HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’

C21

HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’

Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__1_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__2_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__3_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__4_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- Brent Roobaert en Eline Lievens - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__5_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- Schepen Kris Degroote - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__6_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- Veerle Swinnen, Jimmy Wispenninck, Jan Vankeerberghen, Christophe Bouvry, Eline Lievens en Noor Jacobs - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__7_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__8_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- Test op waterkeringsmuur is gedicht van de Brent Roobaert - © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__9_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 
Inhuldiging_muurschildering_hernedries_2023__10_
HERNEdries wordt gangmaker voor ‘Breng kleur in ons dorp!’- © Deschuyffeleer
 

Samen met kunstzinnige creatievelingen de ingang naar de Hernedries in het centrum in een artistiek jasje steken, dat was de insteek voor het project ‘Breng kleur in ons dorp!’ van de verenigingen Herne Rabarber’t en Herne Kunst’telt toen zij in 2021 onder de auspiciën van het lokaal bestuur een ontwerp indienden om daartoe van subsidies van  het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Leader, Pajottenland+, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant te kunnen genieten. Thans is die insteek een voldongen feit en konden alle actoren dan ook samen klinken op de officiële inhuldiging.

Het ingediend project ‘Breng kleur in ons dorp!’ behoorde tot de drie goedgekeurde plattelandsprojecten van Pajottenland+ en was goed voor een financiële steun van 7.403 euro. Mits de toestemming van Julie Vanden Daelen en Christophe Bouvry van Apotheek Herne en ook het fiat van de Vlaamse Milieu Maatschappij kregen de initiatiefnemers de zijmuur van Apotheek Herne en de waterkeringsmuren in de Rendries ter beschikking om het project ter realiseren.

Streetart

De Hernse kunstenaar Michael Peetermans werd aangesteld als artistieke begeleider voor de realisatie van het kunstwerk, een opdracht die hij overigens later doorschoof naar zijn collega-kunstenaars Jan Vankeerberghe (Halle) en Jimmy Wispenninck (Herne/Kokejane). De vzw Herne Rabarber’t, het lokaal bestuur Herne en de vereniging Herne Kunst'Telt van hun kant gingen samen met de deskundigen in die materie in Herne en zijn omgeving op zoek naar gemotiveerde partners om het streetart kunstproject ‘Breng kleur in ons dorp!’ tot leven te brengen.

Antwoorden vinden op wat, waar, wanneer en hoe liep niet altijd van een leien dakje. Zowel de nasleep van corona als de niet passende weersomstandigheden als de beschikbaarheid van de losse medewerkers maakten dat de definitieve realisatie een tijdlang op zich liet wachten. Ook alle neuzen in dezelfde richting krijgen op gebied van ontwerp was volgens Herne Rabarber!t voorzitter Brent Roobaert en zijn bestuursleden niet altijd even makkelijk en evident.

Stimulans voor andere concepten  

Eind goed, al goed!  De sombere toegang tot de Hernedries behoort vanaf nu tot het verleden en ook de betonnen waterkeermuren kregen een fris kleedje aangemeten. Met het project Hernedries willen de initiatiefnemers overigens ook een gangmaker zijn voor andere concepten die zich toespitsen op het wat meer kleur in het dorp brengen.

Natuurinrichtingsproject

Ook schepen Kris Degroote had goed nieuws mee. Het was in 2017 dat de VMM mede en vooral op uitdrukkelijk verzoek van het gemeentebestuur besloot een totaalaanpak van de wateroverlast in het centrum van Herne uit te werken. De insteek daarbij was hoofdzakelijk de bescherming in de Stationsstraat van een vijftiental woningen. De werken in het centrum hadden, gezien het nieuw tracé van de Mark en de ophoging van de contouren van het gecontroleerd overstromingsgebied, het vrijkomen van een perceel (hoek Stationsstraat/Rendries) tot gevolg. De gemeente diende daartoe dan onder de noemer ‘natuurinrichtingsproject’ een subsidiedossier in. Dat project hield in enerzijds het aankopen van grond voor bosuitbreiding en anderzijds het inrichten van overstroombare speel- en recreatienatuur in het valleilandschap van de Mark. Ook dat project kreeg uiteindelijk groen licht. 

Van de schepen werd nu vernomen dat de aangestelde aannemer kortelings met die werken gaat beginnen.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief