TERNAT - Absolute bouwstop treft ook individuele burgers

C21

TERNAT - Absolute bouwstop treft ook individuele burgers

Df049dbe-714f-4d7f-b35b-09e9e71aff98
 

Op de gemeenteraad van 25 mei stelden oppositiepartijen NVA en Open VLD voor een vergunning-luwe periode voor grote bouwprojecten in te lassen in afwachting van het RUP Bebouwde Ruimte en dat tot eind 2025. 

De absolute bouwstop bedoeld om projectontwikkelaars tegen te houden, goedgekeurd door een wisselmeerderheid van CD&V-Volks met Open VLD en N-VA treft ook de individuele burger in de centra die zijn gebouw moet renoveren, zegt VooruitGroenXL.  De progressieve fractie had een amendement voorgesteld waarbij aan het artikel 2 dat bepaalt dat er een bouwstop komt voor:Het bouwen van meergezinswoningen of woonerven met meer dan twee  eengezinswoningen, zou worden toegevoegd: Tenzij het een project betreft van verscheidene eigenaars met het oog op hun persoonlijke huisvesting en de verhuring van een minderheid van de gerealiseerde wooneenheden. Dat werd door de nieuwe meerderheid weggestemd.

"Onze fractie wou graag dit besluit steunen", zegt Guido van Cauwelaert van VooruitGroenXL. "Wij hebben ons steeds ingezet voor het beschermen van de open ruimte (door het opstarten van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP voor de bescherming van de open ruimte toen wij in de meerderheid zaten bijvoorbeeld) en hebben ons ook steeds verzet tegen megaprojecten waar onze burgers het slachtoffer van zijn". "MAAR wij willen niet dat onze burgers het slachtoffer worden van een besluit dat de grote promotoren wil tegenhouden en daarom hadden wij een AMENDEMENT om met een kleine AANPASSING de Ternatse burger te vrijwaren", vult fractiegenoot Rutger Belsack aan.. "Spijtig dat de nieuwe meerderheid  ons daarin niet gesteund heeft. Burgers in de centra hebben het immers steeds moeilijker om aan alle Vlaamse en Ternatse eisen te voldoen bij de verplichte renovatie van hun panden. Hopelijk komt er voortschrijdend inzicht en wordt het besluit later nog aangepast…", besluiten ze.

Er is geen pauze nodig maar net een versnelling (Voor Ternat)

De andere meerderheidsfractie, Voor Ternat, onthield zich bij de stemming van het voorstel en pleitte voor het uitstellen en aanpassen van het besluit.  ‘‘Wij delen de bezorgdheid over het beschermen van open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente maar dit voorstel maakt wonen in Ternat alleen maar duurder en geeft de controle over bouwdossiers uit handen aan de provincie,’ zo stelt Voor Ternat. ‘Bovendien rijzen er omwille van het gelijkheidsbeginsel vragen bij de wettelijkheid van het voorstel.’

 Dat het RUP Bebouwde Ruimte zo snel mogelijk afgerond wordt, staat voor meerderheidspartij Voor Ternat vast. Het plan dat duidelijkheid moet geven over de krijtlijnen voor de invulling van de bebouwde ruimte in de gemeente mag niet langer op zich laten wachten. In afwachting van de afwerking van dat RUP nu deze bouwpauze inlassen, is volgens Voor Ternat echter niet ernstig tegenover al die gezinnen die in onze gemeente willen (blijven) wonen en plannen maken voor hun toekomst. 

De meergezinswoningen  en woonerven die nu op de tekentafel liggen, zijn nodig om de doelstellingen rond kernverdichting en kernversterking te realiseren.

Provincie beslist, burger betaalt

 

Bovendien legt dit voorstel de beslissingsmacht over projecten voor enkele jaren bij  de provincie. Daarmee  geeft het de autonomie van de  gemeente om te beslissen over projecten op het eigen grondgebied uit handen. Dat is niet wenselijk en maakt bouwen in Ternat alleen maar duurder. 

Het voorstel zorgt er ook voor dat geen enkele Ternattenaar tot eind van 2023 nog beroep zal kunnen doen op het gunstige btw-tarief van 6 % voor nieuwbouwwoningen die verouderde, weinig duurzame huizen vervangen. De droom om kwalitatief en duurzaam in Ternat te blijven wonen is daarmee stilaan onbereikbaar.
 

Vragen bij de wettelijkheid

 

Omdat in het voorstel een onderscheid gemaakt wordt tussen publieke en privé opdrachtgevers en tussen bedrijven en gezinnen, vraagt Voor Ternat zich verder af of het niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Voor Ternat heeft ernstige bedenkingen bij de wettelijkheid van dit voorstel en wil het daarom verder laten onderzoeken bij het Agentschap  voor Binnenlands Bestuur. 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
25 mei 2023
Guido
Guido
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Guido Van Cauwelaert | 22 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 19 jul 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Guido van Cauwelaert | 10 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido van Cauwelaert | 03 jul 2024
Guido Van Cauwelaert | 30 jun 2024

archief