HERNE - Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei uitgelicht

HERNE - Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei uitgelicht

Toerisme_en_p_
HERNE - Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei uitgelicht - © Deschuyffeleer
 
Pajottenland__en_toerisme_pajottenland___zennevallei
HERNE - Pajottenland+ en Toerisme Pajottenland & Zennevallei uitgelicht - © Deschuyffeleer
 

Vooral ten behoeve van de nieuwe raadsleden stelde coördinator Jos Huwaert tijdens de jongste gemeenteraad de streekwerking van Pajottenland+ voor terwijl regiocoördinator Elsemieke De Troy de werking van de vzw Toerisme Pajottenland & Zennevallei in de kijker stelde.     

In 2015 heeft de Europese Commissie het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling  2014-2020  goedgekeurd. Hiermee kon van start gegaan worden met een hele waaier maatregelen die de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het Vlaamse platteland moesten versterken. Een van de pijlers daarbij berust in het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.
In dit thema hoort Leader thuis. Leader, een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, is dus een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Leader wil het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland versterken en bijdragen tot een versterking van de territoriale verbondenheid, een diversificatie van de plattelandseconomie en een verbetering van de leefkwaliteit. Leader geeft een regio derhalve de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken op maat van het eigen gebied.
Vlaanderen telt thans 12 leadergebieden met voor Vlaams-Brabant twee plaatselijke groepen: het Hageland en het Pajottenland. Deze laatste ontstond in 2002 op het grondgebied van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal en is operationeel onder de benaming van Pajottenland+ met Jos Huwaert als coördinator.  Pajottenland+ is dan ook een samenwerkingsverband tussen de gemeentebesturen en de OCMW's van die gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en een veertigtal organisaties (socio-culturele, economische, ecologische, landbouwers en plattelandsondernemers) die in de streek actief zijn. Aan de basis van de 1,2 miljoen euro subsidies voor Pajottenland+ als streekpromotor voor een regio met iets meer dan 51.000 inwoners liggen Europa voor 50%, Vlaanderen voor 25% en de provincie Vlaams-Brabant voor eveneens 25%. Pajottenland+ voert projecten uit voor de zeven gemeenten, en op basis van die projectuitvoering passen de gemeenten een bedrag per inwoner bij.  
De Plaatselijke Groep Pajottenland+ koos drie thema’s om met de Leadersubsidies projecten uit te werken: duurzame energie en klimaatadaptatie, promotie en profilering van destreekidentiteit en leefbare dorpen. Aandacht gaat daarbij vooral uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden, die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.
In zijn toelichting gaf coördinator Jos Huwaert een gedetailleerd overzicht van de doelstellingen en van de lokale ontwikkelingsstrategie naar 2022 toe met dynamisch verdorpen, de (be)leefstreek versterken en het ambassadeurschap uitbouwen als rode draad. Vanuit deze kaderdoelstelling ziet Pajottenland+ zich de komende jaren verder inzetten om projecten te ondersteunen die de recreatieve ontwikkeling bundelen en promoten, de dorpskernen verder ontwikkelen, ijveren voor aangepaste woonfaciliteiten, de duurzaamheid in zowel het wooncomfort als de energievoorziening stimuleren, de uitbouw van landbouw en natuur behartigen, tewerkstellingskansen creëren die de landelijke economie en familiale bedrijven ten goede komen, verder de vermarkting van streek en haar producten nog meer uitbreiden en de intergemeentelijke samenwerking nog meer ruggensteunen.
Na Jos Huwaert was het dan de beurt aan regiocoördinator Elsemieke De Troy van Toerisme Pajottenland & Zennevallei om ook de doelstellingen van deze vzw voor de komende zes jaar toe te lichten. Die vzw dan weer wil het merk ‘Pajottenland & Zennevallei’ sterk in de toerismemarkt zetten en daartoe een goede basis creëren door het vernieuwen en ontwikkelen van toeristische producten. Concreet wil zij via haar toerismekantoren in Halle en Galmaarden toeristische informatie aanbieden, (dag)uitstappen boeken, promotie maken en inhoudelijke ondersteuning bieden bij toeristische projecten in én voor het Pajottenland en de Zennevallei.  
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 apr 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jan 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 12 jan 2020

archief