vierendeels en voor Kwadrant Plus Jeannine Berckmans - © Deschuyffeleer
 

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad kwam burgemeester Kris Poelaert alvast op de proppen met een verrassing van formaat. Zo beperkt zijn nieuw samengesteld bestuursteam - op basis van de nieuwste technieken inzake bestuurskunde - in eerste instantie zijn mandaten tot een periode van drie jaar. Er wordt uiteraard wel voluit voor de volle zes jaren gegaan. Met de CD&V-verkozenen Nicky D'Handschotter, Frank Nevens, Brent Roobaert en An Deleye en de Kwadrant Plus-–verkozenen Paul Beyl en Ivan Van Hassel legden meteen ook zes nieuwe gemeenteraadsleden de gebruikelijke eed af. Kris Degroote blijft voorzitter van de gemeenteraad.

Politiek kan wel degelijk anders
 
“Elke onderneming of organisatie die professioneel en verantwoord omgaat met middelen en mandaten die zij krijgt houdt best de vinger aan de eigen pols. En voor de politiek is dat zeker niet anders”, was de duidelijke boodschap van burgemeester Kris Poelaert, die hiermee onder meer wil aantonen dat “politiek wel degelijk anders kan en anders hoort dan wat er zich afspeelt in de nationale politiek en op sommige plaatsen zelfs ook in de lokale politiek”. En verder: “We beseffen dat wij ons nu kwetsbaar opstellen maar als driekwart van de bevolking je het vertrouwen schenkt dan verdient die ook een continue sterke return. Steeds meer mensen hebben een afkeer van de politiek. En dikwijls is het de politiek zelf die daar verantwoordelijk voor is. Maar politiek is nodig. Een gemeente moet nu eenmaal bestuurd worden. Toekomstige generaties moeten dan ook opnieuw de zin en de verantwoordelijkheid vinden om een degelijke politiek te voeren”.
 
Bestuursploeg 
 
De installatievergadering was ook de gelegenheid om de bevoegdheidsverdeling in de schoot van het nieuw samengesteld bestuurscollege, dat nu een schepenambt minder telt, bekend te maken. Burgemeester Kris Poelaert neemt het algemeen beleid, politie en veiligheid, burgerlijke stand, participatie, plattelandsontwikkeling, ruimtelijke ordening, ICT en digitalisering/smart city ter harte. Eerste schepen Lieven Snoeks heeft nu openbare werken, patrimonium, financiën, kerkfabrieken, informatie en middenstand in zijn bevoegdheidsportefeuille. Tweede schepen Carina Ricour , voorheen onder meer OCMW-voorzitter, is nu bevoegd voor onderwijs, het lokaal opvanginitiatief, personeel, welzijn met onder meer senioren en gezondheid, mobiliteit, vrijwilligers en dierenwelzijn. Als derde schepen bekommert Lieven Vandenneucker zich voortaan om landbouw, milieu, sport, jeugd, het autonoom gemeentelijk bedrijf dat onder meer het sportcomplex beheert, feestelijkheden en het informatieblad. Nieuwkomer Sandra Dero dan weer krijgt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, ontwikkelingssamenwerking, integratie, cultuur, bibliotheek en toerisme onder haar vleugels.
 
Merkwaardig is wel dat voor de eerste keer sinds de fusies van de gemeenten in 1976 deelgemeente Herfelingen nu geen schepen meer heeft.
 
Grote betrokkenheid van éénieder
 
Het nieuw bestuurscollege wacht nu de eerstkomende maanden hoofdzakelijk de taak het beleids- en beheersplan voor de periode 2020-2026 op te stellen. “We gaan dit doen op basis van ons CD&V-programma maar waar nodig met de nodige verfijning en inspraak”, luidde het nog bij burgemeester Kris Poelaert. “We gaan daarbij ook voor input vanuit de oppositie, vanuit ons personeel en vanuit lokale en bovenlokale professionele actoren zoals de Vlaamse Bouwmeester, de Gentse professor bestuurskunde De Rynck en nog vele anderen. Ook worden er onontbeerlijke bijdragen verwacht van onze adviesraden, de dorpsraad Hecht Herne die we ook beleidsmatig gaan benutten en van diegenen voor wie wij het allemaal doen, met name onze inwoners zelf”.
 
De beste zijn!
 
“Herne klein maar krachtig, dichtbij maar universeel, hedendaags maar modern en toekomstgericht en met één ambitie: de beste zijn! Herne wil een voorbeeld zijn voor de politiek door ons kwetsbaar op te stellen en zin te geven aan toekomstige generaties. Wij willen bouwen aan een professioneel bestuurde gemeente met inspraak en participatie die de trots van Herne verder laat dragen”, was de algemene slotboodschap van de burgemeester.
 
Afgevaardigden
 
Bij stemming vaardigde de nieuw samengestelde gemeenteraad de drie CD&V-raadsleden Vanessa Van Hende, Paulette Debock en Eric Eeckhoudt af naar de politieraad. Schepen Sandra Dero dan weer wordt ook de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In dat comité zetelen voor de CD&V verder ook nog Patrick Devos, Mario Vandervelde, Sonja Van Den Bossche, Veerle Van der Steen en Arlette Vierendeels en voor Kwadrant Plus Jeannine Berckmans.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 16 jun 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 03 jun 2019
Godelieve Deschuyffeleer | 30 mei 2019

archief