HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de RVMW van 23 oktober

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de RVMW van 23 oktober

Raden_herne_vanaf_2019
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad en de RVMW van 23 oktober - © Deschuyffeleer
 

Audit informatiebeveiliging

Begin 2018 leverde Audit Vlaanderen een rapport aan over de thema-audit 'Informatiebeveiliging' voor de gemeente Herne. Dat rapport bevatte een aantal aanbevelingen waarvoor het gemeentelijk management dan een streefdatum, een verantwoordelijke en een actieplan heeft bepaald. Doel daarbij is zo de gedetecteerde risico's op termijn tot een minimum te herleiden. Via steekproeven Zoals decretaal bepaald nam de gemeenteraad nu kennis van het opvolgingsrapport van Audit Vlaanderen. De gemeente Herne is overigens één van de 28 geselecteerde openbare besturen in Vlaanderen die aan een dergelijke audit werd onderworpen.
 
Betalende tussenkomsten politie
 
De belasting op zekere tussenkomsten van de politie, die de werklast voor de politiemensen onnodig verhogen, wordt opnieuw verlengd voor een periode van drie jaar en dat vanaf Nieuwjaar 2020. De tussenkomsten die belast blijven zijn het nodeloos alarmeren van de politie door middel van inbraakalarminstallaties, het vervoer van dronken of zich in een soortgelijke toestand bevindende personen, het vervoer van bestuurlijk aangehouden personen en van door hun gedrag voor overlast zorgende personen en het ophalen van ronddolende dieren op de openbare weg of op het openbaar domein. Bijkomend wordt nu ook wel het vervoer van overlast berokkenende minderjarigen die door hun gedrag gezocht/opgehaald en/of teruggebracht dienen te worden naar hun verblijfplaats belast.
 
De belasting is vastgesteld op 150€ met dien verstande evenwel dat de belasting enkel verschuldigd zal zijn vanaf de tweede tussenkomst binnen de twaalf maanden voor gelijkaardige feiten.
 
Erfdienstbaarheid
 
De gemeenteraad stemde in met het verlenen van een recht van doorgang aan de aansluitende eigenaars onder de vorm van het vestigen van een erfdienstbaarheid voor een smalle strook grond gelegen in de Scherpstraat en eigendom van de gemeente. Gelet op de geringe oppervlakte bleef een dergelijke oplossing voor beide partijen goedkoper uit te vallen dan een loutere verkoop. Op aangeven van raadslid Paul Beyl wordt het voorgelegde onnauwkeurig plan voorzien van een bijkomende schets teneinde de situatie voor alle partijen te verduidelijken.
 
GECORO
 
De goedkeuring van de samenstelling en van de aanduiding van de voorzitter en de secretaris van de verplichte gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening (GECORO) werd in besloten zitting afgehandeld.
 
Onderhoudswerken gemeentewegen
 
In het kader van de opdracht 'Onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2019' werd door de diensten van Haviland een bestek opgemaakt om nog dit jaar aan bepaalde gemeentewegen onderhoudswerken te laten uitvoeren. De kostprijs van die werken wordt geraamd op 132.086€, btw inbegrepen. De raad zette daarbij het licht dan ook op groen.
 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 
Behoudens het goedkeuren van de agenda en het bepalen van het mandaat van de afgevaardigde voor de buitengewone algemene vergadering van Haviland vermeldde de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn (RVMW, eerder OCMW) geen andere punten.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 okt 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Christian Menschaert/Godelieve Deschuyffeleer | 03 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 02 feb 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 31 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jan 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 24 jan 2020

archief