Provincie zet in op kennis van het Nederlands

C21

Provincie zet in op kennis van het Nederlands

Auto-15
Gedeputeerde Gunther Coppens en schepenen Elsie De Greef en Jo Vander Meylen bij een deelnemende school in Beersel
 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt een taalstimulerend netwerk van scholen in de Pajotse gemeenten Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en een project van de gemeente Machelen. 

Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt kennis van het Nederlands voor meer kansen op de arbeidsmarkt.

“Onze steun heeft een uitgesproken sociaal karakter, want voor onze samenleving is het belangrijk dat we met elkaar kunnen communiceren. Hiermee ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

De volgende twee projecten kregen steun van de provincie Vlaams-Brabant:

‘Taalbuddy’s in de klas: een lerend netwerk’ in Beersel, Halle, Sint-Pieters-Leeuw (6.400 euro)

In deze regio is er een grote toestroom van anderstalige en meertalige leerlingen in de kleuterscholen en het lager onderwijs. Scholen geven aan dat het steeds minder evident is om het niveau van het Nederlands op peil te krijgen en te houden. Directies geven aan dat het hen aan middelen en personeel ontbreekt om voldoende op de kennis van het Nederlands in te zetten. Er is nood aan hulp op de klasvloer om individueel of in kleine groepen aan de kennis van het Nederlands te werken. 

Samen met Schoolmakers gaan de initiatiefnemers een traject doorlopen om de taaluitdagingen in de klas aan te pakken via de inzet van taalbuddy’s. Met dit traject wil men een lerend netwerk samenbrengen dat de nodige weloverwogen acties onderneemt. De deelnemende scholen gaan het engagement aan om te participeren aan het lerend netwerk en de taalbuddy’s in te zetten in de klassen.

De volgende scholen nemen deel aan het lerend netwerk: GBS Blokbos, Sint-Victor Alsemberg en GO! De Boomhut uit Beersel, GO! Beukenbos, VBS HH&C Vondel  en VKS Sancta Maria uit Halle en Jan Ruusbroec, GBS 't Populiertje, GO! De Groene Parel, GBS Wegwijzer en VBS Sint-Lutgardis uit Sint-Pieters-Leeuw.

‘Samen lopen, wandelen en Nederlands oefenen’ van de gemeente Machelen (1.280 euro)

Dit ontmoetingsinitiatief van de gemeente Machelen koppelde in de zomermaanden Nederlandstalige Machelaars aan anderstalige Machelaars. Duo’s werden gevormd die twee keer per week gingen wandelen of lopen. De Nederlandstalige Machelaars en de vrijwillige begeleiders kregen taalstimuleringstips zodat zij op een aangepaste en taalrijke manier kunnen communiceren met hun anderstalige partner.

“Dit kleinschalig project zorgde voor ontmoeting tussen anderstaligen en Nederlandstaligen in een ontspannen sfeer. Het zomerverlies van het Nederlands voor de cursisten werd op die manier gecompenseerd. Het project zorgde ook voor gemeenschapsvorming en zal ertoe leiden dat anderstaligen via deze opstap sneller de weg vinden naar het lokale sport- en vrijetijdsaanbod”, besluit gedeputeerde Gunther Coppens.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 sep 2021
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 24 nov 2023
Hugo Devillé | 21 nov 2023
Hugo Devillé | 16 nov 2023

archief