TERNAT- spagroenXL pleit voor pluralistische scholencampus in Lombeek

TERNAT- spagroenXL pleit voor pluralistische scholencampus in Lombeek

Dekiemlombeek
 

Gemeenteraadsfractie spagroenXL komt met een opmerkelijk voorstel voor het onderwijs in de wijk Den Bos in Lombeek: in plaats van de gemeenteschool te laten overnemen door een katholieke school kan men beter samenwerken en aldus de gemeenschapsgelden beter besteden. Ondertussen is het schepencollege een tuchtactie begonnen tegen de directrice van de gemeenteschool omwille van haar vermeende rol in het verzet van ouders en personeel van de school tegen een overname.

De bestuursmeerderheid van CD&V-VOLKS en VOOR TERNAT kwam net voor de schoolvakantie met een plan om de gemeenteschool van de Nieuwbaan te laten overnemen door de katholieke school op de Dahlialaan. Dat leidde tot heftige reacties en acties van ouders, sympathisanten en leraren van de gemeenteschool. Ook de oppositie (N-VA, Open VLD en spagroenXL) reageerde geschokt op het feit dat de vrije schoolkeuze niet meer gewaarborgd zou worden in Lombeek doordat er enkel nog een katholieke school met verplicht onderwijs van de katholieke godsdienst zou overblijven. 

De bestuursmeerderheid trok haar plan tijdelijk in en verdedigde zich met te wijzen op de financiële toestand van de gemeente en de slechte toestand van de gebouwen van de gemeenteschool. Met die toestand valt het echter nog wel mee, zo blijkt. De gebouwen zijn goed onderhoudenen hebben ramen met dubbel glas. De gemeente diende enkele jaren geleden een subsidiedossier in voor een nieuwbouw en een vernieuwbouw van een gedeelte van de school. Binnen twee jaar zou de gemeente daardoor kunnen rekenen op de gevraagde subsidies. Tot zolang gaan de goed onderhouden gemeentegebouwen zeker nog mee.

spagroenXL is voorstander van een rationeel gebruik van de overheidsmiddelen. Het vindt daarom dat de gemeente moet onderhandelen met de katholieke school van de Dahlialaan, niet om de officiële school te laten overnemen door de katholieke maar om een gezamenlijke campus uit te bouwen waarop de twee scholen hun eigen lokalen zouden hebben en voorzieningen als sportinfrastructuur, refter, sanitair en andere, zouden delen. Ook het kerkje en de parochiezaal zouden daarbij kunnen ingeschakeld worden. Op die manier wordt de vrije schoolkeuze behouden en worden de overheidsmiddelen maximaal benut. SPAGROENXL pleit er ook voor om deze lokalen maximaal ter beschikking te stellen van de lokale gemeenschap van de wijk Den Bos en andere inwoners. 

spagroenXNXL dringt erop aan dat het gemeentebestuur ook ouders, schoolraad, lerkrachten en directie maximaal zou betrekken bij het toekomstbeeld voor onderwijs. Nu werkt de politieke overheid blijkbaar zonder enig overleg of deskundig advies koppig verder.

 

Tuchtprocedure tegen tegenstanders

Ondertussen werd ook bekend dat het College van Burgemeester en Schepenen beslist heeft om een tuchtprocedure te beginnen tegen de directrice van de gemeenteschool wegens haar vermeende aandeel in het verzet van ouders en personeel tegen de overname van hun school.

 

Reactie van de meerderheid CD&V/Volks en Voor Ternat 

"Gemeentelijk onderwijs in Ternat: elke stap telt!

 

Ondertussen is de grote vakantie achter de rug, staan de leerkrachten van beide gemeentescholen weer klaar om het beste van zichzelf te geven voor de toekomstige generatie.
Het gemeentebestuur houdt zich aan wat er werd afgesproken en wil een open communicatie voeren rond het gemeentelijk onderwijs. Via dit schrijven geven we jullie een stand van zaken omtrent de stappen die we de komende maanden samen met alle betrokkenen zullen zetten.

CD&V & Volks en Voor Ternat streven naar kwaliteitsvol onderwijs voor ieder kind in kwalitatieve schoolgebouwen binnen elke dorpskern op een betaalbare wijze. Hiervoor moeten alle gegevens in kaart worden gebracht en tegenover elkaar afgewogen worden. 
De aanloop naar dit dossier, einde vorig schooljaar, verliep niet zoals wij het voor ogen hadden. Daarom werd er tijdens de zomervakantie een traject uitgezet en samen gezeten met beide schoolbesturen.

Bij dit traject staan betrokkenheid, transparantie en participatie centraal. Om het traject op een succesvolle manier te kunnen organiseren, moeten er echter nog een aantal voorwaarden vervuld worden. Daar wordt nu werk van gemaakt. 
Als eerste is er nood aan een heldere toekomstvisie op onderwijs binnen onze gemeente, gestoeld op de verwezenlijkingen van het verleden en de uitdagingen van vandaag en morgen.

Een scherp beeld op ons onderwijsbeleid is noodzakelijk voor we van start kunnen gaan met participatie. Deze oefening wordt momenteel gemaakt onder begeleiding van een professionele coach. Hij zal waken over de kwaliteit van het proces en ervoor zorgen dat we dit binnen een redelijke termijn zullen afronden.

Via deze oefening gaan we op zoek naar een duidelijk antwoord op volgende vragen: 
- Wat zijn de kernelementen van het huidig onderwijsbeleid? 
- Waarom is verandering in dat beleid noodzakelijk? 
- Welke doelstellingen streven we na met het nieuw beleid?

Het resultaat van deze oefening zal leiden tot haalbare doelstellingen die voorgelegd zullen worden aan de gemeenteraad, de schooldirecties, ouderraad en alle betrokken partijen. We willen namelijk niet alleen de politieke grenzen overstijgen maar ook de expertise en de ervaring van elkeen hierin erkennen en bezorgdheden bespreekbaar maken. Samenwerken om tot de oplossing te komen die het best bij onze gemeente past.

Daarnaast werd er binnen de gemeentelijke administratie een verbindingspersoon tussen politiek en de schoolbesturen aangesteld. 
Deze zal het project opvolgen en iedereen begeleiden in het traject dat we samen zullen doorlopen. Constructieve dialoog en overleg staan hierin centraal zowel t.a.v. het gemeentebestuur als de schoolgemeenschap. 
Dit moet gedragen worden door een correcte, transparante en directe communicatie naar iedereen die op welke manier dan ook betrokken is bij het gemeentelijk onderwijs. 
In alle objectiviteit zullen alle mogelijkheden onderzocht worden. We weigeren hierbij ons vast te pinnen op deadlines en willen zeer grondig te werk gaan.

Wij geloven er dan ook rotsvast in dat samenwerken de sleutel is, die de deur zal openen naar een gedragen en kwaliteitsvolle oplossing voor de toekomst van alle Ternatse leerlingen. " 

ondertekend door Algemeen Directeur, Burgemeester en Schepen voor Onderwijs.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 aug 2019
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 26 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 11 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 05 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 01 jun 2020
Guido Van Cauwelaert | 28 mei 2020
Guido Van Cauwelaert | 27 mei 2020
Guido Van Cauwelaert | 27 mei 2020
Guido Van Cauwelaert | 24 mei 2020

archief