Een sterke kern voor HERNE - Participatiemoment

Een sterke kern voor HERNE - Participatiemoment

Aankondiging
Een sterke kern voor HERNE - Participatiemoment - © Deschuyffeleer
 

Het college van burgemeester en schepenen besliste een toekomstvisie te laten uitwerken die een kader kan vormen voor ruimtelijke ontwikkelingsinitiatieven in de dorpskern met de omgeving van de site Markevallei, het dorpsplein, het gemeentehuis, het OCMW, het vredegerecht en de dekenij. Graag stelt het ontwerpteam zijn ambities en zijn eerste ideeën voor. Dit is voorzien op donderdag 19 december om 19u in het Oude Vredegerecht Edingsesteenweg 6 . Iedereen is welkom.

Er werd een ontwerpteam aangesteld om te onderzoeken hoe het dorp beter kan verbonden worden met het omliggende landschap, hoe de publieke functies beter kunnen worden georganiseerd en hoe het dorpsplein kan worden verfraaid.  Het team onderzocht hoe ruimte voor cultuur, administratieve dienstverlening, zorg, jeugd én aangename publieke ruimtes kunnen samengaan.
De avond start om 19 u met een algemene introductie en een toelichting. Hierbij wordt gerekend op een inbreng, ideeën en een kritische blik vanuit de aanwezigen.  Daarna gaat de organisator nog een stapje verder. Voor zij  die wat dieper willen ingaan op de materie  worden dan drie werktafels samengesteld. Eén voor het onderdeel landschap en beleving, een tweede voor kwaliteitsvolle publieke ruimte en ten slotte nummer drie dat zich toespitst op programma en uitwisseling.
Gezien de plaatsen voor deze werktafels beperkt zijn wordt aan de geïnteresseerden gevraagd op voorhand in te schrijven via xan.demaesschalck@herne.be. Voor het algemene gedeelte is inschrijven niet nodig.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 11 aug 2020
Marc Colpaert | 07 aug 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 16 jul 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020

archief