HERNE – Stationsomgeving wordt de komende jaren in een haast totaal nieuw kleedje gestoken

HERNE – Stationsomgeving wordt de komende jaren in een haast totaal nieuw kleedje gestoken

Parking_station_2019__3_
HERNE – Stationsomgeving wordt de komende jaren in een haast totaal nieuw kleedje gestoken - © Deschuyffeleer
 
Parking_station_2019__1_
HERNE – Stationsomgeving wordt de komende jaren in een haast totaal nieuw kleedje gestoken - © Deschuyffeleer
 
Parking_station_2019__2_
HERNE – Stationsomgeving wordt de komende jaren in een haast totaal nieuw kleedje gestoken - © Deschuyffeleer
 

In opdracht van de Vlaamse regering is een firma gestart met de werken voor het heraanleggen en het uitbreiden van de parking aan het treinstation. Als alles volgens de planning verloopt dienen de werken eind toekomend jaar beëindigd te zijn. De parking zou dan beschikken over 120 parkeerplaatsen voor auto's. Bij het herinrichten wordt op vraag van het gemeentebestuur ook rekening gehouden met alternatieve mogelijkheden voor de treinreizigers om het station aan te doen. Daarnaast staan ook werken op stapel aan het stationsplein, het stationsgebouw en de gewezen Fondatelsite.

Herinrichting parking
 
De grootse plannen van de NMBS voor het uitbaten van het Gewestelijk Express Net (GEN) rond Brussel evenals de recente wijzigingen voor het parkeren aan het station in Edingen maken dat de parking aan het Herns station alsmaar drukker bezet wordt door de voertuigen van de alsmaar stijgend aantal treinpendelaars. Meer comfort en meer parkeerplaatsen drongen zich dan ook op. Mede op stellig aandringen van het gemeentebestuur besliste de Vlaamse regering dan ook op vrij korte termijn de nodige budgetten vrij te maken voor een vernieuwd parkeerterrein. Volgens de plannen zou het aantal parkeerplaatsen thans kunnen opgetrokken worden tot 120 en dat is 30 meer dan nu. De werken zullen de komende maanden allicht wel enige hinder meebrengen voor de pendelaars en de omgeving.
 
“Ons bestuur is alleszin betrokken geweest bij het opmaken van de plannen”, zegt een tevreden burgemeester Kris Poelaert. “Zo konden wij bekomen dat ook het stationsplein, in combinatie met de nieuwe Fondatelsite met in totaal maximaal 103 woonentiteiten, in het project werd opgenomen. Wij waren ook vragende partij voor het voorzien van kluizen voor elektrische fietsen, bijkomende fietsenstallingen en het bekomen van een Mobi-punt met De Lijn. En ook voor het eventueel later plaatsen van elektrische laadpalen hebben wij nu al wachtbuizen laten voorzien. De samenwerking met alle actoren in het project verloopt dan ook uiterst vlot”.
 
Nieuwe invulling stationsgebouw
 
Tegen 2023 mag ook verwacht worden dat de vzw De Okkernoot, die zich vooral inlaat met de opvang en de begeleiding van autistische personen, als nieuwe eigenaar het beschermd oude stationsgebouw een andere invulling zal geven. “En ook met dat gegeven houden wij rekening bij de herinrichting van het stationsplein”, geeft de burgemeester nog mee. “Er lopen vanuit De Okkernoot in het kader van het korte keten-gebeuren daarbij denkpistes in de aard van het inrichten van een koffieshop, het verkopen van landbouwproducten uit de streek en het opzetten van een fietsenherstelplaats. Door het beschermd karakter van het interieur van de lokettenzaal en de glazen luifel dienen die twee zaken wel in stand gehouden te worden”.
 
Niet alleen de auto meer  
 
“Uiteraard zullen ook de inwoners van de woningen op de nieuwe Fondatelsite mee kunnen genieten van de herinrichting van de stationsomgeving”, vult eerste schepen Lieven Snoeks aan. “Het GEN voorziet naar de toekomst toe alleszins twee rechtstreekse treinen per uur naar Brussel. Er is zelfs sprake om op langere termijn dat aantal te kunnen opdrijven tot vier per uur. Wij hoeden er ons echter voor op termijn alles op de auto te zetten om de trein in Herne te kunnen nemen. Het verhaal van de elektrische fiets is eveneens flink in opmars. Wij willen dan ook de pendelaars aanzetten om maximaal met de al dan niet elektrische fiets naar het station af te zakken. Daartoe worden alleszins beveiligde stallingen en kluizen voorzien. En met het instellen van een Mobi-punt van De Lijn met de lijn 161 van Leerbeek naar Geraardsbergen, eveneens aan het station, schuiven wij ook nog de complementaire mogelijkheden van dit openbaar vervoer naar voren. Het is dan ook daarom dat er niet meer dan 120 parkeerplaatsen worden voorzien. Dit alles past uiteraard in ons beleidsplan 'Mobiliteit”.
 
Stationsplein
 
Of de parkeerplaatsen op de heringerichte parking gratis zullen blijven is nog een vraagteken. “Momenteel hebben wij daar alsnog geen signaal van opgevangen en het is ook niet tijdens de besprekingen te berde gekomen”, zegt de eerste schepen nog. “Wel is zeker dat ook het beeld van het stationsplein de komende jaren grondig zal wijzigen. Het stationsplein krijgt zeker ook enige ingroening mee. Er wordt beslist ook rekening gehouden met de toekomstplannen van De Okkernoot voor het stationsgebouw en met de noden van de pendelaars onder meer met loutere drop off- en pick up-zones en met parkeerplaatsen voor minder validen. En of het kaatsplein zal kunnen blijven bestaan moet nog verder overlegd worden. Graag houden wij uiteraard mee de kaatssport in stand maar of Herne nog nood heeft aan vier kaatspleinen die dan nog maar bitter weinig worden gebruikt is zeker een kosten/baten onderzoek waard”.
 
Een gouden wissel op de toekomst
 
“Een degelijke, dynamische en toekomstgerichte stationsomgeving betekent alleszins een absolute meerwaarde en een gouden wissel op de toekomst voor onze gemeente”, besluit een duidelijk visie gedreven burgemeester Kris Poelaert.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mei 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 19 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 16 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 14 mei 2020

archief