HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak

HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak

1_nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___11_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___1_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___2_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___3_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___4_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___5_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___7_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Algemeen directeur Ann Naert - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___8_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___9_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___10_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Afdelingshoofd Patrick Sergooris - © Deschuyffeleer
 
X0
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Foto ingezonden
 
Nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___6_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Jarige Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer
 
X01_nieuwjaar_persneel_herne_2019__ep___12_
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - © Deschuyffeleer
 
X1
HERNE – Met haast 100 collega’s en medewerkers op de nieuwjaarsafspraak - Foto ingezonden
 

Op uitnodiging van het gemeente- en het OCMW-bestuur waren ook deze keer al hun medewerkers en gewezen medewerkers welkom op de gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst. Naast de klassieke dankwoorden was het ook de gelegenheid om in een ongedwongen sfeer de zwaartepunten voor de pas gestarte legislatuur met onder meer de inkanteling(*) van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Welzijn uit de doeken te doen. De plaats van afspraak was opnieuw de feestzaal De Egelantier. Ook korpschef Marc Hellinckx van de politie Pajottenland was aanwezig.

Tevreden inwoners
Burgemeester Kris Poelaert: “Herne, of beter gezegd ‘onze bevolking’ is super tevreden over ‘U’. Dat was het resultaat van meerdere enquêtes. Het doet deugd dit te lezen en het is dan ook meteen een mooie stimulans met belangrijke uitzaaiingen naar het bestuur en niet in het minst naar mezelf. Ik ben niet te fier om, na 18 jaar uw burgemeester te mogen geweest zijn, u ook nog voor de niet meer te tellen keer dank u te zeggen. Uw werk maakt tevreden inwoners en tevreden inwoners maken van onze gemeente een plaats waar het goed wonen en leven is. Met uw enthousiasme, uw ijver en uw inzet wordt 2019 heel zeker opnieuw een ‘U(w)-jaar”.
Het pas ingetreden jaar wordt volgens de burgemeester alvast niet alleen het jaar van continuïteit maar tezelfdertijd meteen ook het belangrijkste jaar van de nieuwe legislatuur met op kop de effectieve inkanteling(*) van het OCMW in de gemeente. “Verder wordt er ook participatief gewerkt aan een duurzaam en toekomstgericht meerjarenplan dat zal steunen op feiten, ervaring, data, wetenschap en gegevens waar ook de adviesraden, de politieke partijen, professionelen, alle inwoners en ‘U’ zullen aan dienen bij te dragen”.
Afscheid
Een eervolle vermelding was er voor allen die als lid van de gemeenteraad of de OCMW-raad het vlaggenschip Herne verlieten. Dit zijn voor de gemeente Jordi Cornet, Michaël Schoukens, Hilde Thiebaut, Thierry Deblander en Marie-Louise Devriese en voor de gewezen OCMW-raad Franz Hegemann, Guido Van Cutsem, Winnie Caers, Marc Vanaudenhove, en Annie Meulenijzer. Verder gingen met Agneta Tuypens, Marie-Jeanne De Weert, Annita Deschuyteneer, Jan Galle, Patrick Somers, Michel Chrispeels, Frank Van den Broeck en Armand Van Hole ook een aantal personeelsleden met pensioen. Carine Chrispeels en Jacques Mertens dan weer werden gehuldigd voor respectievelijk 25 jaar en 30 jaar dienstanciënniteit.
Positief blijven denken
Het was met een licht gefrustreerde ondertoon dat algemeen directeur Anne Naert de aanwezigen meegaf dat de gemeentelijke administratie de jongste tijd jammer genoeg diende te leven met het gevoel niet altijd alles nog onder controle te hebben. “Dat er zeer regelmatig nieuwe wetgeving en taken op ons afkomen zijn we al lang gewoon. Minder leuk is evenwel dat bijvoorbeeld het decreet lokaal bestuur, dat toch de basis is voor de gemeente en het OCMW, nog voor het in werking trad al vijf keer is gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging werd nog in het staatsblad van 31 december jongstleden gepubliceerd om de dag nadien al in werking te treden. Je zal als algemeen directeur die dag maar eens het staatsblad niet hebben gelezen. Maar ook hier blijven we positief denken en zijn we er zeker van dat we met de medewerking van ‘U’ de inkanteling tot een goed einde zullen brengen en de werking van het OCMW met in zijn kielzog het nieuw Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst verder zullen blijven uitbouwen tot een professionele organisatie”.
Een rijk OCMW-palmares
Afdelingshoofd Patrick Sergooris was de heuglijke taak toebedeeld een dankwoord te richten tot Carina Ricour bij het beëindigingen van haar mandaat als OCMW-voorzitter. Die taak nam zij 12 jaar lang ter harte nam. “Wij hebben haar gekend als een gedreven iemand met een groot hart. Vooral door haar toedoen konden de inwoners vanaf 2009 genieten van een mantelzorgtoelage. Zij trok ook de kar in het project Zorgnetwerk. En ook het dorpsrestaurant in het woon- en zorgcentrum St-Felix draagt haar signatuur. Het in erfpacht nemen van een woning in Herfelingen en de verbouwing ervan tot twee sociale appartementen, de inrichting van een nieuwe doorgangswoning en de inrichting van de lokalen voor alleenstaande asielzoekers zijn eveneens projecten die Carina tot een goed einde wist te brengen. Wij wensen haar alvast veel succes in de functie van schepen met onder meer de bevoegdheden Onderwijs, Mobiliteit en Welzijn. En uiteraard wensen wij bij het begin van de nieuwe legislatuur ook schepen Sandra Dero als kersvers voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van harte welkom in ons midden”.
Een leuk onderonsje
De avond werd naar gewoonte een leuk onderonsje met een heerlijk souper en een al even voortreffelijk after-souper. Sfeermaker hierbij was de professionele magiër en goochelaar Daniel Adrian die zonder veel woorden maar met een uiterst creatieve en magische geest zelfs aan de jarige schepen voor Financiën Lieven Snoeks toch wel een aardig aantal euro’s wist te ontfutselen.
-------------
(*) Concreet blijven er vanaf 1 januari 2019 met de gemeente en het OCMW wel twee rechtspersonen effectief overeind. Maar de OCMW-raad valt vanaf dan wel samen met de gemeenteraad waarbij het college van burgemeester en schepenen voortaan ook de taken vervult van het Vast Bureau, het dagelijks bestuur van het OCMW.
Door het samenvallen van de OCMW-raad met de gemeenteraad wordt het uitstippelen van het sociaal beleid nu een opdracht voor de OCMW-raad, samengesteld uit dezelfde raadsleden als de gemeenteraad. Wel blijft er met de creatie van het nieuw Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst een afzonderlijk comité voor de sociale dienst bestaan waarin voortaan de individuele steuntoekenning zal gebeuren.
Het feit dat er vanaf 1 januari 2019 één algemeen directeur en één financieel directeur aan het hoofd staan van gemeente en OCMW maakt de politieke en ambtelijke inkanteling compleet.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 jan 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Anaïs Deherder | 17 aug 2019
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 aug 2019

archief