HERNE – Herinrichting van steenweg Asse krijgt stilaan vorm

HERNE – Herinrichting van steenweg Asse krijgt stilaan vorm

Werken_steenweg_asse_2020
HERNE – Herinrichting van steenweg Asse krijgt stilaan vorm - © Deschuyffeleer
 

Er geraken stilaan meer gegevens bekend nopens de geplande herinrichting van de gewestweg N285 op de steenweg Asse in het gehucht Kokejane. Het agentschap Wegen en Verkeer plant er de herinrichting van die steenweg over een afstand van 4 km tussen het kruispunt met de Terlindenstraat en de grens met het Waals gewest. Het agentschap wil er de weg veiliger maken voor de fietsers en de rijweg volledig vernieuwen. Op haar investeringsprogramma heeft het alvast een bedrag van 4 miljoen euro gebudgetteerd voor de uitvoering van de werken in 2022.

 

Veilige fietspaden

 

Het project voorziet in de aanleg van veilige fietspaden, verhoogd in de bebouwde kom en gescheiden van de rijweg buiten de bebouwde kom. Het kruispunt met de Terlindenstraat zou meer overzichtelijk en meer veilig worden gemaakt maar de manier waarop dit zou worden verwezenlijkt is nog niet bekend. Er komen ook beter uitgeruste en comfortabele bushaltes. De rijweg wordt volledig heraangelegd met inbegrip van de funderingen en met bijzondere aandacht voor de doortocht van de gehuchtkom. Verder zou ook werk worden gemaakt van een nieuwe verlichting evenals het realiseren van een gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin, waarbij het regen- en het afvalwater apart worden afgevoerd om zo een bijdrage te kunnen leveren tot een beter leefmilieu.

 

Er is thans evenwel nog geen gedetailleerd voorontwerp voor het project. Er is wel een consensus over de hoofdprincipes. Maar waar de fietspaden precies zullen komen te liggen, waar de parkeerstroken worden aangelegd en welke materialen zullen worden gebruikt is alsnog niet bekend.

 

Alsmaar meer ook zwaar vervoer

 

De steenweg die Edingen met Asse (N285) verbindt was tot enkele jaren geleden in beheer bij de provincie Vlaams-Brabant. Ettelijke jaren is er gebakkeleid over de overname van die provincieweg door het Vlaams gewest. In afwachting van die overname wenste het provinciebestuur er niet langer in te investeren met als resultaat een zekere vorm van verwaarlozing en verkommering. Sinds de overname van de weg door het Vlaams gewest is er door toedoen van het agentschap Wegen en Verkeer en op aanhoudend aandringen van burgemeester Kris Poelaert evenwel al veel in de goede zin veranderd. Intussen wordt de steenweg ook alsmaar drukker bereden door het zwaar vervoer. Dat maakt handig gebruik van de inmiddels ook opengestelde oostelijke ringverbinding in Edingen om vanuit de nog enigszins autoluwe autoweg A8 vlot de industrieterreinen in Aalst, Ninove en Ternat te kunnen bereiken.

 

Trajectcontrole

 Het gemeentebestuur ontving in het verleden talloze klachten over de staat van het wegdek en de gebrekkige verkeersveiligheid te wijten aan de gebrekkige infrastructuur, het alsmaar toenemend zwaar vervoer en overdreven snelheid. Eerder werd er dan ook al onder de impuls van het gemeentebestuur een trajectcontrole ingevoerd in de bebouwde kom van het gehucht. Door zijn recht ltracé nodigt de steenweg de automobilisten al vlug uit tot te snel rijden. Er deden zich de jongste jaren dan ook meerdere ernstige verkeersongevallen voor waarbij vorig jaar nog een dodelijk slachtoffer viel te betreuren.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
01 mei 2020
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 13 sep 2020
Marc Colpaert | 12 sep 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 01 sep 2020

archief