TERNAT - Nieuw openbaar onderzoek ontwikkeling Sun Chemicalsite - Gemeente vraagt gesloten laad- en loszone tegengeluidsoverlast

TERNAT - Nieuw openbaar onderzoek ontwikkeling Sun Chemicalsite - Gemeente vraagt gesloten laad- en loszone tegengeluidsoverlast

Img_4327
 
Img_4328
 

Er werd een nieuw openbaar onderzoek opgestart voor de ontwikkeling van de voormalige Sun Chemicalsite in Ternat. De projectontwikkelaar heeft op vraag van het gemeentebestuur de plannen aangepast en een gesloten laad- en loszone voorzien om zo de geluidsoverlast te beperken. Het openbaar onderzoek loopt van 18 mei tot en met 16 juni. Nadien beslist het college of de site kan ontwikkeld worden. 

Al enkele jaren wil de nieuwe eigenaar de verlaten industriezone Sun Chemical aan de Donkerstraat opnieuw ontwikkelen. Zie Editiepajot  Eerst was er sprake van een grote bedrijvenzone met onder meer een kantoortoren voor zo’n 400 bedienden. Voor het Ternatse gemeentebestuur staat de leefbaarheid van de buurt voorop. Daarom ging Ternat enkel akkoord met een kleinschalige ontwikkeling. 

Omdat de vervuilde bodem gesaneerd dient te worden, werd hiervoor tussen Vlaanderen, de eigenaar en de gemeente een zogenaamde ‘Brownfieldconvenant’ afgesloten. De gemeente Ternat kon hierin sterke voorwaarden onderhandelen om de hinder voor de buurt zo veel mogelijk te beperken.

Voor de gemeente Ternat is herontwikkeling mogelijk, onder een aantal strikte condities: 

• Het mobiliteitsprofiel van de nieuwe ontwikkeling mag maximaal het mobiliteitsprofiel van Sun Chemical evenaren
• Er moet een groenbuffer van 6 meter tussen de site en de Donkerstraat worden aangelegd
• De 45° regel moet gerespecteerd worden van de bebouwing tegenover de Donkerstraat (het gebouw van 18 meter hoog bevindt zich volgens het stedenbouwkundig attest op 18 meter van de Donkerstraat)
• De gebouwen moeten door 1 uitbater in gebruik genomen worden
• Er moet een actuele MERscreening opgemaakt worden onder meer op het vlak van mobiliteit:
1. Andere inrichting van de toegangsweg, zodat het onmogelijk wordt dat er sluipverkeer langs de Donkerstraat en Groenstraat naar de site kan gebeuren
2. Voldoende aandacht voor de zwakke weggebruiker (fietser en voetganger)
3. Bij de definitieve omgevingsvergunning dient een MOBER-plan bijgevoegd te worden.

 

Op vraag van de GECORO werden bijkomend volgende voorwaarden gesteld:

 

• De geluidsgenererende activiteiten moeten voorzien worden ten noorden en ten westen van de site, en niet ten zuiden en ten oosten waar de bewoning is om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken
• Er moet een ANPR-systeem voorzien worden op kosten van de ontwikkeling om te verzekeren dat bestemmingsverkeer voor de ontwikkeling niet via de Donkerstraat of Groenstraat komt, gekoppeld aan een boetesysteem
• Na een akoestische studie moeten de nodige maatregelen genomen worden om de geluidshinder voor de omwonenden verder te beperken.

 

 

 

71 bezwaren na openbaar onderzoek

 

Eigenaar Bambus diende daarop een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. Hiervoor werd van 15/01/2020 tot en met 13/02/2020 een openbaar onderzoek georganiseerd. Tijdens het openbaar onderzoek werden 71 bezwaren ingediend. Het voornaamste bezwaar had betrekking op de aanleg van open laad- en loszones in het zuidwesten, aan de kant van de huizen van de Donkerstraat. De buren vreesden geluidsoverlast. 

 

 

Aanleg gesloten laad- en loszone om geluidsoverlast tegen te gaan

 

Schepen van omgeving Gunter Desmet: “De belangen van de buurt stonden bij ons steeds centraal. Aangezien het om industrie- en kmo-zone gaat, is het logisch dat de eigenaar hierop een nieuwe ontwikkeling wil, maar wel in evenwicht met de buurt. In elke bespreking hierover hebben we er op gewezen dat activiteiten die geluidshinder met zich mee brengen, niet kunnen aan de kant van de bewoning. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 71 bezwaren binnen van buren die allemaal dit probleem aankaartten.”

 

“Daarom zijn we met de eigenaar opnieuw in overleg gegaan. De eigenaar komt nu met de oplossing open laad- en loskaaien om te vormen tot een gesloten loods. Dit moet de geluidshinder tot een minimum beperken. Het college heeft toegestaan om deze gewijzigde plannen in te dienen. Hierover loopt nu een nieuw openbaar onderzoek van 18 mei tot en met 16 juni. Nadien zal het college een beslissing nemen.”  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 mei 2020
Guido Van Cauwelaert
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 11 nov 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido Van Cauwelaert | 28 okt 2020
Guido Van Cauwelaert | 26 okt 2020
Guido Van Cauwelaert | 24 okt 2020
Guido Van Cauwelaert | 17 okt 2020
Guido Van Cauwelaert | 16 okt 2020
Guido Van Cauwelaert | 13 okt 2020

archief