HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart - © Deschuyffeleer
 
Grond_voor_bebossing
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 maart - © Deschuyffeleer
 

Protocol persoonsgegevens Zorg en Gezondheid

Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn stemden in met de protocolovereenkomst vanuit het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid voor het elektronisch meedelen van persoonsgegevens in het kader van de quarantainehandhaving om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Eerder op 18 januari had de burgemeester in die zin al een dringend besluit betreffende de controle en de handhaving van de quarantaineverplichting genomen. Dat besluit werd tijdens de zitting van de gemeenteraad van 27 januari dan bekrachtigd. Bij dit besluit diende navolgend ook nog een protocolakkoord gevoegd te worden voor het elektronisch meedelen van persoonsgegevens vanuit het agentschap naar de gemeente, wat nu dan ook gebeurd is. Het afsluiten van een dergelijk protocol bleek noodzakelijk om de persoonsgegevens bestuurlijk legaal te kunnen doorgeven en te kunnen verwerken. De veiligheidsconsulent/DPO had daartoe ook al een positief  advies gegeven.

Milieu - Uitwisseling van kennis en dienstverlening

Nu de kennis en de expertise van het Vlaams Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC) ook ter beschikking wordt gesteld van de gemeenten konden de raadsleden zich vinden in een samenwerkingsovereenkomst met het provinciebestuur voor het uitwisselen van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s.

Het IPKC herbergt al sinds 2013 flink wat kennis over milieu en aanverwante thema’s. In 2016 sloten de vijf Vlaamse provincies een overeenkomst met elkaar af waardoor die interprovinciale samenwerking officieel werd. En die kennis en expertise worden nu ook op aangeven van het provinciebestuur ter beschikking gesteld van de Vlaams-Brabantse gemeenten.

Het aanbod van het IPKC wil focussen op diensten waarvan de gemeenten geen gebruik kunnen maken via het provinciaal aanbod van Vlaams-Brabant en/of via het aanbod van de streekintercommunales. Hiermee worden voor de gemeenten niches opgevuld.

Onderhoudswerken wegen

Met het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland dan weer sloten de raadsleden een samenwerkingsovereenkomst af voor onderhoudswerken aan de gemeentewegen voor de periode 2021-2024. Daarbij fungeert Haviland via een raamcontract als aankoopcentrale voor asfalteringswerken, het herstellen van betonvakken, bestrijkingen en slijmlagen evenals het aanbrengen van voegvullingen bij asfalt- en betonverhardingen voor alle deelnemende gemeenten. Daarnaast worden er in de samenwerkingsovereenkomst ook aanvullende diensten opgesomd aangaande de begeleiding van de onderhoudswerken.

Het is het college van burgemeester en schepenen die jaar per jaar binnen de budgetten van het meerjarenplan bepaalt welke straten in aanmerking komen voor de onderhoudswerken.

Aankoop grond voor bebossing  

Naar aanleiding van de oproep van minister Zuhal Demir tot bebossing van 4000 ha in Vlaanderen en van de politieke belofte van het lokaal bestuur Herne om voor elke inwoner één nieuwe boom aan te planten tijdens deze legislatuur, verklaarden de raadsleden zich thans ook principieel akkoord om twee percelen grond met een totale oppervlakte van 42 are bij aan te kopen. Bij die aankopen is in totaal een bedrag van 17.000 euro gemoeid.

In het kader van het project ‘Herne Centraal’, een project voor aankoop en inrichting van toegankelijk groen in de Vlaamse Rand, betoelaagd door de Vlaamse regering in het kader van het beleid ‘open ruimte in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel’ kocht het gemeentebestuur eind vorig jaar al een perceel weide van 1 Ha langsheen de Edingsesteenweg dicht bij het centrum. 

Wegens het mislopen van andere percelen werd de beoogde oppervlakte alsnog niet bereikt en werd er verder gezocht naar percelen om aan te kopen. Vanuit ruimtelijk perspectief viel het oog nu op twee bijkomende percelen met een totale oppervlakte van 42 are. Beide percelen sluiten aan bij het eerder aangekocht perceel van 1 Ha. Daarenboven vormen deze percelen een perfecte aansluiting van de Markevalleisite naar het toekomstig publiek toegankelijk bos.

Vergoeding juryleden

De raadsleden legden ook de nieuwe vergoedingen van de juryleden bij selectieproeven vast. Er wordt nu geen opsplitsing meer gemaakt naar niveau en rol die de juryleden daarbij uitoefenen. De juryleden ontvangen voortaan een vergoeding van 30 euro per uur voor de verschillende noodzakelijke bijeenkomsten, een vergoeding van 10 euro per kandidaat voor het beoordelen van de schriftelijke selecties en de wettelijke verplaatsingsvergoeding per km.

De personeelsleden van het gemeentebestuur die in de selectiecommissie zetelen presteren het werk tijdens de arbeidstijd of kunnen die compenseren via het systeem van inhaalrust indien de prestaties buiten de arbeidstijd vallen. Zij komen derhalve niet in aanmerking voor bijkomende vergoedingen. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
24 mrt 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 17 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 16 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021

archief