HERNE - Installatievergadering adviesplatform Omgeving

HERNE - Installatievergadering adviesplatform Omgeving

Dsc06842
HERNE - Installatievergadering adviesplatform Omgeving - © Deschuyffeleer
 
Dsc06856
HERNE - Installatievergadering adviesplatform Omgeving - © Deschuyffeleer
 

Op uitnodiging van het gemeentebestuur tekenden meer dan 40 kandidaat-leden present op de installatievergadering van het nieuw adviesplatform Omgeving. Die afspraak ging door in het Dominicanessenklooster. Op de agenda stonden onder meer de kennismaking met de leden van de algemene vergadering, de kennisname en de toelichting van de statuten en mededelingen nopens het beleidsplan. Uit die eerste algemene vergadering ontsproot ook de verkiezing van de leden die in de toekomst deel zullen uitmaken van het dagelijks bestuur. Het welkomstwoord was van burgemeester Kris Poelaert. De toelichting werd gegeven door de deskundige grondgebiedzaken en dienst openbare werken Xan Demaesschalck en de moderator was diensthoofd vrije tijd Franciska Dekens.

Adviesplatforms
Het Vlaams decreet 'Lokaal Bestuur' biedt de gemeenteraad de mogelijkheid adviesorganen op te richten. In die zin herleidde het gemeentebestuur in september vorig jaar de adviesraden tot slechts drie adviesplatformen. De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert wenst daarmee een beleid te voeren dat meer inzet op de betrokkenheid van de burgers om zo verbondenheid, inspraak en toegankelijkheid te bevorderen.
Tijdens de gemeenteraad van januari konden alle gemeenteraadsleden zich unaniem vinden in de statuten van de drie nieuwe inspraakplatformen. Dit zijn het platform 'Vrije Tijd' dat sport, cultuur, jeugd, toerisme en bibliotheek, het platform 'Welzijn' met opvoeding, onderwijs, kinderopvang, preventie, gezondheid, senioren, ontwikkelingssamenwerking en OCMW en ten slotte het platform 'Omgeving' met stedenbouwkundige aangelegenheden, milieu, landbouw, mobiliteit, openbare werken, waterlopen, patrimonium, economie, klimaat en energie. Dit platform werd nu als derde en laatste in de rij conform de statuten geïnstalleerd.
De drie platformen hebben het bevorderen van een geïntegreerd en integraal beleid tot doel en dit in het belang van alle inwoners van de gemeente. De platformen werken los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of godsdienstige overtuiging en hebben een rechtstreekse adviserende bevoegdheid. De platformen verlenen advies zowel op vraag van het lokaal bestuur als op eigen initiatief. Het gemeentebestuur moet bij het nemen van beslissingen eventuele afwijkingen op de uitgebrachte adviezen motiveren. Ieder platform bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering komt minstens één keer per jaar samen en is openbaar. Een platform kan werkgroepen inrichten waarbij ook elke inwoner van de gemeente kan betrokken worden. Die werkgroepen hebben dan wel in principe een tijdelijke opdracht.
Platform Omgeving
Gezien er zich voor het bestuur meer dan 9 kandidaten aanboden moest een stemming bepalen wie effectief ging deel uitmaken van het dagelijks bestuur. Gezien ook de samenstelling van het dagelijks bestuur van de platformen moet voldoen aan de 1/3 pariteitsregel was in extremis een bestuurskandidatuur van een derde vrouw meer dan welkom.
De 9 leden verkozen om te zetelen in het dagelijks bestuur platform Omgeving zijn Dieter Bellemans, Eveline Dedoncker, William De Ridder, Jessy Mertens, Jo Timmermans, Bart Vannerom, Joris Verreycken, Theo De Meyer en Laurence Wittockx.
Het zijn die leden die tijdens de eerstkomende vergadering gaan uitmaken wie de functie van voorzitter en van secretaris zal opnemen.
Op de installatievergadering kwam ook de samenstelling van de werkgroep ‘huishoudelijk reglement’ te berde en werd er eveneens advies ingewonnen nopens de nieuwe straatnaam voor de Fondatelsite.
Toelichting:
 
Platform vrije tijd: Franciska Dekens – franciska.dekens@herne.be
Editiepajot: HERNE - Installatievergadering adviesplatform Vrije Tijd   https://editiepajot.com/regios/13/articles/67547
 
Platform welzijn: Patrick Sergooris - patrick.sergooris@ocmwherne.be
Editiepajot: HERNE - Installatievergadering adviesplatform Welzijn - https://editiepajot.com/regios/13/articles/67578
 
Platform omgeving: Xan De Maesschalck - xan.demaesschalck@herne.be
Editiepajot: HERNE - Installatievergadering adviesplatform Omgeving
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief